Juodalksnių želdinių ir žėlinių analizė

56 psl. / 9668 žod.

Ištrauka

Lietuvoje nemažą reikšmę turi miškai, nes tai visų pirma medienos šaltinis, o tuo pačiu mūsų šalies kraštovaizdžio dalis.
Lietuvos teritorijoje miškai užima 2091,2 tūkst. ha ir tai sudaro 32,0 % šalies teritorijos. Nuo 1998 m. sausio 1 d. miško žemės plotas padidėjo 112,8 tūkst.ha, o šalies miškingumas išaugo 1,7%. Miško žemės plotas daugiausia didėjo dėl pelkių ir nenaudojamos žemės ūkiui, sąskaita.
Mišku apaugusios žemės (medynų) plotai didėjo ne taip sparčiai.Nuo 1998 m. iki 2005 m. , miškų plotai padidėjo 99,7 tūkst. ha - iki 1987,7 tūkst.ha.
Juodalksnynų plotai nuo 1998 m iki 2005 m. padidėjo iki 23 tūkst. ha iki 132 tūkst. ha, o tūris padidėjo 6 mln. m³. Bendras juodalksnynų tūris pasiekė 26 mln. m³.
2005 m. sausio 1 d. miško žemės plotai, priklausantys I grupei (rezervatiniai miškai), sudarė 25,2 tūkst. ha (1,2%), II grupei (specialios paskirties) – 253,1 tūkst. ha (12,1%), III grupei (apsauginiai) – 336,3 tūkst. ha (16,1%), IV grupei (ūkiniai) – 1476,6 tūkst. ha (70,6%). (Lietuvos miškų ūkio statistika 2005)
Didžiausias dėmesys yra skiriamas ūkiniams miškams t.y. atkūrimui, ugdymui ir medienos poreikiams tenkinti. Pagal statistikos duomenis, ūkiniai miškai Lietuvoje sudaro didžiausią miškų dalį. Šiuo metu miško atkūrimui galime panaudoti įvairias įveisimo sistemas tam, kad patenkintų visų poreikius. Nebejotinai svarbiausia čia yra tinkamiausios miškų atkūrimo ir įveisimo strategijos ir būdo parinkimas (Suchockas,1999).
Šiuo metu egzistuojančioms ūkinių miškų atkūrimo sistemoms keliami vienodi pagrindiniai reikalavimai: prigijimo ir išlaikymo padidinimas, žėlinių ir želdinių vystimosi skatinimas, taip pat išlaidų miško atkūrimui ir žėlinių ir želdinių priežiūrai mažinimas.
Šiandien svarbu kiek ir kokios medienos bus gaunama, bet turime rūpintis ir tai, kokią įtaką turi miškai aplinkai, nes jie stabilizuoja biosferoje vykstančius negatyvius pakitimus, kuri yra susijusi su miškų ekologine funkcija. Ši funkcija dar skirstoma į vandens, dirvos, laukų, kelių, oro ir kitų aplinkos, apsaugos ir reguliavimo veiksnius. (Karazija ir Vaičiūnas,2000).
Žėlinių ir želdinių atkūrimas yra svarbus dėl to, kad turime nuspręsti, ar yra tinkamas atkūrimo būdas, ar greitai bus gauta medienos produkcija; nustatyti geriausias galimybes, kurios bus prieinamos per visą medyno augimo periodą, o taip nustatyti minimalią išlaidų tikimybę atkuriant juodalksnynų kirtavietes.
Tačiau miškininkavimo ekologizavimas artimas natūraliam miško auginimui taip pat ekonominiai sunkumai verčia ieškoti pigesnių ir laikmečio reikalavimus atitinkamo miško atkūrimo būdų.
Todėl mokslinis miškų atkūrimo metodų pagrindimas turi didelę reikšmę šalyse, kuriose intensyviai tvarkomas miškų ūkis (Suchockas,1999).
Urėdijose, kuriose yra šlapių augaviečių yra aktualus klausimas kaip atkurti juodalksnynų kirtavietes; žėlimu ar želdinimui. Raseinių miškų ūkio urėdijoje taip pat yra nemažai šlapių augaviečių, todėl bus pateikti tyrimai kaip geriau atkurti juodalksnynus po plynų kirtimų Ud ir Uf augavietėse.


Turinys

 • 1. ĮVADAS……………………………………………………………………………………
 • 2.LITERATŪROS ANALIZĖ………………………………………………………………
 • 2.1. Juodalksnių žėlinių ir želdinių samprata, paplitimas, privalumai ir trūkumai
 • 2.2. Juodalksnio bioekologijos ypatybės
 • 2.3 Juodalksnių žėlinių ir želdinių reikšmė Lietuvos miškų ūkyje
 • 3.TYRIMŲ TIKSLAS,UŽDAVINIAI,OBJEKTAS, APIMTIS IR METODIKA
 • 3.1. Tyrimų tikslas
 • 3.2. Tyrimo uždaviniai
 • 3.3. Tyrimo objektas
 • 3.4. Tyrimo metodika
 • 4.TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
 • 4.1 Bendra žėlinių ir želdinių charakteristika
 • 4.2 Medelių aukščio kitimas
 • 4.3. Medelių skersmens kitimas
 • 4.4. Medelių tankio kitimas
 • 4.5 Juodalksnių vystimosi įtaka nuo meteorologinių sąlygų
 • 4.6. Juodalksnio želdinių ir žėlinių ekonominis įvertinimas
 • 5. IŠVADOS IR SIŪLIMAI
 • 5.1.Išvados
 • 5.2. Siūlymai
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
gute22
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

Rapsų auginimo derlingumo Alytaus rajone analizė

Žemės ūkis Kursinis darbas 2012 m. dvaras007
Žmonių veikloje žemė yra nekilnojamasis turtas, pagrindinė priemonė žemės ir miškų ūkyje, teritorinė bazė kitoms ūkio šakoms plėtoti, gyvenamojų vietovių ir infrastruktūros...

Bulvių auginimo analizė

Žemės ūkis Referatas dvaras007
Bulvės yra vienos svarbiausia maisto rūšis. Jomis būtų galima pamaitinti visą pasaulį ir nebūtų skurdžiose šalyse bado epidemijų. Bulvių gumbuose yra lengvai...

Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

Žemės ūkis Verslo planas 2011 m. rasa13
Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis sudėtingumu. Norint sėkmingai parengti bei įgyvendinti bet kokį sudėtingą verslo valdymo projektą, būtina gerai išmanyti...