Valstybės tarnautojas

11 psl. / 1852 žod.

Ištrauka

Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, visuma.
Valstybės tarnyba susijusi su valstybės tarnautojo viešojo administravimo veikla valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu.
Šio darbo tikslas, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, bei kitais svarbiais šaltiniais, kuo plačiau išnagrinėti ir aprašyti valstybės tarnautojų pareigas, teises ir ribojimus.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • VALSTYBĖS TARNYBA4
  • PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGAS5
  • VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS6
  • VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR MOKYMAS8
  • APIBENDRINIMAS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
sonata
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį išanalizuoti. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: •...

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika

Viešasis administravimas Referatas rytuvejai
Valstybių biurokratiniai aparatai bei valdžios institucijų vidinės struktūros dažnai yra sudėtingos, išplėstos ir su daugybe pavaldumo atsišakojimų, tuo pačiu ir gausybę pareigybių. Šioje...

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2014 m. lari666
Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės institucijose dirbančių valstybės tarnautojų reikalauja profesionalumo, tiesiogiai veikiančio...

Valstybės tarnautojų pareigos

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. raimukas
Valstybės tarnyba – tai viena iš pagrindinių valdžios aparato dalių, kurios paskirtis yra užtikrinti žmogaus laisves ir teises, bei garantuoti viešąjį interesą. Šie...

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Viešasis administravimas Referatas cucumberis
Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar...