Socialiniai mokslai / Teisė

Anglijos valstybė ir teisė

0 atsiliepimų
Autorius:
Siekdama suvokti, kodėl Anglijoje yra susiklosčiusi būtent tokia teisinė padėtis, bei norėdama išanalizuoti jos ištakas, pasirinkau tokią savo kursinio darbo temą – „Anglijos valstybės ir teisės istorija naujaisiais ir naujausiais laikais“. Naujūjų amžių istorija yra labai aktuali ir šiais laikais, kadangi naujieji amžiai užima ypatingai svarbią vietą žmonijos istorijoje, juk šiuo laikotarpiu vyksta daug pasikeitimų., todėl būtina šį svarbų visuotinės istorijos etapą nagrinėti, norint pažinti valstybių ir teisės formavimosi raidą, bei jų kaitą. Taipogi jis svarbus ir pamokantis yra todėl, kad naujoji istorija - tai tiesioginės istorinės patirties šaltinis. Juk dabartinėje epochoje kyla daug klausimų, kurių šaknys eina į naujuosius amžius.
Savo darbe noriu parodyti kokia buvo Anglijos valstybė tuo laikotarpiu. Tikiuosi nagrinėdama šią temą įsigilinti į Anglijos naujųjų ir naujausių laikų teisės sistemos ypatumus, teisės raidą konkrečiose istorinėse aplinkose, tobulėjimą, iki ji pasiekė dabartinį pavidalą, bei jos specifinius bruožus. Išnagrinėjus istorinę literatūrą, galima aiškiai pamatyti kaip stipriai tuo laikotarpiu keitėsi Anglijos teisė, buvo atsisakyta senosios ir sukurta, galima sakyti, nauja teisė. Visą tai įtakojo XVII-XVIII a. Anglijos politiniai įvykiai, Didžioji revoliucija. Anglijos revoliucija nebuvo kova dėl religijos, tai buvo kapitalistinių santykių pradžia. Šis reikšmingas įvykis, istorinėje literatūroje dar vadinamas galingu perversmu, “per kurį visa iki tol gyvavusi feodalinių, politinių, teisinių, ekonominių, religinių, kultūrinių ir kitų visuomeninių santykių institutų, pažiūrų, vertybių, tikslų sistema buvo atmesta naujų - kapitalistinių visuomeninių santykių labui.“ Ši revoliucija vyko tuo metu, kai pasirodė, jog feodalinės teisės sistema yra nepaslanki ir nesugeba tinkamai prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų. Ne mažiau Anglosaksų teisės vystymuisi įtaką darė ir tokie dariniai kaip bažnyčia, mokslo pažanga. Dėl konstitucinių įstatymų ir precedentų karalius pamažu virto tik formalia valstybės galva ( „rex regnat, sed non gubernat“ ) ir Anglijoje susiklostė režimas, kuris paplito ir už jos ribų ir buvo imtas vadinti parlamentiniu rėžimu.Ir šiandien, kadangi nėra vienintelio rašytinio konstitucinio dokumento, taipogi nėra ir teismo, kuris turėtų galią priimti sprendimus, Parlamento aktas yra viršesnis. O jei jis prieštarauja ankstesniam Parlamento aktui ar precedentui, tai anksčiau susiklosčiusi teisė yra modifikuojama, o ne pažeidžiama. Nors dabar kai daugėja įstatymų anglosaksų teisės šalyse, jų sisteminimo problema vis labiau auga, tačiau yra mėginama ją spręsti leidžiant kontinentinio tipo kodeksus arba bent jau jų surogatus, vadinamuosius konsoliduojančius aktus. Tačiau akivaizdžiai matosi tai, jog nerašytosios Anglijos konstitucijos dar ilgai nežadama paversti kodifikuotu dokumentu.
Savo darbo pirmame skyriuje noriu papasakoti kokia buvo padėtis Anglijos valstybėje, ir kokia buvo jos teisė tik prasidėjus Didžiajai revoliucijai, jog konstitucinę monarchiją pakeitė respublikos paskelbimas. Antrame skyriuje nagrinėjama situacija šioje valstybėje jau po revoliucijos.
Manau, kad siekiant kuo išsamiau atskleisti pasirinktą temą, reikia remtis įvairiais šaltiniais, todėl rašant savo darbą komentavau ir citavau perskaitytus šaltinius bei dokumentus, vienas iš jų buvo:
• „V.Vasiliauskas - Užsienio teisės istorijos chrestomatija“, kurioje buvo išdėstyti visi tuo metu sudaryti aktai,dokumentai bei sutartys.
Naudojausi įvairia literatūra (taip pat ir užsienio), tokia kaip:
• „Naujųjų amžių istorija - Europos ir Amerikos šalys - I periodas, Maskva, 1986”. Ši knyga apima pirmąjį naujųjų amžių istorijos laikotarpį, joje autorius nagrinėja nuo antrosios XVII amžiaus pusės tokių procesų, kaip kapitalizmas, plėtrą. Rašo apie „Europos ir Amerikos šalių istoriją 1640-1870 m., t.y nuo Anglijos buržuazinės revoliucijos pradžios XVII a. viduryje iki 1871 m. įvykusios Paryžiaus komunos“ .
• M. Maksimaitis - Užsienio teisės istorija -V.,Justitia,2002“ , kurioje aprašoma Anglijos valstybės ir teisės istorijos raida tuo laikotarpiu.
• „M. A. Glendon ir kiti. Vakarų teisės tradicijos – Vilnius,1993“, joje aprašomi tuometinės teisinės sistemos ypatumai,kaip ji keitėsi.
Taip pat naudojausi ir internete esančia medžiaga, o visos savo naudotos literatūros sąrašą pateikiau savo darbo gale.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4649 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS………………………………………………………………………… …………2
 • I. ANGLIJOS VALSTYBĖ IR TEISĖ PIRMUOJU REVOLIUCIJOS
 • LAIKOTARPIU4
 • 1. Anglijos revoliucija 1640-1649 m4
 • 2. Politinės srovės5
 • 3. Konstitucinės monarchijos paskelbimas5
 • 4. Respublikos paskelbimas7
 • 5. Anglijos civilinė teisė8
 • II. ANGLIJOS VALSTYBĖ IR TEISĖ ANTRUOJU REVOLIUCIJOS LAIKOTARPIU
 • IR PO JO9
 • 1. Protektorato rėžimas (1653-1659)9
 • 2. Monarchijos restauravimas9
 • 3. Nerašytoji Anglijos Konstitucija11
 • 4. Teisinio darbo santykių reguliavimas12
 • 5. Anglų teisės sistemos ypatumai13
 • 6. Anglijos baudžiamoji teisė15
 • 7. Lordų rūmai15
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI17
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18
 • VADOVO ATSILIEPIMAI19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų
Prezentacija Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų

