Vartotojų elgsenos ypatumų ir paslaugų kokybės vertinimo analizė „Tornado“ krepšinio mokykloje

37 psl. / 8900 žod.

Ištrauka

Lietuvoje kultivuojama daugiau nei šimtas sporto šakų. Lyginant pasauliniu mastu gyvename mažoje valstybėje, tačiau galime pasigirti gerais sportininkais kurie garsina mūsų vardą įvairiose sporto šakose. Tačiau nuo pat atsiradimo iki dabar, populiariausia sporto šaka išlieka krepšinis. Ši tema aktuali, kadangi sporto vaidmuo visuomenėje didžiulis – nuo indėlio atkuriant valstybingumą iki ekonominio ir socialinio poveikio šaliai. Taigi krepšinio mokyklos, viena iš alternatyvų siekiant užtikrinti vaikų užimtumą, gerinant savarankiškumą ir saviugdą.

 Kaunas – vienas iš labiausiai vadinamų „krepšinio sostinė“ miestų, kuriame yra net 5 krepšinio mokyklos: „Aisčiai“, „Sabonio krepšinio centras“, „Perkūnas“, „Kauno krepšinio mokykla“, „Tornadas“.. Siekiant išlaikyti pastarosios mokyklos esamus, bei pritraukti naujų vartotojų, tikslinga išsiaiškinti kokie sportavimo kriterijai, lūkesčiai, kodėl sportuoja būtent šioje mokykloje. Šiuolaikiniai sporto paslaugų vartotojai susiduria su didele paslaugų pasiūla, informaciniais srautais, kurie skatina vartotojus priimti sprendimą vartoti, o įmonės vis labiau stengiasi pažinti vartotoją, suprasti pagrindinius paslaugų vartojimo kriterijus. Viena iš labai susijusių vartojimo savybių – paslaugų kokybė, nes tai yra pagrindinis aspektas lemiantis išlikimą konkurencingoje aplinkoje.

Išsiaiškinus vartotojo elgsenos ypatumus ir tinkamai išnaudojus paslaugų privalumus, bei pašalinus trūkumus „Tornado“ krepšinio mokykloje, būtų galima pritraukti daugiau sportuojančių vaikų ir kuo ilgiau išlaikyti esamus.

Darbo objektas: ,,Tornado“ krepšinio mokyklos vartotojų elgsenos ypatumai ir teikiamos paslaugos.

Darbo tikslas: nustatyti paslaugų vartojimo kriterijus, bei įvertinti paslaugų kokybę „Tornado“ krepšinio mokykloje.

Darbo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti vartotojų elgsenos sampratą ir tipus.
 2. Išanalizuoti vartotojų elgseną įtakojančius veiksnius.
 3. Aptarti paslaugų kokybės esmę ir valdymą.
 4. Atskleisti klientų pasitenkinimo kokybe vertinimus.
 5. Atlikti „Tornado“ krepšinio mokyklos vartotojų elgsenos ypatumų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimą.

Tyrimo metodai: literatūros apžvalga, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA IR ANALIZĖ7
 • 1.1. Vartotojų elgsenos ypatumų analizė7
 • 1.1.1. Vartotojų elgsenos samprata7
 • 1.1.2. Vartotojų tipai pagal vartojimo kriterijus8
 • 1.1.3. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai11
 • 1.2. Paslaugų kokybė ir jos vertinimas17
 • 1.2.1. Paslaugų kokybės esmė17
 • 1.2.2. Paslaugų kokybės valdymas19
 • 1.2.3. Klientų pasitenkinimo kokybe vertinimas22
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS24
 • 3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS25
 • IŠVADOS34
 • LITERATŪRA35
 • PRIEDAI38

Reziumė

Autorius
bandza
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. guoba
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Sparti paslaugų sferos...