Kita / Maisto technologija

Maisto sauga ir kokybė egzamino konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

1. Paaiškinkite laisvo prekių judėjimo principus.

Laisvas prekių pirkimas/pardavimas net 27 valstybės šalyse. Skatina ES ekonomikos augimą. Principas taikomas visoms prekėms, patekusioms į apyvartą vidaus rinkoje, neatsižvelgiant į tai, kur jos pagamintos. Galima imti ne tik pramonei, bet ir sau.

2. Paaiškinkite terminus „Maisto kokybė“, „Maisto sauga“.

Maisto kokybė – maisto savybių visuma, tenkinanti konkrečius pagrįstus vartotojo poreikius, atitinkanti maisto saugos ir kitus privalomuosius teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Maisto sauga – teisės aktų nustatytų maisto tvarkymo reikalavimų visuma, kuri užtikrina, kad vartojant maistą įprastomis, maisto tvarkymo subjekto nustatytomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis, įskaitant ir ilgalaikį vartojimą, nebus jokios rizikos vartotojų sveikatai ar gyvybei arba ji bus ne didesnė, negu teisės aktų nustatyta kaip leidžiama ir laikoma atitinkančia aukštą vartotojų apsaugos lygį.

3. Pateikite narystės ES privalumus ir trūkumus.

Privalumai: daugiau darbo; standartų ir taisyklių pripažinimas padėjo įmonėms sumažinti išlaidas; stipresnė ekonomika; laisvoji prekyba sumažino transporto išlaidas; Europos socialinė hierarchija gina darbuotojų teises. Trūkumai: didesnės kainos; didesnė migracija; didesnės finansinės sąnaudos; tautiškumo praradimas; nukentės žemės ūkis.

4. Paaiškinkite gaminių techninio reglamentavimo principus: ar būtina ES direktyvų reikalavimus perkelti į nacionalinius teisės aktus?

Lietuvos respublikos teisės aktai atitinka ES maisto saugos teisinius reikalavimus. Neribojamas maisto patekimas į rinką, jei legaliai pagamintas ir atitinka kokybės ir tvarkymo reikalavimus. Už maisto saugą atsakingas maisto tvarkovas. Į rinką leidžiamas maistas, kuris pagamintas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose maisto įmonėse. Maisto tvarkymo įmonėse turi būti įdiegta RVASVT sistema.

5. Apibūdinkite maisto produktų reglamentavimą: kas rengia Techninius reglamentus.

Lietuvos standartizacijos departamentas.

6. Paaiškinkite reikalavimus, dėl nesaugaus maisto.

Jeigu maistas kenkia sveikatai arba netinka žmonėms vartoti jis yra laikomas nesaugiu. Nustatant ar maistas yra nesaugus, atsižvelgiama: į įprastas sąlygas, kuriomis vartotojas šį maistą vartoja, ir į jo vartojimo sąlygas kiekviename maisto gamybos, perdirbimo bei paskirstymo etape; į vartotojui suteiktą informaciją apie tai, kad reikia vengti konkretaus maisto produkto ar produktų kategorijos neigiamo poveikio sveikatai, įskaitant informaciją etiketėje ir kitą vartotojo dažniausiai gaunamą informaciją. Nustatant, ar maistas kenkia sveikatai, atsižvelgiama: į galimą tiesioginį ir trumpalaikį ir ilgalaikį to maisto produkto poveikį ne tik jį vartojančio asmens, bet ir vėlesnių kartų sveikatai galimą arba susikaupusių toksinų poveikį; kai maisto produktas yra skirtas tam tikrai vartotojų grupei – į ypatingą tos grupės jautrumą. Nustatant, ar maistas netinkamas žmonėms vartoti, atsižvelgiama į tai, ar jis nepriimtinas dėl jo numatytos paskirties, užterštumo ar dėl pašalinių medžiagų, puvimo, gedimo ar irimo. Jei nesaugus maistas sudaro tos pačios klasės arba to paties aprašo maisto partijos, siuntos ar krovinio dalį, sakoma, kad visa partija yra nesaugi. Nebent po išsamaus įvertinimo nebūtų rasta, kad likusi dalis nesaugi.

Maistas laikomas nesaugiu, jeigu jis: kenkia sveikatai; netinka žmonėms vartoti. Pagrindinė netinkamumo sąvoka yra nepriimtinumas. Maistas gali tapti netinkamas dėl užteršimo, kaip tokio, kurį sukelia pašalinių daiktų buvimas, nepriimtinas skonis ar kvapas, taip pat akivaizdesnis kenksmingas gedimas, kaip puvimas ar irimas.

