Nacionalinis ir tarptautinis kreditas

39 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, perėjus į rinkos ekonomiką, suaktyvėjo prekybiniai mainai tiek šalies viduje, tiek ir už jos ribų. Taigi, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, įmonėms bei organizacijoms užmezgus glaudesnius prekybinius ryšius su daugeliu užsienio įmonių, atsirado poreikis piniginiams ištekliams tiek pačios valstybės kilimui, tiek atskiriems ūkiniams vienetams savo ūkinei veiklai plėtoti. Dėl to iškilo kredito, kaip trūkstamų lėšų gavimo šaltinio bei panaudojimo problema. Šią problemą dar labiau paaštrino 1995 metais Lietuvos ekonomiką sukrėtusi bankų krizė, kilusi dėl nesaikingai vykdomos kredito politikos.
Šio darbo tikslas - išanalizuoti ekonominėje literatūroje pateikiamas kredito formas. Todėl nagrinėjimo objektas bus kreditas, dalykas - kredito formos.
Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:
• apibrėžti kredito esmę;
• pateikti įvairiuose literatūros šaltiniuose nurodomas kredito funkcijas;
• apibrėžti kredito principus;
• parodyti kredito vaidmenį mikro ir makro lygiu;
• pateikti skirtingas nacionalinio ir tarptautinio kredito formas;
• detalizuoti išskirtas kredito formas;
• parodyti atskirų kredito formų - lizingo, faktoringo, forfeitingo - ypatumus;
• pateikti kriterijus, įtakojančius kredito formos pasirinkimą;
• parodyti kredito taikymą Lietuvoje;
• pateikti koncentruotas išvadas.
Išanalizavus literatūrą ir kt. šaltinius, galima daryti išvadą, kad nacionalinis kreditas nesiskiria nuo tarptautinio kredito savo esme, principais, o tik panaudojimo mastu.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Kas yra kreditas4
 • 1.1. Finansų sistema ir kredito politika4
 • 1.2. Kredito esmė4
 • 1.3. Kredito funkcijos ir principai5
 • 1.4. Kredito vaidmuo6
 • 1.5. Kredito standartai9
 • 2. Nacionalinio ir tarptautinio kredito formos11
 • 2.1. Kredito formos pasirinkimas11
 • 2.2. Nacionalinio kredito formos11
 • 2.2.1. Banko kreditas11
 • 2.2.2. Valstybinis kreditas14
 • 2.2.3. Vartotojiškas kreditas15
 • 2.2.4. Komercinis kreditas17
 • 2.2.5. Hipotekinis kreditas18
 • 2.3. Tarptautinio kredito formos19
 • 2.3.1. Tarptautinio kredito klasifikacija19
 • 2.3.2. Tarptautinis komercinis kreditas21
 • 2.3.3. Tarptautinis banko ir valstybinis kreditas21
 • 2.4. Alternatyvios kredito formos25
 • 2.4.1. Lizingas25
 • 2.4.2. Faktoringas29
 • 2.4.3. Forfeitingas32
 • 3. Kreditas Lietuvoje34
 • Išvados38
 • Literatūra40

Reziumė

Autorius
loryte
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 25, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka

Finansai Referatas 2014 m. brigita99
Obligacija - tai investuotojo paskola bendrovei ar vyriausybei. Obligacijų rinka (dar vadinama paskolų, kreditų ir pastovių įplaukų rinka) - finansų rinka, kurios dalyviai...

Kreditas. Jo esmė ir būtinumas

Finansai Referatas 2006 m. boriseviciene
Tikslas: Išanalizuoti bankų teikiamus kreditus, jų įvairovę ir pagrindines funkcijas bei fizinių asmenų kredito praktišką naudojimą.Uždaviniai:1. Apibrėžti, kas tai yra kreditas,...

Tarptautinių atsiskaitymų apimtys 2008-2012m.

Finansai Referatas 2013 m. gintariukas
Temos aktualumas. Daug Lietuvos įmonių bendradarbiauja su užsienio įmonėmis ir atsiskaitydami už tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas arba atliekamus darbus vieni kitiems perduoda pinigus....