Visuomenės nuomonės apie "Gyvenimimą be šiukšlių" (Zero Waste) tyrimas

34 psl. / 4197 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvieną dieną žmogus pagamina vidutiniškai apie 2 kg. šiukšlių, o šiukšlės, ypač plastikinės atliekos – yra pasaulinė žmonijos problema. Šiais laikais populiarėja nauja tendencija – gyvenimas be šiukšlių (angl. Zero Waste). Gyvenimo be atliekų būdas remiasi 5R taisykle: atsisakyti, sumažinti, pakartotinai panaudoti, perdirbti, kompostuoti (angl. Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot), teikiant prioritetą tausojančiam vartojimui ir saikui. Laikydamasi šių taisyklių, visuomenė ne tik padės išspręsti globalią šiukšlių problemą, bet ir supaprastins savo gyvenimą. Įvairių šaltinių teigimu, laikydamiesi šios koncepcijos, galima sutaupyti iki 40% savo biudžeto.

Problema: Kokia visuomenės nuomonės apie gyvenimą be šiukšlių.

Tyrimo tikslas. Nustatyti visuomenės nuomonės apie gyvenimą be šiukšlių.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Aptarti šiukšlių sumažinto galimybes teorinį aspektų;
 2. Išreikšti visuomenės nuomonęs apie gyvenimą be šiukšlių.

Tyrimo objektas. Nuomonė apie gyvenimą be šiukšlių.

Hipotezė. Visuomenės nuomone galima iš dalies gyventi be šiukšlių.

Tiriamieji. Įvairūs žmonės.

Tyrimo imtis. n»30.

Tyrimo metodas. Anketavimas.

                     Studijų rezultatai. Gyvenimas „be šiukšlių“ yra įmanomas ir nesunkus. Išanalizuojant atsakymus galima pasakyti, kad visai gyventi be šiukšlių neimanoma, bet sumažinti iki minimumo galima. Hipotezė: Visuomenės nuomone galima iš dalies gyventi be šiukšlių – patvirtinta.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • TURINYS3
 • SANTRUMPŲ PAAIŠKINIMAI4
 • SVARBIAUSIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS5
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • 1 LITERATŪROS APŽVALGA8
 • 1.1 Zero Waste samprata, istorinė raida8
 • 1.2 Pagrindinė Zero Waste koncepcija8
 • 1.3 Faktai ir mitus apie šiukšles9
 • 2 TYRIMO METODIKA11
 • 2.1 Tiriamųjų imtis11
 • 2.2 Tyrimo metodai ir eiga11
 • 3 TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS12
 • 3.1 Tiriamųjų susidomėjimas apie Zero Waste prasme12
 • 3.2 Tiriamųjų nuomonės apie šiukšles13
 • 3.3 Tiriamųjų nuomonės apie šiukšlių kiekio mažinimą14
 • 3.4 Tiriamųjų nuomonė kitais klausimais16
 • 3.5 Asmeniniai klausimai19
 • 3.6 Rezultatų apibendrinimas19
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI20
 • LITERATŪRA21
 • PRIEDAI22

Reziumė

Autorius
vi_tori_a
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 28, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

GMO moksliniai tyrimai

Ekologija Prezentacija 2016 m. rugilee
GMO bei naujausi moksliniai tyrimai, kurie atskleis GMO įtaką organizmams, o taip pat ir GM pašarų naudojimo pasekmes bei genetiškai modifikuotus organizmus.

Oro taršos tyrimas geležinkelio stotyje

Ekologija Referatas 2018 m. martis
Šiais laikais ekologijos tema yra labai aktuali, siekiant išsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą.  Klimato atšilimas yra rodiklis, odėl  žmonės pradėjo tuo domėtis ir...