Investicinės rizikos įvertinimo metodai

15 psl. / 2793 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame ekonomikos terminų žodyne rizika apibūdinama kaip sprendimų situacija, kurioje įmanomas galimų rezultatų kintamumas ir egzistuoja tikimybė jiems kisti. Lietuvių mokslininkai riziką traktuoja kaip įmonės grėsmę netekti dalies savo kapitalo, negauti reikiamų pajamų bei patirti papildomų išlaidų vykdant gamybinę-komercinę veiklą. Taigi, rizika suprantama kaip sprendimų situacija, kurioje egzistuoja faktinių rezultatų nuokrypio nuo prognozuojamų galimybė. Įmonės patiriama rizika yra vadinama įvairiai: ekonomine, verslo, ūkine ir pan.
Rizika yra neišvengiama ūkininkavimo sąlyga. Rizika yra neatskiriamas bet kurios žmogaus ūkinės veiklos elementas. Kadangi jos išvengti neįmanoma, būtina mokėti ją įvertinti ir minimizuoti.
Darbo tikslas: išanalizuoti investicinės rizikos vertinimo metodus.
Darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti kokie yra investicinės rizikos vertinimo metodai.
2. Aptarti kokybinius investicinės rizikos vertinimo metodus.
3. Aptarti kiekybinius investicinės rizikos vertinimo metodus.
4. Nustatyti investicinės rizikos vertinimo metodų privalumus ir trūkumus.
Darbo metodai - literatūros analizė, internetinės medžiagos apžvalga, sisteminimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. RIZIKOS VERTINIMO METODAI4
 • 2. KOKYBINIAI RIZIKOS VERTINIMO METODAI4
 • 2.1. Lūžio taško analizė5
 • 2. 2. Tikimybių naudojimo (statistinis arba ekspertinis) metodas6
 • 2.3. Jautrumo analizė7
 • 2.4. Analizė pagal scenarijus8
 • 2.5. Monte Karlo imitacinio modeliavimo metodas8
 • 3. KIEKYBINIAI RIZIKOS VERTINIMO METODAI9
 • 3.1. Patikimumo ekvivalentų naudojimas9
 • 3.2. Diskonto normos, įvertinančios rizikos dydį, naudojimas10
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Švedijos investiciniai fondai

Finansai Referatas 2009 m. linadina
Švedija - viena iš seniausių Šiaurės Europos valstybių. Pastaruosius kelis metus Švedijos ūkis atrodo ypač gerai. Kasmetinis BVP prieaugis siekia 3- 4 nuošimčius...

Obligacijų rūšys, vertė, pelningumas ir rizika

Finansai Kursinis darbas 2011 m. guoba
Obligacijos – tai vertybiniai popieriai, pagal kuriuos jų emitentas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima isipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti...