El. paslaugų kokybės vertinimas

17 psl. / 3687 žod.

Ištrauka

Kadangi internetas vis labiau įsigali visose gyvenimo srityse, todėl sparčiai didėja vartotojams siūlomų paslaugų perkėlimas į internetinę erdvę. Tobulėjant informacinėms technologijoms vartotojų poreikiai taip pat auga. Dėl šios priežasties didžiausias dėmesys yra sutelkiamas į elektroninių paslaugų toliau – el. paslaugų) kokybę. Kaip apibrėžiama el. paslaugų kokybė, kokiais kriterijais ji yra vertinama nagrinėja šie autoriai: J. Ruževičius, N. Guseva, R.Tvarijonavičiūtė, I. Patašienė, J. Patašius, A. Mikalajūnas, A. Pabedinskaitė ir kiti.

Darbo tikslas – nustatyti, kokiais kriterijais remiantis yra vertinama el. paslaugų kokybė.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti el. paslaugų sampratą ir pagrindinius el. paslaugų rinkinį lemiančius veiksnius;
 2. Nustatyti pagrindinius el. paslaugų kokybę apibrėžiančius kriterijus, remiantis egzistuojančiais modeliais ar ekspertų vertinimais;
 3. Išanalizuoti pasirinktus el. paslaugų kokybės vertinimo metodus ir juos palyginti.

Darbą sudaro 17 puslapių, darbe yra 4 lentelės, 1 paveikslas, darbas parašytas remiantis 19 literatūros šaltinių.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EL. PASLAUGŲ SAMPRATA4
 • 2.EL. PASLAUGŲ KOKYBĖS SUVOKIMAS TEORINIU IR PRAKTINIU ASPEKTAIS5
 • 2.1.El. paslaugų kokybės suvokimas teoriniame lygmenyje5
 • 2.2. El. paslaugų kokybės suvokimas praktiniame lygmenyje6
 • 2.3.Svarbiausių išskirtų kriterijų abiems aspektais palyginimas7
 • 3. EL. PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO METODAI IR JŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ7
 • 3.1. El. paslaugų kokybės vertinimo hierarchinė struktūra7
 • 3.2. Kokybės koeficientų metodas9
 • 3.3. El. paslaugų kokybė vertinant interneto svetainę10
 • 3.4. Kokybės koeficientų ir internetinės svetainės vertinimo metodų palyginimas12
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 25, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. nijole40
Temos aktualumas. Didžiuliu greičiu besikeičiančios rinkos sąlygos verčia įvairaus mąsto organizacijas ieškoti vis naujų būdų, kaip galima įgyti konkurencinį pranašumą. Vienu geriausiu to...

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. guoba
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Sparti paslaugų sferos...