Ekonomika ir verslas / Apskaita

Apskaitos harmonizavimas ES

0 atsiliepimų
Autorius:
Aktualumas ir problema. Itin aktyviai pasaulyje yra dirbama siekiant suvienodinti apskaitą, jos sudarymo metodus ir principus tarp šalių. To siekiama, kad būtų galima lengviau ir teisingai, neinvestuojant daug papildomo laiko, kas turi įtakos informacijos gavimo kaštams, išoriniams finansinės atskaitomybės vartotojams, gauti patikimą informaciją. Apskaitos teisinėje bazėje yra nemažai pažengta harmonizuojant (vienodinant) apskaitą, tačiau kaip ir visose srityse dažnai praktika atsilieka nuo teorinės bazės. Tiriant finansinių ataskaitų pokyčius skirtingose įmonėse ir skirtingu laikotarpiu, galima nustatyti de jure apskaitos harmonizavimo poveikį de facto apskaitos harmonizavimui.
Darbo objektas – ES apskaitos harmonizavimo vertinimas praktikos požiūriu.
Darbo tikslas – atlikti ES apskaitos harmonizavimo iš praktinės pusės vertinimą.
Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
1. Nustatyti, ar ES bendrovių finansinės ataskaitos tampa labiau palyginamos tarpusavyje;
2. Įvertinti, kaip keitėsi ES bendrovių finansinės ataskaitos nagrinėjamu laikotarpiu;
3. Ištirti, ar ES bendrovių apskaitos politikos pasirinkimai vienodėja.
4. Identifikuoti unikalius finansinių ataskaitų atvejus.
Darbo metodai. Rengiant šį darbą buvo atliekama tinkamų listinguojamų įmonių bei jų metinės finansinės atskaitomybės paieška. Tam, kad būtų galima geriau palyginti turimą informaciją atliekama finansinės atskaitomybės analizė, joje pateikiamos informacijos sisteminimas, grupavimas bei pateikimas lentelių pavidalu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4202 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. TYRIMO METODOLOGIJA4
  • II. TYRIMO REZULTATAI8
  • 2.1. Hipotezių priėmimo ar atmetimo analizė8
  • 2.2. Įdomesnių atvejų apžvalga10
  • IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI13
  • LITERATŪROS ŠALTINIAI14
  • PRIEDAI15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje
Tyrimas De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje

Aktualumas ir problematika. Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje susiformavo ir sparčiai vystosi globalizacijos procesas [...]

Apskaitos pagrindų egzamino klausimai
Paruoštukė Apskaitos pagrindų egzamino klausimai

KTU apskaitos pagrindų egzamino klausimai ir atsakymai. [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Atidėtų mokesčių apskaita
Kursinis darbas Atidėtų mokesčių apskaita

Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos [...]

Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita
Diplominis darbas Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai Tikslas: išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių [...]

Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai
Diplominis darbas Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai

Temos aktualumas. Įmonės, norėdamos pritraukti naujų investuotojų, privalo laikytis tam tikrų bendrų nuostatų, kaip apskaitoje [...]

Kompiuterizuotos apskaitos programų “Contour enterprise” ir “Centas” palyginimas
Referatas Kompiuterizuotos apskaitos programų “Contour enterprise” ir “Centas” palyginimas

Temos aktualumas. Pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus ekonominė ir kita veikla vis labiau susieta su informacijos apdorojimu.

Valdymo apskaitos
Referatas Valdymo apskaitos

Kelis pastaruosius dešimtmečius Lietuvos, taip pat ir pasaulio, vadybininkai, vertindami savo sprendimų įtaką įmonės veiklai [...]

Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita
Referatas Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita

Kiekvienai įmonei, įstaigai, organizacijai reikalingas buhalterinės apskaitos vedimas, nes apskaita yra svarbi priimant ekonominius sprendimus [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Verslo įmonių apskaitos namų darbas
Referatas Verslo įmonių apskaitos namų darbas

UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]