UAB „X“ sąnaudų apskaitos vertinimas

59 psl. / 14241 žod.

Ištrauka

Įmonės – pelno siekiantys ūkio subjektai, kurių tikslas iš savo veiklos gauti pelno. Įmonė, kurios siekis gauti pelno iš savo veiklos, turi uždirbti pajamas ir patirti sąnaudas.

Sąnaudų apskaita turi įtakos galutiniam įmonės veiklos rezultatui. Dėl šios priežasties sąnaudų apskaitos tema aktuali įmonės vadovams bei savininkams. Neteisingai tvarkoma įmonės sąnaudų apskaita gali pabloginti įmonės veiklos rezultatą. Taip pat neteisingas sąnaudų apskaitos procesas gali daryti blogą įtaką įmonės reputacijai. Visa informacija apie įmonės patirtas sąnaudas atsispindi finansinėje atskaitomybėje, kurią gali pamatyti visi suinteresuoti asmenys. Dėl, jų manymu, per didelių ar per mažų įmonės patiriamų sąnaudų gali kilti įtarimas, kad įmonė nėra patikima ir su ja neverta tęsti ar pradėti bendradarbiavimo. Todėl labai svarbu tinkamai tvarkyti įmonės sąnaudų apskaitą, kuri darytų teigiamą poveikį įmonės pelnui bei atskleistų tikrąją įmonės situaciją.

Lietuvos įmonių, kurios užsiima statybų veikla, sąnaudų apskaitos technika ir metodika nėra plačiai aptarinėjama. Statybų veikla yra specifinė, bet jos apskaitai taikomi tie patys verslo apskaitos standartai, kaip ir bet kuriai kitai akcinei bendrovei. Statybos įmonių apskaita yra šiek tiek kitokia, nes neretai pasitaiko kai statybos užtrunka ilgiau nei vienerius metus, taip sąnaudos patiriamos dažniau nei uždirbamos pajamos. Taip pat tokiose įmonėse sunku apskaičiuoti statomų objektų savikainą, nes skaičiavimo metodų yra ne vienas, o ji susideda iš įvairių komponentų, kuriuos nustato pati įmonė. Todėl svarbu, tinkamai išanalizuoti įmonės sąnaudas, įvertinti ar jų apskaita atitinka verslo apskaitos standartus, ar sąnaudos pagrįstos ir susijusios su įmonės veikla. O galutinis rezultatas atspindi tikrąją įmonės finansinę būklę.

Darbo tikslas: įvertinti UAB „Topdanga“ sąnaudų apskaitą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti sąnaudų apskaitos teorines nuostatas;
 2. Išsiaiškinti UAB „Topdanga“ sąnaudų struktūrą bei reglamentavimą;
 3. Išanalizuoti įmonės sąnaudų apskaitos tvarką;
 4. Atlikti įmonės sąnaudų rodiklių horizontalią, vertikalią bei struktūrinę analizę.

Darbo objektas: UAB „Topdanga“ sąnaudos ir jų apskaita.

Darbo struktūra: baigiamas darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: teorinės ir analitinės. Teorinėje sąnaudų apskaitos dalyje, pateikiami pagrindiniai aspektai apie sąnaudų apskaitą, jų atvaizdavimą finansinėse ataskaitose. Analitinėje dalyje, nagrinėjama UAB „Topdanga“ sąnaudų apskaitos sistema, pateikiami ūkinių operacijų pavyzdžiai, analizuojamos įmonės sąnaudos ir jų struktūra, bei aptariami UAB „Topdanga“ veiklos rodikliai. Darbo pabaigoje pateikiamos apibendrintos išvados ir pasiūlymai sąnaudų apskaitai gerinti.

Informacinių šaltinių apžvalga: Darbe analizuota mokslinė literatūra: vadovėliai, straipsniai, norminiai aktai, įmonės duomenys.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. SĄNAUDŲ APSKAITOS TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Sąnaudų samprata ir reglamentavimas
 • 1.2. Sąnaudų pripažinimas ir klasifikavimas
 • 1.3. Sąnaudų apskaita ir pateikimas pelno (nuostolių) ataskaitoje
 • 1.4. Sąnaudų lygio rodikliai ir jų analizė
 • 2. UAB „TOPDANGA“ SĄNAUDŲ APSKAITA
 • 2.1. Tyrimų metodologija
 • 2.2. Įmonės veiklos apžvalga
 • 2.3. Sąnaudų klasifikavimas bei pripažinimas
 • 2.4. Sąnaudų apskaita
 • 2.5. Sąnaudų rezultatų analizavimas
 • IŠVADOS
 • SIŪLYMAI
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
flicka
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 11, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje

Apskaita Tyrimas 2012 m. maiguolida
Aktualumas ir problematika. Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje susiformavo ir sparčiai vystosi globalizacijos procesas, apimantis įvairias sritis. Siekiant vienodai suvokti ir interpretuoti skirtingų...

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Apskaita Referatas 2013 m. sypsenele
Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo arba turto vertės...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...