Pajamų ir sąnaudų apskaitos vertinimas įmonėje

27 psl. / 5400 žod.

Ištrauka

Kiekviena įmonė imasi veiklos todėl, kad gautų kiek galima didesnę ekonominę naudą. Ji nustatoma pasitelkus pelno, uždirbto per tam tikrą laikotarpį, rodiklį. Vienas iš pagrindinių rodiklių, apibūdinančių įmonės veiklos efektyvumą, yra pelnas. Bendriausiu atveju jis nustatomas kaip pajamų ir sąnaudų skirtumas. Pelnui įtaką daro du veiksniai. Pirma, pajamos, gautos pardavus prekes ar suteikus paslaugas, antra, sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas. Pirmasis veiksnys – grynieji pardavimai – įmonės pelną didina, antrasis veiksnys – sąnaudos, susijusios su uždirbtomis per laikotarpį pajamomis, - jį mažina. Tam, kad įmonės pelnas būtų didesnis, įmonė turi ne tik stengtis uždirbti vis didesnes pajamas, bet ir siekti, kad jas uždirbant, būtų patirtos kuo mažesnės sąnaudos.

Temos aktualumas: kiekvieno verslo tikslas – pelno siekimas. Jis lemia netik pajamų uždirbimą, bet ir sąnaudų patyrimą uždirbant pajamas. Įmonės vadovas turi stengtis sumažinti įmonės išlaidas, kad būtų patiriama kuo mažiau sąnaudų. Kuo mažesnės sąnaudos tuo bus pasiektas didesnis įmonės pelnas.

Darbo problema: pajamų ir sąnaudų įtaka ir apskaita, įmonės veiklos rezultatams.

Darbo tikslas: atlikti įmonės UAB „Virekta“ pajamų ir sąnaudų analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Apibendrinti pajamas ir sąnaudas;
 • Atskleisti pajamų ir sąnaudų teisingą pripažinimą apskaitoje;
 • Išanalizuoti įmonės UAB „Virekta“ pajamas, sąnaudas ir įmonės pelno nuostolio ataskaitą.

Darbo tyrimo metodai: informacinių šaltinių apžvalga, sisteminimas, grupavimas, grafinis metodas, rezultatų apibendrinimas.

Darbo struktūra: darbas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje apibendrinta pajamų ir sąnaudų samprata. Antroje dalyje pateikiamas įmonės UAB „Virekta“ pristatymas, pajamų, sąnaudų ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė.


Turinys

 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS3
 • ĮVADAS5
 • 1.PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA6
 • 1.1 Pajamų ir sąnaudų samprata6
 • 1.2 Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas8
 • 1.3 Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas14
 • 2. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA UAB „Virekta”17
 • 2.1 Įmonės pristatymas UAB „Virekta“18
 • 2.2 Pajamų ir sąnaudų analizė įmonėje19
 • 2.3 Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė22
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA26
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
deimantė93
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Apskaita Referatas 2013 m. sypsenele
Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo arba turto vertės...

UAB „X“ sąnaudų apskaitos vertinimas

Apskaita Diplominis darbas 2019 m. flicka
Kolegijoje darbas įvertintas 9. Baigiamojo darbo objektas – Uždarosios akcinės bendrovės „X“ sąnaudų apskaita. Darbo tikslas – įvertinti įmonės sąnaudų apskaitą. Pagrindiniai darbo...