Bankroto rizikos vertinimas uab “x”

56 psl. / 14298 žod.

Ištrauka

X įmonė darbe yra konkreti įvardinta įmonė.

Kiekviena komercinė struktūra rinkos sąlygomis siekia gauti pelną. Tačiau pelną firma gauna nuolatos rizikuodama ir konkuruodama. Tam, kad užtikrinti įmonės tolimesnį gyvavimą šiuolaikinėmis sąlygomis, vadovams visų pirma būtina sugebėti realiai įvertinti jos finansinę būklę. Finansinė būklė – svarbiausia įmonės ekonominės veiklos charakteristika. Ji nusako konkurencingumą, bendradarbiavimo potencialą, įvertina, kokiu laipsniu apsaugoti tiek pačios įmonės, tiek ir jos partnerių interesai.
Subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas ir pagrindinė sėkmingos veiklos sąlyga. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai ar netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę būklę ir finansinius rodiklius. Dėl to įmonės finansinės būklės analizės ir bankroto tikimybės prognozavimo tema yra aktuali visiems rinkos dalyviams, nes kiekvienos įmonės tikslas yra kuo geresni veiklos rezultatai ir kuo labiau patenkinti savininkų lūkesčiai.
Temos aktualumas. Įmonių bankrotų pasekmės yra skaudžios ne tik jų savininkams, akcininkams, kreditoriams, bankams bei kitoms institucijoms, bet ir pačiai šalies ekonomikai. O pastaraisiais metais ypač padaugėjo įmonių bankrotų skaičius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Įvairūs autoriai vardina begales neigiamų bankroto pasekmių ir tai visai suprantama, nes verslas tiesiogiai veikia jį supančią aplinką.
Kiekviena įmonė savo veikloje susiduria su rizikingomis situacijomis, kurias turi spręsti laiku ir dažniausiai greitai. Todėl gebėjimas objektyviai įvertinti situaciją ir priimti teisingus sprendimus dažnai tampa svarbia sąlyga, norint užtikrinti įmonės veiklos finansinį stabilumą bei tęstinumą. Ši tema aktuali tuo, kad įmonėse pritaikant finansinių rodiklių sistemas, taikomas bankroto prognozavimui, leidžia realiai įvertinti bankroto tikimybę. Tai padeda sumažinti riziką, nustatyti įmonės veiklos silpniausias vietas ir pateikti pasiūlymų, kaip išvengti bankroto bei pagerinti įmonės padėtį.
Temos naujumas. Pirmieji įmonių bankroto tyrimai, pagrįsti finansinių ataskaitų duomenimis, pradėti dar XX a. 3-iajame dešimtmetyje. Šiuo metu įmonės bankroto grėsmės ir prevencijos priemonių problemas tyrinėja Balcaen ir Ooghe (2004), Mackevičius ir Silvanavičiūtė (2006), Boguslauskas, Stundžienė (2006), Beržinskienė et al. (2007), Gaganis et al. (2007), Gaškaitė (2008), Mileris (2009) ir kiti mokslininkai. Skirtingai nuo tradicinėmis veiklomis – gamyba ar prekyba - užsiimančių įmonių, UAB “X” gana intensyviai vykdo ir finansinę veiklą. Todėl atlikta išsami įmonės finansinės būklės analizė leidžia patekti praktinį tokio tipo įmonių analizavimo pavyzdį. Todėl remiantis priimtiniausiu bankroto prognozavimo modeliu, bus išskirti bei apskaičiuoti finansiniai įmonės rodikliai, turintys didžiausią įtaką įmonių bankroto prognozei.
Problema. Mokslininkai jau yra plačiai ir išsamiai ištyrę ir aptarę bankroto požymius, veiksnius ir priežastis, suformulavę ir pateikę įvairius bankroto kaip veiksnio apibrėžimus, sukūrę ir išbandę įvairius metodus ir modelius jam numatyti. Tačiau rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu ir versle nuolat pasitaikančiais netikėtumais bei rizika. Finansinės būklės vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus ir kuria remiantis galima sumažinti iškylančią įmonės bankroto riziką bei išvengti daugelio problemų.
Tyrimo objektas. UAB „X“ bankroto rizika.
Darbo tikslas - naudojantis teorinėje mokslinio darbo dalyje aptariamais bankroto analizės metodais ir rodikliais atlikti UAB „X“ finansinės būklės analizę ir įvertinti įmonės bankroto riziką.
Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
1. Apžvelgti bankroto rizikos vertinimą ir valdymą teoriniu aspektu;
2. Identifikuoti pagrindinius finansinius rodiklius bankroto diagnozavimui;
3. Atlikti įmonės finansinės būklės rodiklių analizę;
4. Apibendrinant gautus rezultatus įvertinti įmonės finansinę padėtį ir bankroto rizikos tikimybę.
Darbe naudoti tyrimo metodai: mokslinės metodinės literatūros analizė, sisteminimas, apibendrinimas, klasifikavimas ir grupavimas. Finansinių santykinių rodiklių ir I. E. Altman bankroto prognozavimo modelių pritaikymas ir apskaičiavimas, grafinis atvaizdavimas. Finansinių ataskaitų analizė.


Turinys

 • Įvadas8
 • 1. Verslo įmonių bankroto rizikos vertinimas ir valdymas teoriniu aspektu10
 • 1.1. Bankroto samprata10
 • 1.2. Bankroto požymiai14
 • 1.3. Bankrotą sukeliantys veiksniai17
 • 2. Bankroto rizikos diagnozavimas ir vertinimas21
 • 2.1. Finansinės analizės reikšmė bankroto diagnozavime21
 • 2.2. Bankroto diagnozavimo modelių vertinimas23
 • 3. Bankroto rizikos vertinimas UAB „X“31
 • 3.1. UAB „X“ veiklos charakteristika31
 • 3.2. UAB „X“ tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija33
 • 3.3. UAB „X“ bankroto rizikos įvertinimas44
 • Išvados ir pasiūlymai46
 • Literatūra48
 • Priedai51

Reziumė

Autorius
kristaliuke
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

AB “VST” rizikos

Vadyba Referatas donatak
Šiais laikais neįmanoma efektyviai valdyti įmonės, netaikant specialių analizės ir rizikos reguliavimo metodų. Norint realizuoti rizikos reguliavimo funkciją įmonėje, reikia didelių organizacinių pastangų,...

Socialinės atsakomybės nuostatų taikymas UAB “X”

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. brigita99
Temos aktualumas. Globalizacija atvėrė naujas galimybes stiprioms ekonomikos šakoms, taip sukeldama grėsmę smulkiajam ir vidutiniam verslui. Todėl būtinas ekonominių, ekologinių bei socialinių sferų...

UAB “Adatėlė” verslo planas

Vadyba Verslo planas 2014 m. koksas
Visi vyrai savo garderobe privalo turėti solidžius marškinius ir kelnes, kurie būtų itin patogūs, kokybiški. Būtent tam įsikūrė įmonė „Adatėlė“, kad siūtų kokybiškus,...