Ekonomika ir verslas / Vadyba

Pokyčių valdymas organizacijoje

3 atsiliepimai
Autorius:

Teoriniu aspektu išsamiai išnagrinėta pokyčių valdymo problematika. Didelis dėmesys skirtas pasipriešinimui pokyčiams aptarti. Susietas pokyčių ir organizacijos valdymas per visas valdymo funkcijas. Darbas išsamus, jame lyginama daug šaltinių, analizuojama.

Ištrauka

Šiuo laikmečiu pokyčiai verslo aplinkoje tampa vis dažnesni. Jie yra įvairūs: globalizacijos reiškiniai, darbo jėgos struktūros ir kokybės pokyčiai, socialiniai, ekonominiai pokyčiai bei kiti. Jie sąlygoja pokyčius ir organizacijose – norėdamos išlikti, jos priverstos taikytis prie besikeičiančių aplinkybių.

Pokyčiai vykdavo ir anksčiau, tačiau ne taip greitai, todėl pokyčių valdymo svarba būdavo daug mažesnė. Šiuo metu pokyčių numatymas, galimų neigiamų padarinių eliminavimas ir teigiamų privalumų panaudojimas yra labai svarbus organizacijų vadybos elementas. Tik nuo efektyvaus organizacijos valdymo priklauso, kaip sėkmingai ji prisitaikys prie aplinkos pokyčių, keisis ir sugebės išlikti.

Darbo problema – pokyčių valdymo modeliai literatūroje išsamūs, bet neteikiama reikšmė jų taikymui praktikoje.

Darbo objektas – pokyčiai ir jų valdymas organizacijose.

Darbo tikslas - išanalizuoti mokslinę literatūrą apie organizacijose vykstančius pokyčius ir jų valdymą.

Darbo uždaviniai:

 • išanalizuoti valdymo funkcijas pokyčių valdymo kontekste;

 • apibūdinti organizacijose vykstančius pokyčius;

 • išnagrinėti pokyčių valdymo strategijas.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, palyginimas, dedukcija.

ORGANIZACIJOS VALDYMO IR JOS POKYČIŲ VALDYMO SĄSAJOS

Visi šiuolaikinės vadybos tyrinėtojai vieningai teigia, kad šiandien ir ypatingai ateityje pagrindiniu organizacijų ir jų valdymo sistemų tobulėjimo, vystymosi resursu tampa informacija, žinios apie galimus pasikeitimus technologijoje, vartotojų poreikiuose, gamtos aplinkoje, žmonių mąstyme, kultūros procesuose ir t.t. Valdymo struktūras, organizavimo mechanizmus vis labiau sąlygoja informacinių srautų konfigūracijos, žinių turinys, atskirų subjektų sugebėjimai generuoti kokybiškai naują informaciją ir tuo pagrindu įtakoti visuomenėje vystančius procesus.“ (Zakarevičius, 2003)

Taigi tiek visos organizacijos valdymas, tiek jos pokyčių valdymas yra susiję tarpusavyje. Be to, pastarasis yra visos organizacijos valdymo dalis, todėl yra neatsiejamas nuo visų valdymo funkcijų. Norint atrasti sąsajas tarp organizacijos ir jos pokyčių valdymo, reikia išnagrinėti, kas yra apskritai organizacijos valdymas.

Organizacijos valdymas yra kryptingas socialinis, ekonominis ir psichologinis poveikis dirbančiųjų kolektyvui, organizuojant ir koordinuojant jo veiklą efektyviausiems darbo rezultatams mažiausiomis sąnaudomis gauti“ ( Seilius, 1998)

Valdymas - nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo siekiama organizacijos kaip visumos harmonijos su jos aplinka.“ (Jucevičius, 1998).

Pokyčių valdymas - „nuolatinis organizacijos krypties, struktūros ir gebėjimų atnaujinimo procesas, siekiant tenkinti besikeičiančius išorinių ir vidinių vartotojų poreikius“ (Moran, 2001) .

