Teršalų kiekio išmesto į atmosferą analizė ir prognozė

24 psl. / 2474 žod.

Ištrauka

Teršalų kiekio išmestas į atmosferą skaičius yra svarbu, nes į atmosferą išleidžiama daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų ir teršalų, kurie tiesiogiai kenkia žmonių sveikatai, bei aplinkai. Kiekviena valstybės yra linkusi kontroliuoti išmetamų teršalų kiekį į atmosferą, tačiau ne visos įmonės gali tai sumažinti. Kasmet išmetamų teršalų skaičius mažėja, o tai yra teigiamas poveikis, tiek žmogui, tiek aplinkai.
Darbo tikslas yra atlikti teršalų kiekio išmesto į atmosferą analizę ir prognozę.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti išmestų teršalų kiekio pakitimą;
2. Palyginti 2007 – 2011 m. statistinius duomenis atliekant skaičiavimus.
3. Sudaryti 2012 – 2013 m. išmestų teršalų kiekio prognozę.
Darbe atliksime teršalų kiekio išmestų i atmosferą kitimus, kurie yra suskirstytus pagal išmetamų teršalų sritį į pramonę, energetiką ir transportą. Taip pat palyginsime penkerių metų laikotarpio duomenis, sudarysime diagramas, kurios leis vaizdžiai pateikti informaciją. Apskaičiuosime dviejų metų į priekį prognozę.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TERŠALŲ KIEKIO IŠMESTO Į ATMOSFERĄ STATISTINIS TYRIMAS4
 • 1.1. Vidutinis išmestų į atmosferą teršalų kiekis4
 • 1.2. Dispersija6
 • 1.3. Vidutinis kvadratinis nuokrypis7
 • 1.4. Santykinis variacijos koeficientas8
 • 1.5. Struktūros santykiniai dydžiai9
 • 1.6. Koordinacijos santykiniai dydžiai10
 • 1.7. Intensyvumo santykiniai dydžiai11
 • 2. DINAMIKOS EILUTĖS ANALITINIAI RODIKLIAI13
 • 2.1. Absoliutinis lygio padidėjimas13
 • 2.2. Didėjimo (mažėjimo) tempai grandininiai ir baziniai14
 • 2.3. Padidėjimo tempai15
 • 2.4. Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė16
 • 2.5. Vidutinis dinamikos eilutės lygis17
 • 2.6. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas)17
 • 2.7. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas18
 • 2.8. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas18
 • 2.9. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui18
 • 2.10. Prognozavimas naudojant trendą19
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪTOS IR KITI INFORMACINIAI ŠALTINIAI22

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 6, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Polimerinių atliekų plovimo metodai ir įrenginiai

Ekologija Prezentacija mokslasšviesa
qKas yra polimerinių atliekų plovimas? qKodėl reikia plauti atliekas? qPolimerinių atliekų mišinių plovimas qPlastikinių plėvelių plovimas qPE-HD butelių plovimas qPET butelių plovimas qKomunalinių...