Radiacinė sauga

17 psl. / 3754 žod.

Ištrauka

Radioaktyviosios medžiagos kenkia tiek žmogaus, tiek gyvūnų organizmui. Jos gali nusėsti ir ant drabužių, ir ant odos. Toks radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas žmogus yra pavojingas aplinkiniams. Tačiau neužterštas radioaktyviosiomis medžiagomis, o tik apšvitintas žmogus nėra pavojingas kitiems.
Jonizuojančioji spinduliuotė veikia kūno ląsteles – jos pažeidžiamos arba žūva. Ląstelės gali atsinaujinti, tačiau esant labai didelei apšvitai organizmas nespės jų atkurti, ir tada žus tiek ląstelių, kad sutriks visų organų veikla ir žmogaus gyvybei ims grėsti pavojus. Be to, ląstelių dalijimasis gali sutrikti, ir gali pradėti vystytis auglys. Tačiau tokia tikimybė yra nedidelė, nes žmogaus organizmas turi gerų mechanizmų pažeistoms ląstelėms neutralizuoti.
Todėl labai svarbu, kad darbdavys užtikrintų saugias darbo sąlygas dirbant su radioaktyviosiomis medžiagomis ar veikiant jonizuojančiajai spinduliuotei. Tokiu būdu nekeliamas pavojus tiek darbuotojams, tiek aplinkiniams žmonėms. O darbuotojai privalo laikytis atitinkamų taisyklių ir reikalavimų, taip tausodami ir savo, ir kitų sveikatą.
Darbo tikslas – aprašyti radiacinę saugą, reikalavimus, kurių turi laikytis juridiniai asmenys, turintys licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisykles.
Darbo uždaviniai:
1. pateikti radiacijos sąvoką, spinduliuotės tipus ir išorinės bei vidinės apšvitos poveikį gyviems organizmams;
2. pateikti radiacinės saugos sąvoką ir pagrindinius principus pagal Radiacinės saugos įstatymą;
3. pateikti radiacinės saugos reikalavimus pagal Radiacinės saugos įstatymą;
4. apibūdinti asmeninių apsauginių priemonių naudojimą, dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. RADIACIJA4
  • 2. IŠORINĖ IR VIDINĖ APŠVITA5
  • 3. RADIACINĖ SAUGA6
  • 4. RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI8
  • 5. ASMENINIŲ APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO DIRBANT SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS TAISYKLĖS10
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
kataleja
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2013
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Darbų saugos samprata

Sauga Referatas evelina
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti darbą ir turėti saugias, tinkamas ir sveikas darbo sąlygas. Kiekvienas dirbantis žmogus turi turėti poilsį ir laisvalaikį,...

Civilinės saugos perspėjimo signalai

Sauga Referatas arminas98
Cheminis pavojus“ – balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3...

Civilinės saugos signalai

Sauga Prezentacija 2013 m. oksanask
Dėmesio visiems! · Radiacinis pavojus! · Cheminis pavojus! · Katastrofinis užtvindymas! · Potvynio pavojus! · Uragano pavojus! · Oro pavojus! · Oro pavojaus...

Sodybų priešgaisrinė sauga

Sauga Referatas 2016 m. gerduliukas
Priešgaisrinė sauga – veikla, kuria įgyvendinama gaisrų prevencija ir jų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas gaisro metu. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą sudaro priešgaisrinės...