Pastato šilumos nuostoliai ir šildymo sistema

33 psl. / 6432 žod.

Ištrauka

Mokesčiai už šilumos energiją sudaro iki 80 % visų būsto energijai skirtų išlaidų, todėl labai svarbu išmokti racionaliai ją naudoti ir taip sumažinti išlaidas šildymui. Kai lauko oro temperatūra žemesnė už kambario temperatūrą, kambarys vėsta, nes šilumos energija iš šiltesnės aplinkos teka į vėsesnę (per sienas, stogą, grindis, duris ir langus). Ši prarasta šilumos energija vadinama šilumos nuostoliais. Šiems nuostoliams kompensuoti reikalinga papildoma šilumos energija. Kiek šilumos energijos prarandama, priklauso nuo daugelio veiksnių: statybinių medžiagų ir darbų atlikimo kokybės, pastato konstrukcijos ir šiltinimo pasirinkimo, geografinės padėties, žmonių veiklos.
Pagrindiniai pastato šilumos nuostoliai[3] vyksta per: stogą- ypač daugiaaukščiuose blokiniuose namuose. Šios pastato dalies sandarumas − tik simbolinis, o su nuosavo namo stogo danga taip pat yra problemų. Ši namo dalies konstrukcija yra labai laidi šilumai; sienas- jų šiluminė varža yra svarbus objekto mato vienetas taupant šilumą; nesandarius langus- jie labiausiai gali „atiduoti“ šilumą į išorę, jei yra pasenęs rėmas ar kitos problemos susijusios su stiklu. Langai turi būti ir sandarūs ir stiklo paketai turi atlikti savo pagrindinę funkciją − kuo mažiau iš pastato vidaus atiduoti į išorę šilumos; išorines duris – namas ne povandeninis laivas, bet jei namo fasado durys nuolat laidžios šilumai, kai yra uždarytos, namo šilumos nuostoliai taps žymiai didesni; nesureguliuotą šildymo sistemą- tai šilumos laidumas, kuris atsiranda dėl nekokybiškos magistralių izoliacijos. Tai ypač aktualu mieste. Nuostoliai matomi kiekvienam žmogui, apmokant už šildymą išrašytas sąskaitas kiekvieną mėnesį.
Komercinės paskirties pastatui, statomam Kauno mieste, projektuojama šildymo sistema. Sudarant pastato skaičiuojamąją schemą, priimta prielaida, kad šoninės sienos lygios, be ašių perstūmimo. Pastatui šildyti reikalingas šilumos kiekis nustatomas pagal bendruosius šilumos nuostolius, jiems priskiriami nuostoliai per atitvaras, nuostolius dėl vėdinimo ir karšto vandens ruošimo. Projektuojama uždara apatinio paskirstymo dvivamzdė šoninio pajungimo šildymo sistema, šilumnešis – vanduo. Kadangi pastatas yra be rūsio, tai visi vamzdžiai yra išvedžiojami grindyse. Jie yra izoliuojami termoizoliacine medžiaga. Numatoma projektuoti savaiminio vėdinimo sistemą. Oras šalinamas vėdinimo kanalais, prireikus naudojamas įrengtas žemo slėgio oro šalinimo ventiliatorius.
Atliekant šį darbą buvo remtasi Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.04:2008, kuriame pateikiama pastato šildymo galia bei energijos sąnaudos šildymui.

Tyrimo objektas – komercinės paskirties pastatas Kaune.
Tyrimo tikslas – įvertinti komercinės paskirties pastato statybines konstrukcijas ir nustatyti šilumos nuostolius.

Tyrimo uždaviniai:
1. Apskaičiuoti metinius pastato šilumos energijos poreikius;
2. Parinkti vandens šildymo katilą;
3. Parinkti pastato šildymo prietaisus;

Tyrimo metodai: įrenginių techninės dokumentacijos analizė, gamintojų pateikiamos informacijos analizė, Statybos techninio reglamento STR 2.09.04:2008 aiškinimasis, mokslinės ir techninės literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • PAGRINDINIŲ TERMINŲ ŽODYNAS5
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ ANALIZĖ6
 • 1.1. Šildymo sistemų rūšys ir apibūdinimas6
 • 1.2. Šildymui naudojamo kuro rūšių apžvalga8
 • 1.3. Šildymo katilų tipai ir jų apibūdinimas9
 • 2. PROJEKTINIS SKYRIUS11
 • 2.1. Bendri pastato duomenys11
 • 2.2. Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas13
 • 2.3. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento nustatymas14
 • 2.4. Šlaitinio stogo šilumos perdavimo koeficiento radimas16
 • 2.5. Langų šilumos perdavimo koeficientas18
 • 2.6. Durų šilumos perdavimo koeficientas18
 • 2.7. Galios poreikis dėl šilumos srauto per pastato aitvaras19
 • 2.8. Šilumos srautas per komercinės paskirties pastato išorines sienas20
 • 2.9. Šilumos srautas per pastato stogą20
 • 2.10. Šilumos srautas per pastato grindis21
 • 2.11. Suminis šilumos srautas per visas pastato aitvaras21
 • 2.12. Šiluminės galios poreikiai vėdinimui22
 • 2.13. Šiluminės galios poreikis karšto vandens ruošimui23
 • 2.14. Pastato suminis šiluminės galios poreikis23
 • 2.15. Šildymo katilo parinkimas24
 • 2.16. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas26
 • 2.17. Išsiplėtimo indo ir cirkuliacinio siurblio parinkimas27
 • 3. REZULTATŲ VERTINIMAS29
 • 3.1. Metiniai šilumos poreikiai29
 • 3.2. Šildymo sistemos eksploatacija29
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪRA32
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
speisiukas26
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Pastatų energetikos (2-asis) namų darbas

Statyba Referatas etysar
Pirmoji dalis Suskaičiuoti pastato šildymo sezono (spalio - balandžio mėnesiais) šilumos poreikius (nuostolius) jo šildymui ir vėdinimui: • esant pastatui pasirinktame Lietuvos mieste;...

Pastato aprūpinimas šiluma

Statyba Kursinis darbas zivylka
Aplinkos bendrieji duomenys: Pasaulio lietuvių kultūros rūmai projektuojami Vilniaus centre, šalia J. Tumo Vaižganto ir J. Savicko gatvių sankryžos. Į pastato požeminę parkavimo...

Gyvenamojo namo svetainės apšvietimo sistema

Statyba Kursinis darbas speisiukas26
Žmogus visuomet siekė susikurti komfortiškas savo aplinkos sąlygas [9]. Viena būtiniausių tokių sąlygų sudedamųjų dalių − šviesa, kuri, be tiesioginio biologinio poveikio, be...

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės...

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Statyba Referatas jonkutė
Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo, kuriuo būtina atsikratyti kaip galima greičiau. Ši filosofija...