UAB “Kosmelita” parduotuvių tinklo Eurokos įvaizdžio įtaka prekių pardavimui

46 psl. / 10837 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įvairiausių sričių – filosofijos, socialinės psichologijos, politikos, rinkodaros, personalo vadybos, strateginio valdymo, komunikacijos, reklamos, viešųjų ryšių, dizaino, mados, grožio... – žinovų pateikiamas įvaizdžio supratimas turi skirtingą skaitiklį. Vardiklis – tas pats: įvaizdis XXI amžiuje tapo komerciniu produktu, turinčiu tam tikrą apibrėžtą vertę. Mūsų laikmečio informacijos erdvė perpildyta įvairiausių įvaizdžių, kurie jau sėkmingai gyvena savo gyvenimą.
Geras įvaizdis yra tiek pat svarbus kaip ir naujos technologijos, verslo planas, darbuotojai ar bendrovės vietos parinkimas. Teisingai naudojamas, jis gali būti efektyvi priemonė darant įtaką potencialių vartotojų elgsenai. Patikimas bendrovės įvaizdis taip pat gali užtikrinti ilgalaikę verslo sėkmę. Padidėja pardavimai, pritraukiami nauji verslo partneriai, vartotojams yra garantuojama teikiamų paslaugų kokybė, o taip pat bendrovė tampa pranašesnė prieš konkurentus.
Kad įvaizdžio formavimas darytų norimą poveikį esamiems ir potencialiems vartotojams, bendrovė įvaizdį turi kurti planingai. Teigiamas bendrovės įvaizdis nėra atsitiktinis, jis yra sukuriamas, pasiekiamas, o kartu ir valdomas. Taigi norint pritraukti daugiau tikslinių rinkų, bendrovės įvaizdį būtina formuoti ir nuolatos tobulinti pasitelkiant pačias efektyviausias priemones.
Darbo problema. UAB KOSMELITA parduotuvių EUROKOS mažėjantis prekių pardavimas.
Darbo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti UAB KOSMELITA parduotuvių EUROKOS įvaizdį ir numatyti priemones pardavimo didinimui.
Darbo objektas: UAB KOSMELITA parduotuvių EUROKOS įvaizdis.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti mokslinę literatūrą;
• Išanalizuoti ir įvertinti UAB KOSMELITA vidinę aplinką;
• Išanalizuoti ir įvertinti UAB KOSMELITA išorinę aplinką;
• Įvertinti UAB KOSMELITA rėmimo komplekso elementus;
• Pateikti išvadas ir siūlymus įvaizdžio tobulinimui.
Darbo metodai:
1. Mokslinių literatūros šaltinių analizė;
2. Pirminių ir antrinių duomenų analizė;
3. Apklausa;
4. Stebėjimas.

Darbo struktūra: Darbas yra sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji – teorinė dalis, kurioje analizuojant mokslinę literatūrą, pirminius ir antrinius duomenis yra aptariama įvaizdžio samprata ir įvaizdžio tipai. Taip pat yra aprašoma išorinės ir vidinės aplinkos įtaka įvaizdžiui. Nurodomi įvaizdžio formavimo procesai ir analizuojama rėmimo kompleksų įtaka įvaizdžio formavime. Be viso to dar yra analizuojamas ir prekių pardavimas. Antroji – analitinė dalis. Šioje dalyje pristatomos parduotuvės EUROKOS. Remiantis atliktu tyrimu yra nurodoma tikslinė EUROKOS rinka. Taip pat yra analizuojama vidinė ir išorinė EUROKOS aplinka. Be viso to yra pateikimas parduotuvių EUROKOS rėmimo elementų vertinimas. Paskutinėje šio skyriaus dalyje yra pateikimas EUROKOS parduotuvių esančių Utenoje įvaizdžio vertinimas ir pateikiami siūlymai kaip būtų galima pagerinti šių parduotuvių įvaizdį, kad nemažėtų prekių pardavimas.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. ĮMONĖS ĮVAIZDIS TEORINIU ASPEKTU7
 • 1.1 Įmonės įvaizdžio samprata7
 • 1.2 Įvaizdžio tipai9
 • 1.3 Išorinės ir vidinės aplinkos įtaka įvaizdžiui11
 • 1.4 Įvaizdžio formavimo procesas14
 • 1.5 Rėmimo komplekso elementai įvaizdžio formavime19
 • 1.6 Prekių pardavimas21
 • 2. UAB KOSMELITA PARDUOTUVIŲ EUROKOS ĮVAIZDŽIO ĮTAKA PREKIŲ PARDAVIMUI24
 • 2.1. UAB KOSMELITA parduotuvių EUROKOS pristatymas24
 • 2.2 UAB KOSMELITA parduotuvių EUROKOS vidinės aplinkos analizė29
 • 2.3 UAB KOSMELITA parduotuvių EUROKOS išorinės aplinkos analizė33
 • 2.4 UAB KOSMELITA parduotuvių EUROKOS rėmimo elementų vertinimas39
 • 2.4 UAB KOSMELITA parduotuvių EUROKOS įvaizdžio vertinimas43
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI47
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA48
 • LITERATŪRA50
 • PRIEDAI52

Reziumė

Autorius
honey
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai