De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje

16 psl. / 4440 žod.

Ištrauka

Aktualumas ir problematika. Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje susiformavo ir sparčiai vystosi globalizacijos procesas, apimantis įvairias sritis. Siekiant vienodai suvokti ir interpretuoti skirtingų pasaulio šalių pateikiamą finansinę informaciją kaip vienas atsakų – harmonizacijos procesas. Itin daug dėmesio skirima siekiant suvienodinti verslui taikomus apskaitos standartus, kadangi finansų rinkos yra viena tų sričių, kurioje globalizacijos procesas vienas ryškiausių, o šioje rinkoje itin svarbus verslas ir suvokimas apie verslą, jo pasiektus rezultatus. Siekiant sėkmingai veikti finansų rinkose iškyla būtinybė teisingai suvokti pateikiamą informaciją ir turėti galimybę ją palyginti tarptautiniu mastu. Tačiau kai pasaulyje galiojo labai skirtingi verslo apskaitos standartai tai padartyti buvo beveik neįmanoma arba tam reikėjo daug laiko ir pastangų. Informacijos palyginamumą ir prieinamumą tarptautiniu mastu palengvinti siekiama keičiant verslo apskaitos standartus, juos harmonizuojant. Japonijai apskaitos harmonizavimas ypatingai aktualus, nes tapus viena lyderiaujančių valstybių pasaulyje, užsiimančia moderniomis technologijomis, tapo labai svarbu pritraukti kapitalą iš kitų šalių, ypač iš pasaulyje vis dedesnę reikšmę turinčios Europos Sąjungos ir jos narių. Dėl šios priežasties Japonija buvo ir yra suinteresuota vienodinti apskaitos standartus ir keisti apskaitos reglamentavimą.
Darbo objektas – apskaitos reglamentavimas Japonijoje.
Darbo tikslas – išanalizuoti Japonijos apskaitos reglamentavimo ir apskaitos praktikos situaciją iki apskaitos harmonizacijos pradžios ir po jos, atsižvelgiant į harmonizacijos pokyčius.
Tikslui pasiekti suformuluoti šie uždaviniai:
• Išnagrinėti Japonijos apskaitos reglamentavimo ir apskaitos praktikos situaciją iki apskaitos harmonizacijos pradžios, apžvelgiant svarbiausias apskaitos reglamentavimą ir apskaitos praktikos situaciją lemiančias prielaidas;
• Apibūdinti Japonijos apskaitos reglamentavimo pokyčius, atsiradusius dėl apskaitos harmonizavimo;
• Įvardinti dabartinį Japonijos apskaitos reglamentavimą ir nusakyti jo atitikimą Tarptautiniams finansinės apskaitos standartams.
• Nusakyti de facto apskaitos pokyčius ir įvertinti de jure ir de facto apskaitos reglamentavimo pokyčius iš išorinio informacijos vartotojo pozicijos.
Darbe taikoma metodika: Mokslinės literatūros ir publikacijų analizė, atliktų mokslinių tyrimų apibendrinimas ir vertinimas, loginis interpretavimas ir išvadų formulavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BENDROS ŽINIOS APIE JAPONIJĄ4
 • 2. JAPONIJOS APSKAITOS REGLAMENTAVIMO IR APSKAITOS PRAKTIKOS SITUACIJA IKI APSKAITOS HARMONIZACIJOS PRADŽIOS4
 • 2.1. Kultūriniai aspektai5
 • 2.2. Santykinis apskaitos profesionalų svoris5
 • 2.3. Šalių teisinės sistemos specifika6
 • 2.4. Apskaitos reglamentų sudarymo principai6
 • 2.5. Dominuojančios verslo organizavimo formos7
 • 2.6. Finansų rinkų orientacija bei dominuojančios verslo finansavimo formos8
 • 2.7. Santykis tarp mokestinės ir finansų apskaitos9
 • 3. APSKAITOS REGLAMENTAVIMO POKYČIŲ SPRENDIMAI IR ESMINĖS NAUJOVĖS10
 • 4. DABARTINĖ REGLAMENTUOJAMA APSKAITA12
 • 5. ŠALIES NACIONALINIŲ APSKAITOS REGLAMENTŲ ATITIKIMAS TFAS13
 • 6. NUMATOMI IR ESAMI DE FACTO APSKAITOS IR INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO POKYČIAI13
 • 7. ĮMONIŲ APSKAITOS REGLAMENTAVIMO IR PRAKTIKOS POKYTIS IŠ IŠORINIO INFORMACIJOS VARTOTOJO POZICIJOS14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
16 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
gb

Susiję darbai

Apskaitos harmonizavimas ES

Apskaita Tyrimas 2012 m. maiguolida
Aktualumas ir problema. Itin aktyviai pasaulyje yra dirbama siekiant suvienodinti apskaitą, jos sudarymo metodus ir principus tarp šalių. To siekiama, kad būtų galima...

Gautinų sumų apskaita ir analizė įmonėje

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. julicka
Materialiniam visuomenės gyvenimo pagrindui sukurti būtina ūkinė veikla, kurios dėka visuomenės nariai gali tenkinti savo materialinius, socialinius, dvasinius ir kitus reikalingus poreikius. Pagrindiniai...

UAB „X“ sąnaudų apskaitos vertinimas

Apskaita Diplominis darbas 2019 m. flicka
Kolegijoje darbas įvertintas 9. Baigiamojo darbo objektas – Uždarosios akcinės bendrovės „X“ sąnaudų apskaita. Darbo tikslas – įvertinti įmonės sąnaudų apskaitą. Pagrindiniai darbo...