Apskaitos harmonizavimas ES

20 psl. / 4202 žod.

Ištrauka

Aktualumas ir problema. Itin aktyviai pasaulyje yra dirbama siekiant suvienodinti apskaitą, jos sudarymo metodus ir principus tarp šalių. To siekiama, kad būtų galima lengviau ir teisingai, neinvestuojant daug papildomo laiko, kas turi įtakos informacijos gavimo kaštams, išoriniams finansinės atskaitomybės vartotojams, gauti patikimą informaciją. Apskaitos teisinėje bazėje yra nemažai pažengta harmonizuojant (vienodinant) apskaitą, tačiau kaip ir visose srityse dažnai praktika atsilieka nuo teorinės bazės. Tiriant finansinių ataskaitų pokyčius skirtingose įmonėse ir skirtingu laikotarpiu, galima nustatyti de jure apskaitos harmonizavimo poveikį de facto apskaitos harmonizavimui.
Darbo objektas – ES apskaitos harmonizavimo vertinimas praktikos požiūriu.
Darbo tikslas – atlikti ES apskaitos harmonizavimo iš praktinės pusės vertinimą.
Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
1. Nustatyti, ar ES bendrovių finansinės ataskaitos tampa labiau palyginamos tarpusavyje;
2. Įvertinti, kaip keitėsi ES bendrovių finansinės ataskaitos nagrinėjamu laikotarpiu;
3. Ištirti, ar ES bendrovių apskaitos politikos pasirinkimai vienodėja.
4. Identifikuoti unikalius finansinių ataskaitų atvejus.
Darbo metodai. Rengiant šį darbą buvo atliekama tinkamų listinguojamų įmonių bei jų metinės finansinės atskaitomybės paieška. Tam, kad būtų galima geriau palyginti turimą informaciją atliekama finansinės atskaitomybės analizė, joje pateikiamos informacijos sisteminimas, grupavimas bei pateikimas lentelių pavidalu.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. TYRIMO METODOLOGIJA4
  • II. TYRIMO REZULTATAI8
  • 2.1. Hipotezių priėmimo ar atmetimo analizė8
  • 2.2. Įdomesnių atvejų apžvalga10
  • IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI13
  • LITERATŪROS ŠALTINIAI14
  • PRIEDAI15

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Apskaitos politikos realizavimas įmonėje

Apskaita Referatas 2006 m. brigita99
Vienas iš išskirtinių rinkos santykiams pritaikytos apskaitos sistemos tikslų – tiksliai ir teisingai perteikti įmonėje vykstančius ūkinius procesus, objektyviai atspindėti įmonės finansinę būklę....

De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje

Apskaita Tyrimas 2012 m. maiguolida
Aktualumas ir problematika. Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje susiformavo ir sparčiai vystosi globalizacijos procesas, apimantis įvairias sritis. Siekiant vienodai suvokti ir interpretuoti skirtingų...

UAB „X“ apskaitos modelis

Apskaita Referatas 2015 m. sejkutea
Šiame darbe analizuojama pakuotės iš gofruotojo kartono gamybos ir prekybos įmonės UAB „X“ apskaitos modelis, pasirinkta apskaitos politika bei jos taikymas. Apžvelgiami pagrindiniai...

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...