Šis įstatymas nustato asmens teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų bei šios teisės [...]

Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė
Prezentacija Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė

Teisė - valstybės nustatytų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų elgesio taisyklių (arba normų) visuomeniniams santykiams reguliuoti [...]

Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai
Referatas Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai

Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus [...]

Valstybės ir teisės teorijos egzamino konspektas
Konspektas Valstybės ir teisės teorijos egzamino konspektas

Konspekte pateikiama išsami bei puikiai sisteminta informacija.

Lietuvos valstybės ir teisės istorija
Referatas Lietuvos valstybės ir teisės istorija

LDK valstybingumo XIII-XVI a. raidoje buvo du esminiai teismų sistemos formavimosi kaitos periodai. Pirmuoju - [...]

Anglija. Bendrosios teisės raida
Prezentacija Anglija. Bendrosios teisės raida

XI amžiaus Anglija  Tuo laikotarpiu, siekiant centralizuoti valdžią, buvo sukurti karališkieji teismai greta veikusių bendrųjų teismų. Precedento [...]

Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
Kursinis darbas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

Įvadas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - [...]

Konstitucinė lyginamoji teisė
Konspektas Konstitucinė lyginamoji teisė

Konstitucinės teorijos pagrindai. Išsamus konspektas. [...]

Administracinė teisė ir administracinis procesas
Konspektas Administracinė teisė ir administracinis procesas

Visa svarbiausia medžiaga pateikta aiškiai ir glaustai. Puikus darbas. [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Komercinė teisė
Konspektas Komercinė teisė

Išsamus geras konspektas. [...]

Verslo teisė
Prezentacija Verslo teisė

Verslo teisės samprata. Vieta teisės sistemoje, reguliuojami visuomeniniai santykiai Verslo teisės subjektai [...]

Baudžiamoji teisė
Konspektas Baudžiamoji teisė

Išsamus konspektas. Viskas, ko reikia baudžiamosios teisės egzaminui. [...]

Baudžiamojo proceso teisė
Konspektas Baudžiamojo proceso teisė

Viskas ko reikia egzaminui. 65 puslapiai. [...]

Šeimos teisė
Konspektas Šeimos teisė

Viskas, ko reikia egzaminui. [...]