„Benu“ vaistinių tinklo įvaizdžio vertinimas

62 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas . Vaistai – pagrindinė šiuolaikinio gydymo priemonė. Įvairūs atlikti rinkos tyrimai rodo, kad vaistų rinka vis auga ir žadamas tolesnis jos augimas. Išsivysčiusių šalių vyriausybės siekia patenkinti gyventojų sveikatos priežiūris poreikius ir reguliuoti vaistų kainas, kad šios būtų prieinamos vartotojams bei vaistinių veiklą. Nepaisant to, gyventojų išlaidos sveikatos priežiūrai ir vaistams vis auga. Vaistų rinkoje skirtingos grupės, siekia skirtingų tikslų. Gamintojai, didmenininkai bei mažmenininkai siekia padidinti savo užimamą rinkos dalį ir uždirbti pleną, valstybė siekia reguliuoti vaistinių veiklą, o vartotojai nori turėti galimybę įsigyti reikiamų vaistų preinamomis kainomis.Pastaruoju metu Lietuvoje pastebima tendencija, kad didmeninės vaistų platinimo įmonės įkuria vaistinių tinklus, arba atvirkščiai vaistinių tinklai sukuria didmenines vaistų platinimo bendroves, dėl šios priežasties nyksta pavienės vaistinės. Vaistinių tinklai tarpusavyje stipriai konkuruoja ir nepakanka vien pateikti vartotojui kokybiškas prekes ar puikų aptarnavimą. Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis svarbiu veiksniu tampa įmonės įvaizdis, jei jis palankus tai skatina vartotojus dažniau ar nuolat naudotis įmonės teikiamomis paslaugomis, siūlomomis prekėmis. Įmonės sėkmė labai priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos veiklą. Jei įmonei pavyksta visuomenėje suformuoti teigiamą įvaizdį, jai yra daug lengviau siekti savo tikslų ir tokiu būdu formuoti stiprios ir stabilios įmonės įvaizdį. Todėl įvaizdžio kūrimas ir palaikymas laikomas vienu iš svarbiausių strateginės vadybos ir marketingo tikslų.Lietuvoje „Šeimos vaistinių” tinklas pavadinimą į „Benu” vaistinė pakeitė 2012 m. lapkričio mėnesį. Naujas vardas ir vieningi veiklos standartai paveikė įvaizdžio pasikeitimus, todėl vaistinių tinkle įvaizdis, vartotojų tarpe, yra neaiškus. Tyrimo problema – neaiškus “Benu” vasitinių tinkle įvaizdis vartotojų tarpe.Tyrimo objektas – „Benu“ vaistinių tinklo įvaizdis.Tyrimo tikslas – įvertinti „Benu“ vaistinių tinklo įvaizdį, remiantis teoriniais įvaizdžio vertinimo aspektais ir empiriniu vaistinių tinklo įvaizdžio tyrimu.Tyrimo uždaviniai:1. Išanalizuoti „Benu“ vaistinių veiklą, 2. Atskleisti įmonės įvaizdžio sampratą teoriniu aspektu;3. Nustatyti organizacijos įvaizdį lemiančius veiksnius;4. Išanalizuoti teorinius organizacijos įvaizdžio vertinimo aspektus;5. Atlikti įmonės įvaizdžio empirinį tyrimą vartotojų tarpe;6. Įvertinti „Benu“ vaistinių tinklo įvaizdį ir pateikti pasiūlymus jo tobulinimui.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 „BENU“ VAISTINIŲ TINKLO SITUACIJOS ANALIZĖ4
 • 1.1 „Benu“ vaistinių tinklo pristatymas4
 • 1.2 Vaistų rinkos analizė
 • 1.3 „Benu“ vaistinių tinklo mikroaplinkos analizė5
 • 1.4 „Benu“ vaistinių tinklo makroaplinkos analizė9
 • 1.5 „Benu“ vaistinių marketingo komplekso elementų analizė12
 • 1.6 Probleminių „Benu“ vaistinių marketingo veiklos sričių identifikavimas18
 • 2 Įmonės įvaizdžio teoriniai aspektai21
 • 2.1 Įmonės įvaizdžio samprata21
 • 2.2 Įmonės įvaizdžio kūrimas28
 • 2.3 Įmonės įvaizdžio kūrimo modeliai23
 • 3 „BENU“ VAISTINIŲ TINKLO ĮVAIZDŽIO TYRIMAS34
 • 3.1 „Benu“ vaistinių tinklo įvaizdžio tyrimo problema, tikslas, uždaviniai ir hipotezės34
 • 3.2 „Benu“ vaistinių tinklo įvaizdžio tyrimo metodika34
 • 3.3 „Benu“ vaistinių tinklo įvaizdžio tyrimo rezultatai37
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪRA44
 • PRIEDAI46
 • 1 PRIEDAS46
 • 2 PRIEDAS47
 • 3PRIEDAS49
 • 4PRIEDAS50
 • 5 PRIEDAS51
 • 6 PRIEDAS52
 • 7 PRIEDAS53

Reziumė

Autorius
simstag
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
62 psl.

Susiję darbai

Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas

Vadyba Referatas 2013 m. jurgute
Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo elektros energijos ūkio priklauso kitų ūkio šakų vystymasis....

Privatumo socialiniuose tinkluose analizė

Vadyba Referatas 2011 m. megakriu
Temos aktualumas. Virtualių socialinių tinklų (Social Network Sites, SNS) toliau tekste (VST) banga, įsisiūbavusi vakaruose, milžinišku greičiu pasiekė visą pasaulį ir Lietuvą. Šis...

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. gredora
Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei konkurencinio pranašumo. Mokslo, informacinių technologijų tobulėjimas dideliu greičiu...

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. guoba
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Sparti paslaugų sferos...

El. paslaugų kokybės vertinimas

Vadyba Referatas 2012 m. maslova
Kadangi internetas vis labiau įsigali visose gyvenimo srityse, todėl sparčiai didėja vartotojams siūlomų paslaugų perkėlimas į internetinę erdvę. Tobulėjant informacinėms technologijoms vartotojų poreikiai...

Įvaizdžio kūrimas

Vadyba Referatas 2014 m. rasa13
Darbo tikslas: aptarti žmogaus ir organizacijų įvaizdžio svarbą. Žmogus turintis gerą įvaizdį gali netik daugiau pasiekti, bet ir yra laimingesnis.