ES finansinės paramos Lietuvos kaimo plėtrai analizė ir perspektyvos

11 psl. / 837 žod.
1) Pasirinkite tyrimo problemą (pageidautina, kad jūsų tyrimo problema tiesiogiai sietųsi su magistro baigiamojo darbo tema). 2) Iš numatomos tirti temos (srities) parinkti 3 straipsnius (lietuvių arba anglų kalba). 3) Atlikite šių straipsnių analizę ir išskirkite svarbiausius problemos veiksnius (koncepcijas). 4) Sudarykite ontologiją ir konceptualų modelį, kurį pavaizduokite grafiškai, koncepcijų žemėlapio pavidalu. 5) Suformuluokite pradines tyrimo hipotezes. 6) Pagal pradines hipotezes parinkite tyrimo tipą ir metodologiją. 7) Atlikite ekspertų apklausą. 8) Apskaičiuokite konkordancijos koeficientą.

Ištrauka

Pagrindinis ES finansinės paramos tikslas yra sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos, kuriai būdingas didėjantis bendras vidaus produktas ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos plėtrą, kuri lemia aukštesnį pragyvenimo lygį bei didina visų Lietuvos gyventojų gerovę.

Tyrimo problema: Kaip pagerinti ES finansinės paramos Lietuvos valstybės kaimo plėtrai, veiksmingumą.

Tyrimo objektas: Europos Sąjungos parama kaimo plėtrai.

Turinys

  • 1. ES FINANSINĖ PARAMA LIETUVOS VALSTYBĖS KAIMO PLĖTRAI2
  • 1.1. Koncepcijų (veiksnių) sąrašas2
  • 1.2. Koncepcijų žemėlapis4
  • 2. EKSPERTINIS VERTINIMAS6
  • 2.1. Ekspertų apklausos rezultatai6
  • 2.2. Konkordancijos koeficientas ir jo reikšmingumo tikrinimas7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
auksė3
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 30, 2015
Apimtis
11 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Tiesioginio pardavimo įmonių veikla Lietuvoje ir Pasaulyje

Ekonomika Referatas 2012 m. simstag
Tiesioginis pardavimas yra seniausias žmonijos istorijoje prekybos metodas, gyvavęs jau antikos laikais. Gyventojams, įsikūrusiems atokiuose regionuose, pardavėjai suteikė vienintelę galimybę įsigyti būtiniausių prekių....

Emigracijos ekonominių pasekmių Lietuvai analizė

Ekonomika Referatas 2018 m. mokslininkas
Viena iš aktualiausių šiandieninės Lietuvos problemų yra gyventojų emigracija. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje suteikia galimybę ne tik laisvai keliauti Europos Sąjungoje teritorijoje,...