Ekonomika ir verslas / Vadyba

Bankroto rizikos vertinimas uab “x”

0 atsiliepimų
Autorius:
X įmonė darbe yra konkreti įvardinta įmonė.

Kiekviena komercinė struktūra rinkos sąlygomis siekia gauti pelną. Tačiau pelną firma gauna nuolatos rizikuodama ir konkuruodama. Tam, kad užtikrinti įmonės tolimesnį gyvavimą šiuolaikinėmis sąlygomis, vadovams visų pirma būtina sugebėti realiai įvertinti jos finansinę būklę. Finansinė būklė – svarbiausia įmonės ekonominės veiklos charakteristika. Ji nusako konkurencingumą, bendradarbiavimo potencialą, įvertina, kokiu laipsniu apsaugoti tiek pačios įmonės, tiek ir jos partnerių interesai.
Subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas ir pagrindinė sėkmingos veiklos sąlyga. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai ar netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę būklę ir finansinius rodiklius. Dėl to įmonės finansinės būklės analizės ir bankroto tikimybės prognozavimo tema yra aktuali visiems rinkos dalyviams, nes kiekvienos įmonės tikslas yra kuo geresni veiklos rezultatai ir kuo labiau patenkinti savininkų lūkesčiai.
Temos aktualumas. Įmonių bankrotų pasekmės yra skaudžios ne tik jų savininkams, akcininkams, kreditoriams, bankams bei kitoms institucijoms, bet ir pačiai šalies ekonomikai. O pastaraisiais metais ypač padaugėjo įmonių bankrotų skaičius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Įvairūs autoriai vardina begales neigiamų bankroto pasekmių ir tai visai suprantama, nes verslas tiesiogiai veikia jį supančią aplinką.
Kiekviena įmonė savo veikloje susiduria su rizikingomis situacijomis, kurias turi spręsti laiku ir dažniausiai greitai. Todėl gebėjimas objektyviai įvertinti situaciją ir priimti teisingus sprendimus dažnai tampa svarbia sąlyga, norint užtikrinti įmonės veiklos finansinį stabilumą bei tęstinumą. Ši tema aktuali tuo, kad įmonėse pritaikant finansinių rodiklių sistemas, taikomas bankroto prognozavimui, leidžia realiai įvertinti bankroto tikimybę. Tai padeda sumažinti riziką, nustatyti įmonės veiklos silpniausias vietas ir pateikti pasiūlymų, kaip išvengti bankroto bei pagerinti įmonės padėtį.
Temos naujumas. Pirmieji įmonių bankroto tyrimai, pagrįsti finansinių ataskaitų duomenimis, pradėti dar XX a. 3-iajame dešimtmetyje. Šiuo metu įmonės bankroto grėsmės ir prevencijos priemonių problemas tyrinėja Balcaen ir Ooghe (2004), Mackevičius ir Silvanavičiūtė (2006), Boguslauskas, Stundžienė (2006), Beržinskienė et al. (2007), Gaganis et al. (2007), Gaškaitė (2008), Mileris (2009) ir kiti mokslininkai. Skirtingai nuo tradicinėmis veiklomis – gamyba ar prekyba - užsiimančių įmonių, UAB “X” gana intensyviai vykdo ir finansinę veiklą. Todėl atlikta išsami įmonės finansinės būklės analizė leidžia patekti praktinį tokio tipo įmonių analizavimo pavyzdį. Todėl remiantis priimtiniausiu bankroto prognozavimo modeliu, bus išskirti bei apskaičiuoti finansiniai įmonės rodikliai, turintys didžiausią įtaką įmonių bankroto prognozei.
Problema. Mokslininkai jau yra plačiai ir išsamiai ištyrę ir aptarę bankroto požymius, veiksnius ir priežastis, suformulavę ir pateikę įvairius bankroto kaip veiksnio apibrėžimus, sukūrę ir išbandę įvairius metodus ir modelius jam numatyti. Tačiau rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu ir versle nuolat pasitaikančiais netikėtumais bei rizika. Finansinės būklės vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus ir kuria remiantis galima sumažinti iškylančią įmonės bankroto riziką bei išvengti daugelio problemų.
Tyrimo objektas. UAB „X“ bankroto rizika.
Darbo tikslas - naudojantis teorinėje mokslinio darbo dalyje aptariamais bankroto analizės metodais ir rodikliais atlikti UAB „X“ finansinės būklės analizę ir įvertinti įmonės bankroto riziką.
Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
1. Apžvelgti bankroto rizikos vertinimą ir valdymą teoriniu aspektu;
2. Identifikuoti pagrindinius finansinius rodiklius bankroto diagnozavimui;
3. Atlikti įmonės finansinės būklės rodiklių analizę;
4. Apibendrinant gautus rezultatus įvertinti įmonės finansinę padėtį ir bankroto rizikos tikimybę.
Darbe naudoti tyrimo metodai: mokslinės metodinės literatūros analizė, sisteminimas, apibendrinimas, klasifikavimas ir grupavimas. Finansinių santykinių rodiklių ir I. E. Altman bankroto prognozavimo modelių pritaikymas ir apskaičiavimas, grafinis atvaizdavimas. Finansinių ataskaitų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14298 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas8
 • 1. Verslo įmonių bankroto rizikos vertinimas ir valdymas teoriniu aspektu10
 • 1.1. Bankroto samprata10
 • 1.2. Bankroto požymiai14
 • 1.3. Bankrotą sukeliantys veiksniai17
 • 2. Bankroto rizikos diagnozavimas ir vertinimas21
 • 2.1. Finansinės analizės reikšmė bankroto diagnozavime21
 • 2.2. Bankroto diagnozavimo modelių vertinimas23
 • 3. Bankroto rizikos vertinimas UAB „X“31
 • 3.1. UAB „X“ veiklos charakteristika31
 • 3.2. UAB „X“ tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija33
 • 3.3. UAB „X“ bankroto rizikos įvertinimas44
 • Išvados ir pasiūlymai46
 • Literatūra48
 • Priedai51

