Sprendimų priėmimo modeliai

11 psl. / 2226 žod.

Ištrauka

Įgyvendinant viešąją politiką, sprendimai yra pagrindiniai valstybės valdymo ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų veiklos elementai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo kokybiniai parametrai neabejotinai daugiausia lemia viešojo valdymo efektyvumą, t. y. viešojo valdymo esmė – sprendimų priėmimo procese.
Kiekviena institucija ar organizacija turi aukščiausią organą – valdžią. Jos vaidmuo yra labai svarbus: ji formuoja organizacijos tikslus, uždavinius, ieško priemonių tiems uždaviniams įgyvendinti, skirsto išteklius, sprendžia iškilusias problemas, nustato, kaip išmatuoti veiklos rezultatus ir t. t. Kiekvienas šis veiksmas susijęs su sprendimų priėmimu – kiekvienoje situacijoje valdžia pasirenka kada, ką ir kaip daryti. Sprendimų priėmimas – procesas, kurio metu pasirenkama alternatyva arba tam tikrai alternatyvai suteikiama pirmenybė. Sprendimų priėmimą galima nagrinėti tiek valstybės mastu, tiek įmonės ar organizacijos mastu.
Darbo objektas – sprendimų priėmimo modeliai.
Darbo tikslas – apibūdinti sprendimų priėmimo modelius.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti sprendimų priėmimo sąvoką.
2. Išnagrinėti sprendimų priėmimo galios modelius.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Sprendimų priėmimas4
  • 1.1. Elitistiniai ir neoelitistiniai modeliai5
  • 1.2. Pliuralistinės ir neopliuralistinės koncepcijos5
  • 1.3. Marksizmas6
  • 1.4. Korporatizmas7
  • 1.5. Profesionalizmas7
  • 1.6. Technokratija8
  • Apibendrinimas10
  • Literatūra11

Reziumė

Autorius
sonata
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Valdymo sprendimų priėmimas

Vadyba Referatas 2009 m. nefertite777
Tyrimo problemos aktualumas - valdymo sprendimų priėmimas – tai,bet kurios organizacijos valdymo mechanizmo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių vadovų, veiklos...

Sprendimų priėmimo procesas

Vadyba Referatas 2014 m. bielyj
Tiek eilinis žmogus, tiek vadovas, priima vienokius ar kitokius sprendimus kiekviename žingsnyje, tai yra kiekvienos organizacijos valdymo dalis. Sugebėjimas priimti arba organizuoti sprendimų...

Vadybinių sprendimų priėmimas UAB "Robomada"

Vadyba Referatas 2010 m. maslova
Verslo idėjos suformulavimas yra pirmasis žingsnis tikrojo verslo įgyvendinimo link. Labai svarbu pasirinkti tinkamą idėją, priimtiną visiems bendro verslo kūrėjams. Taip pat...

Finansiniai sprendimai: formavimas ir priėmimas

Vadyba Referatas 2004 m. ricike
Finansinė analizė susijusi su apskaita, kontrole, planavimu ir organizavimu. Ji yra ypač aktuali esant ribotiems ištekliams ir neribotoms reikmėms, atskleisdama vidinius ir perspektyvinius...