Valstybės tarnautojas

11 psl. / 1852 žod.

Ištrauka

Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, visuma.
Valstybės tarnyba susijusi su valstybės tarnautojo viešojo administravimo veikla valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu.
Šio darbo tikslas, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, bei kitais svarbiais šaltiniais, kuo plačiau išnagrinėti ir aprašyti valstybės tarnautojų pareigas, teises ir ribojimus.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • VALSTYBĖS TARNYBA4
  • PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGAS5
  • VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS6
  • VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR MOKYMAS8
  • APIBENDRINIMAS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
sonata
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį išanalizuoti. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: •...

Valstybės tarnautojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

Viešasis administravimas Prezentacija ilovecats
SąvokosDaugiapakopis darinysStatistikaEfektyvaus, rezultatyvaus mokymo/si sąlygosKoks turėtų būti mokymas/isMokymo/si poreikių ir proceso struktūriniai komponentai Besimokančios organizacijos bruožaiTradicinės...

Valstybės tarnautojų etika

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. mirksiukee
Temos aktualumas. Valstybės tarnybos etikos tema Lietuvoje pastaruoju metu vis labiau domimasi, tačiau valstybės tarnautojų etikos problema Lietuvoje dar nėra sulaukusi didesnio tyrinėtojų...

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Viešasis administravimas Referatas cucumberis
Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar...