Absorbcijos principo taikymas administraciniame procese

6 psl. / 1438 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeistos, teisė kreiptis į teismą. Šis teisinės gynybos principas konkretinamas įvairiuose įstatymuose, t.y. Teismų įstatyme, Civilinio proceso kodekse, Administracinių bylų teisenos įstatyme. Teisė kreiptis teisminės gynybos gali būti realiai ir efektyviai įgyvendinta tik tuo atveju, jeigu asmuo laikosi įstatymų reglamentuojamos tvarkos ir nustatytų sąlygų. Viena iš tokių sąlygų tinkamam teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui yra bylos teismingumas konkrečiam teismui.
Lietuvoje pradėjus veikti specializuotiems administraciniams teismams, iškilo bendrosios ir specializuotos kompetencijos – administracinių teismų jurisdikcijos atskyrimo problema. Taigi, šiame darbe stengiamasi atskleisti vienos iš pagalbinių priemonių atskiriant teismų kompetencijos klausimus, sprendžiant ginčus, absorbcijos principo esmę ir pagrindines su juo susijusias problemas.
Visų pirma, reikėtų paminėti, jog norint priskirti tam tikros kategorijos bylą konkrečiam teismui, reikia pasitelkti rūšinį teismingumą, kuriuo reminantis atskiriamos bendrosios kompetencijos teismų bei admininstracinių teismų kompetencijos. Rūšinis teismingumas, padeda nustatyti teismo rūšis ir teismų sistemos grandis – kuris teismas nagrinės bylą, kaip pirmoji instancija. Dažniausiai kompetencijų atskyrimo problema kyla tuomet, kai ginčas yra susiję su keliais teisiniais santykiais, kai ieškiniu, skundu ar pareiškimu sujungiami keli reikalavimai – vieni privataus, o kiti viešojo pobūdžio arba viena iš ginčo priežasčių yra administracinis aktas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pažymėjęs, kad tokiais atvejais reikėtų vadovautis absorbcijos principu, t.y. jeigu pagrindinis ginčo klausimas kyla iš privatinių teisinių santykių, byla turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teismuose.


Reziumė

Autorius
jenna
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Taikos sutartys civiliniame procese

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita.77
Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų. Tačiau įstatymų leidėjai,...

Administracinis procesas bei teisena

Teisė Referatas guoba
Administracinė teisė, o kartu ir administracinis procesas yra vieni iš kertinių demokratinės valstybės elementų, kadangi šių elementų dėka yra suteikiama galimybė asmeniui ginčyti...

Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese

Teisė Kursinis darbas guoba
Besivystant baudžiamojo proceso teorijai bei praktikai, vystantis visuomeniniams – teisiniams santykiams, vis dažniau iškyla poreikis įvertinti valstybės ir žmogaus santykių vertę baudžiamojo teisingumo...