Socialinės reklamos pastebimumo studentų tarpe tyrimas

27 psl. / 4748 žod.

Ištrauka

Dabartinėje modernioje visuomenėje apstu socialinių problemų, tačiau atradus sprendimo būdus vienoms aktualijoms, vis dar lieka daug kitų klausimų, reikalajančių visuomenės dėmesio. Pavyzdžiui, nenykstanti narkomanijos grėsmė, sunkiai pagydomos ligos ar tolerancijos stoka. Studijuojantis jaunimas – viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių. Dažnai studentai jautriai reaguoja į daugelį jiems aktualių problemų, sutinkamų sociumo gyvenime. Švietimas yra viena tinkamiausių priemonių, padedančių suvokti problemų aktualumą ir svarbą. Viena iš neformalaus švietimo sričių yra socialinė reklama. Pasirinkus originalias, netradicines išraiškos formas, ji tampa paveiki, padeda formuojant moralines ir vertybines nuostatas. Studijuojantis jaunimas yra kaip laidininkas tarp informacijos pasisavimo ir jos sklaidos. Jie yra mūsų valstybės ateitis, kuri žvelgdama į aplinką formuoja naujos kartos vertybinę sistemą.

 1. Mokslinė problema.

Šiame darbe bus siekiama atskleisti, kokie bendrieji socialinės reklamos aspektai daro įtaką jos pastebimumui tarp studentų, kurios temos yra aktualiausios, kurios socialinės reklamos priemonės ir panaudojimo kryptys yra efektyviausios.

 1. Objektas.

Veiksniai, darantys įtaką socialinės reklamos pastebimumui tarp studijuojančio jaunimo.

 1. Tikslas.

Tyrimo tikslas yra išanalizuoti socialinės reklamos metodologiją bei socioekonominius veiksnius, darančius įtaką socialinės reklamos pastebimumui studentų tarpe.

 1. Uždaviniai.
 • Išanalizuoti studentams aktualiausias socialines temas;
 • Išsiaiškinti platinimo kryptis ir jų efektyvumą;
 • Atskleisti pagrindinius metodus, darančius įtaką socialinės reklamos pastebimumui studentų tarpe;
 • Išskirti svarbiausius socioekonominius faktorius, lemiančius socialinės reklamos pastebimumą tarp studijuojančio jaunimo.
 • Išsiaiškinti socialinės reklamos bruožus ir aktualiausias temas
 1. Hipotezė.

Tikslinga socialinės reklamos strategija ir socioekonominiai faktoriai daro įtaką socialinės reklamos pastebimumui studentų tarpe.

 1. Tyrimo metodas/ai.
 • Bus taikoma kiekybinė metodologinė prieiga.
 • Atliekama Lietuvos aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistro studijų programų studentų apklausa.
 • Problema bus aptarta teoriškai, remiantis moksline literatūros apžvalga, situacijų, empirinių faktų analize, konkrečių autorių darbais, kurie yra susiję su tyrimo tikslu ir (sąrašas pridedamas)
 • Tyrimas bus atliktas per vieną mėnesį.

Reziumė

Autorius
krisstei
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 17, 2018
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas

Sociologija Tyrimas monikagustas
Apklausa. Prie eksperimentinių metodų galima priskirti ir apklausą. Tai aktyvus metodas, nes jo dėka galima nustatyti kaip žmonės sužino apie naujoves, kaip į...

Studentų muzikinio skonio tyrimas

Sociologija Tyrimas monikagustas
Muzika mus lydi įvairiose gyvenimo srityse. Nesvarbu ką darome: valgome, dirbame ar kt., dažnai klausomės kokios nors radijo stoties ar kompaktinės plokštelės. Muzika...

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Sociologija Referatas monikagustas
Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos tyrimo ir apdorojimo funkciją. Tačiau metodologinė pozicija ir taikant...