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą
Diplominis darbas Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas [...]

Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke
Diplominis darbas Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke

ĮVADAS   Plečiantis ekonominei globalizacijai, valstybės vis aktyviau prekiauja tarpusavyje, todėl daugėja tarptautinių atsiskaitymų, kurie kelia skirtingų [...]

AB “VST” rizikos
Referatas AB “VST” rizikos

Šiais laikais neįmanoma efektyviai valdyti įmonės, netaikant specialių analizės ir rizikos reguliavimo metodų. Norint realizuoti [...]

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Prezentacija Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti [...]

Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Referatas Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Įvadas Pasaulinės ekonomikos nebūtų, jei valstybės veiktų viena nuo kitos nepriklausomai, tačiau, kaip žinoma, ištekliai Žemėje [...]

“SEB” banko palūkanų normos rizikos analizė 2007 - 2010 m.
Referatas “SEB” banko palūkanų normos rizikos analizė 2007 - 2010 m.

Temos aktualumas – komerciniai bankų veikla yra neatsiejama nuo palūkanų normos rizikos. Palūkanų normos pokyčiai [...]

AB “Sanitas” bankroto tyrimas ir prognozavimas
Tyrimas AB “Sanitas” bankroto tyrimas ir prognozavimas

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje norint sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su kitomis įmonėmis būtina sugebėti teisingai įvertinti [...]

Kainodaros strategijos ir jos įgyvendinimo vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Kainodaros strategijos ir jos įgyvendinimo vertinimas UAB “X”

Įmonėje kainodaros klausimai turėtų būti nagrinėjami jos bendrame marketingo veiklos kontekste. Tai reiškia, kad, prieš [...]

AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart [...]

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės
Diplominis darbas Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiais laikais įvaizdis ir jo formavimas vaidina labai svarbų vaidmenį visuomenėje. Ypatingai tai [...]

AB ,,TEO'' bankroto rizikos įvertinimas
Referatas AB ,,TEO'' bankroto rizikos įvertinimas

         Temos aktualumas. Kiekvienas verslas reikalauja investicijų, o investicijų sąvoka nuolatos yra siejama su tam [...]

Investicinis projektas, jo efektyvumo ir rizikos vertinimas
Verslo planas Investicinis projektas, jo efektyvumo ir rizikos vertinimas

IĮ „Šiaurės vėjai“ verslo planas buvo sukurtas todėl, kad norint įkurti naują įmonę, labai pravartu [...]

Skolinimo privatiems asmenims rizika ir kreditingumo vertinimas
Referatas Skolinimo privatiems asmenims rizika ir kreditingumo vertinimas

Darbo tikslas – aptarti kredito rizikos vertinimą Lietuvos bankuose, nagrinėjimo objektu pasirinkus privataus skolininko riziką [...]

Profesinė rizika ir jos vertinimas
Prezentacija Profesinė rizika ir jos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas: Nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą profesinę riziką darbe, ją pašalinti, o [...]