Ekonomika ir verslas / Apskaita

De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje

1 atsiliepimas
Autorius:
Aktualumas ir problematika. Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje susiformavo ir sparčiai vystosi globalizacijos procesas, apimantis įvairias sritis. Siekiant vienodai suvokti ir interpretuoti skirtingų pasaulio šalių pateikiamą finansinę informaciją kaip vienas atsakų – harmonizacijos procesas. Itin daug dėmesio skirima siekiant suvienodinti verslui taikomus apskaitos standartus, kadangi finansų rinkos yra viena tų sričių, kurioje globalizacijos procesas vienas ryškiausių, o šioje rinkoje itin svarbus verslas ir suvokimas apie verslą, jo pasiektus rezultatus. Siekiant sėkmingai veikti finansų rinkose iškyla būtinybė teisingai suvokti pateikiamą informaciją ir turėti galimybę ją palyginti tarptautiniu mastu. Tačiau kai pasaulyje galiojo labai skirtingi verslo apskaitos standartai tai padartyti buvo beveik neįmanoma arba tam reikėjo daug laiko ir pastangų. Informacijos palyginamumą ir prieinamumą tarptautiniu mastu palengvinti siekiama keičiant verslo apskaitos standartus, juos harmonizuojant. Japonijai apskaitos harmonizavimas ypatingai aktualus, nes tapus viena lyderiaujančių valstybių pasaulyje, užsiimančia moderniomis technologijomis, tapo labai svarbu pritraukti kapitalą iš kitų šalių, ypač iš pasaulyje vis dedesnę reikšmę turinčios Europos Sąjungos ir jos narių. Dėl šios priežasties Japonija buvo ir yra suinteresuota vienodinti apskaitos standartus ir keisti apskaitos reglamentavimą.
Darbo objektas – apskaitos reglamentavimas Japonijoje.
Darbo tikslas – išanalizuoti Japonijos apskaitos reglamentavimo ir apskaitos praktikos situaciją iki apskaitos harmonizacijos pradžios ir po jos, atsižvelgiant į harmonizacijos pokyčius.
Tikslui pasiekti suformuluoti šie uždaviniai:
• Išnagrinėti Japonijos apskaitos reglamentavimo ir apskaitos praktikos situaciją iki apskaitos harmonizacijos pradžios, apžvelgiant svarbiausias apskaitos reglamentavimą ir apskaitos praktikos situaciją lemiančias prielaidas;
• Apibūdinti Japonijos apskaitos reglamentavimo pokyčius, atsiradusius dėl apskaitos harmonizavimo;
• Įvardinti dabartinį Japonijos apskaitos reglamentavimą ir nusakyti jo atitikimą Tarptautiniams finansinės apskaitos standartams.
• Nusakyti de facto apskaitos pokyčius ir įvertinti de jure ir de facto apskaitos reglamentavimo pokyčius iš išorinio informacijos vartotojo pozicijos.
Darbe taikoma metodika: Mokslinės literatūros ir publikacijų analizė, atliktų mokslinių tyrimų apibendrinimas ir vertinimas, loginis interpretavimas ir išvadų formulavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4440 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BENDROS ŽINIOS APIE JAPONIJĄ4
 • 2. JAPONIJOS APSKAITOS REGLAMENTAVIMO IR APSKAITOS PRAKTIKOS SITUACIJA IKI APSKAITOS HARMONIZACIJOS PRADŽIOS4
 • 2.1. Kultūriniai aspektai5
 • 2.2. Santykinis apskaitos profesionalų svoris5
 • 2.3. Šalių teisinės sistemos specifika6
 • 2.4. Apskaitos reglamentų sudarymo principai6
 • 2.5. Dominuojančios verslo organizavimo formos7
 • 2.6. Finansų rinkų orientacija bei dominuojančios verslo finansavimo formos8
 • 2.7. Santykis tarp mokestinės ir finansų apskaitos9
 • 3. APSKAITOS REGLAMENTAVIMO POKYČIŲ SPRENDIMAI IR ESMINĖS NAUJOVĖS10
 • 4. DABARTINĖ REGLAMENTUOJAMA APSKAITA12
 • 5. ŠALIES NACIONALINIŲ APSKAITOS REGLAMENTŲ ATITIKIMAS TFAS13
 • 6. NUMATOMI IR ESAMI DE FACTO APSKAITOS IR INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO POKYČIAI13
 • 7. ĮMONIŲ APSKAITOS REGLAMENTAVIMO IR PRAKTIKOS POKYTIS IŠ IŠORINIO INFORMACIJOS VARTOTOJO POZICIJOS14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
gb
, 2016-05-22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Apskaitos harmonizavimas ES
Tyrimas Apskaitos harmonizavimas ES

Aktualumas ir problema. Itin aktyviai pasaulyje yra dirbama siekiant suvienodinti apskaitą, jos sudarymo metodus ir [...]

Pajamų ir sąnaudų apskaitos vertinimas įmonėje
Kursinis darbas Pajamų ir sąnaudų apskaitos vertinimas įmonėje

Kiekviena įmonė imasi veiklos todėl, kad gautų kiek galima didesnę ekonominę naudą. Ji nustatoma pasitelkus [...]

Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Diplominis darbas Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados (rekomendacijos), literatūros sąrašas. Pirmoje dalyje atskleisti paslaugų kokybės vertinimo [...]

UAB “Westtrans logistic“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimas
Kursinis darbas UAB “Westtrans logistic“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimas

Šiame darbe nagrinėjama tema yra aktuali visiems turintiems automobilį, nes ateinant laikui automobilis sugenda ir [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)
Diplominis darbas Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos pasaulyje įmonių bankrotai tampa neišvengiama kasdienybe. Daugumai žmonių vien šis žodis [...]

Mokesčių administravimo vertinimas tarptautiniu mastu
Kursinis darbas Mokesčių administravimo vertinimas tarptautiniu mastu

"Esminiai apmokestinimo principai, gyventojams tenkanti mokesčių našta, mokesčių surinkimas į šalies biudžetą aktualūs klausimai. Tai [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą
Diplominis darbas Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas [...]

Mokesčių apskaičiavimas
Prezentacija Mokesčių apskaičiavimas

1. Mokesčių deklaracijos sąvoka, deklaracijos pateikimo būdai ir terminai; 3. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. 4. Mokesčio apskaičiavimo [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas
Kursinis darbas Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas

Temos aktualumas. Didžiuliu greičiu besikeičiančios rinkos sąlygos verčia įvairaus mąsto organizacijas ieškoti vis naujų būdų [...]

Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas
Diplominis darbas Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas

Tyrimo aktualumas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros palaikymo priemonės Lietuvoje turi didelę reikšmę, ypač po [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Rugines duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Kursinis darbas Rugines duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

Darbo aktualumas. Įmonėje bus gaminami 2 gaminiai:rugine ir namine duona.. Bus reikalingos patalpos, kuriose bus [...]