Darbo tipas:
Apimtis:
8393 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Temos: Maisto kokybės ir saugos politika, jos įgyvendinimas: Maisto saugos strategija, taikant Codex; Alimentarius pateiktus principus; ES politika ir teisės aktai reglamentuojantys maisto saugos valdymą; Nacionalinė politika maisto saugos klausimais; Valstybinė prevencinė maisto saugą užtikrinanti kontrolė.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žaliavų kokybė ir sauga – maisto kokybės garantas
Prezentacija Žaliavų kokybė ir sauga – maisto kokybės garantas

Maisto sektorius yra didžiausias Europos ekonominis sektorius pagal apyvartą (800 mlrd. eurų per metus), eksportą [...]

Maisto kokybės ir saugos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Maisto kokybės ir saugos praktikos ataskaita

Duona – kepiniai iš ruginių, kvietinių, kvietruginių miltų, jų mišinių ir/arba kitų grūdų produktų tešlos [...]

Maisto produktų higiena
Konspektas Maisto produktų higiena

Gyvulių priešskerdiminė apžiūra Inspektorius turi sugebėti atpažinti vietinius ar bendrus pakitimus dar esant gyvuliui gyvam, padaryti [...]

Maisto produktų juslinės savybės. Šokoladinio sviesto juslinis įvertinimas. Juslinio profilio sudarymas (skonio, aromato, tekstūros profilio sudarymas)
Referatas Maisto produktų juslinės savybės. Šokoladinio sviesto juslinis įvertinimas. Juslinio profilio sudarymas (skonio, aromato, tekstūros profilio sudarymas)

Juslinė analizė, juslinis vertinimas – produkto organoleptinių savybių vertinimas jutimo organais. Maisto moksle juslinė analizė [...]

Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui
Konspektas Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui

Krėvos sutartis (1385m.) priežastys: Sujungus Lietuvos ir Lenkijos jėgas, galima efektyviau kovoti su Ordinu ir totoriais. Siekimas [...]

Fiziologijos egzamino klausimų ir atsakymų konspektas
Konspektas Fiziologijos egzamino klausimų ir atsakymų konspektas

  Epitelio ląstelės pasižymi asimetrinėmis membrano savybėmis, t.y. apikalinės (išor) membranos, kuri kontaktuoja su skysčiu, esančiu [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

''Terapinė ir geriatrinė slauga'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus
Konspektas ''Terapinė ir geriatrinė slauga'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus

TERAPINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲJŲ SLAUGOS POREIKIŲ VERTINIMAS1. Gerontotechnologijos samprata.Gerontechnologija - daugiaprofesinė akademinė ir praktinė [...]

Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui
Konspektas Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui

Antanas Baranauskas – miško metaforos lietuvių literatūroje įprasmintojas Antanas Baranauskas – XIX a. vidurio lietuvių poetas romantikas [...]

Kainodaros konspektas egzaminui
Konspektas Kainodaros konspektas egzaminui

Apibūdinkite kainos svarbą rinkos ekonomikos funkcionavimui Kas yra kaina? Kainos funkcijos Pagrindinės kainodaros metodų grupės Kainos nustatymo ypatumai tobulos [...]

Sviesto modernioje vienkartinėje pakuotėje maisto saugos sistemos sudarymas
Diplominis darbas Sviesto modernioje vienkartinėje pakuotėje maisto saugos sistemos sudarymas

Bakalauro darbe tiriama sviesto modernioje vienkartinėje pakuotėje maisto saugos sistemos sudarymas Darbo tikslas: Suprojektuoti modernios technologijos [...]

Žmogaus sauga (paruoštukė egzaminui)
Paruoštukė Žmogaus sauga (paruoštukė egzaminui)

NELAIMINGI ATSITIKIMAS: Kvalsifikavimas: 1) lengvas nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria traumą ir netenka [...]

Cheminiai maisto priedai pieno produktuose
Prezentacija Cheminiai maisto priedai pieno produktuose

•Susipažinti su cheminiais priedais pieno produktuose ir apžvelgti jų kenksmingumą organizmui.  •. Išanalizuoti kenksmingas medžiagas pieno [...]

Ciklamatai. Maisto toksikologija
Referatas Ciklamatai. Maisto toksikologija

Ciklamatai pasižymi labai mažu ūmiu toksiškumu. Tačiau bakterijos storojoje žanoje sufermentuoja metabolitą cikloheksilaminą, kuris sukelia [...]