Kaip matyti iš apibrėžimų, pokyčių valdymo sąvoka yra panaši į organizacijos valdymo, tik siauresnė, apimanti tik pačius pokyčius. 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10110 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ORGANIZACIJOS VALDYMO IR JOS POKYČIŲ VALDYMO SĄSAJOS5
 • 1.1 Planavimo funkcija6
 • 1.2 Organizavimo funkcija8
 • 1.3 Vadovavimo funkcija10
 • 1.4 Kontrolės funkcija13
 • 2. POKYČIAI ORGANIZACIJOSE16
 • 2.1 Pokyčių sąvoka ir priežastys organizacijose16
 • 2.2 Pokyčių klasifikacija18
 • 2.3 Pokyčių realizavimo kliūtys20
 • 2.3.1 Psichologinio pobūdžio pasipriešinimas pokyčiams21
 • 2.4 Pokyčių valdymo modeliai24
 • 2.4.1 Pokyčių valdymo samprata24
 • 2.4.2 Penkios pokyčių valdymo strategijos26
 • 2.4.3 Pokyčių valdymo E ir O teorijos27
 • 2.4.4 Lewino pokyčių modelis29
 • 2.4.5 Kiti pokyčių valdymo modeliai30
 • 2.4.6 Pokyčių įgyvendinimo klaidos32
 • 2.4.7 Pokyčių valdymas per organizacijos vystymą34
 • IŠVADOS37
 • LITERATŪRA39

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Darbe nėra naudotos literatūros puslapių nuorodos.
, 2014-01-20
gerai
, 2015-04-19
Darbas vertas 10-tuko!
, 2015-11-04

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje
Prezentacija Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje

Kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje. ORGANIZACIJŲ NESUGEBĖJIMO REAGUOTI Į POKYČIUS PRIEŽASTYS.   [...]

Pasipriešinimo strateginiams pokyčiams organizacijoje valdymo galimybės
Referatas Pasipriešinimo strateginiams pokyčiams organizacijoje valdymo galimybės

 Organizaciniai pokyčiai yra neatskiriama šiuolaikinės ekonominės veiklos dalis. Viso pasaulio verslo organizacijos, įmonės, bendrovės įėjo [...]

Valdymo pokyčiai
Referatas Valdymo pokyčiai

Permainos organizacijoje, joje vykstantys pokyčiai yra reakcija į pasikeitimus, vykstančius aplinkoje. Į pokyčius organizacijoje reaguoja [...]

Pokyčiai organizacijoje
Prezentacija Pokyčiai organizacijoje

Pokyčiai organizacijoje – tai sąmoninga ir tikslinga vadovų ir darbuotojų veikla, siekiant organizacijos išlikimo ir [...]

Organizacijų valdymas tikslai ir uždaviniai
Prezentacija Organizacijų valdymas tikslai ir uždaviniai

69 skaidrės! [...]

Organizacijos valdymas bankroto atveju
Diplominis darbas Organizacijos valdymas bankroto atveju

ĮVADAS Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta nepaprastai greiti ir stiprūs pokyčiai, susiję su globalizacija, informacinių technologijų plėtra ir [...]

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus [...]

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje
Referatas Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų [...]

Pokyčių valdymas
Referatas Pokyčių valdymas

,,Pokyčiai - tai gyvenimo įstatymas. O tie, kurie žiūri tik į praeitį ar dabartį - [...]

Operatyvus organizacijos veiklos valdymas
Referatas Operatyvus organizacijos veiklos valdymas

Organizacija (sen. gr. organizō 'surengiu, sutvarkau') – žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai [...]

Organizacijos valdymas
Prezentacija Organizacijos valdymas

Vadovavimas yra viena svarbiausių vadovo funkcijų, susijusių su žmogiškaisiais organizacijos valdymo aspektais ir padedanti pavaldiniams [...]

Verslo organizacijos veiklos sėkmės veiksniai ir jų valdymas
Referatas Verslo organizacijos veiklos sėkmės veiksniai ir jų valdymas

Verslas, kad ir kokia forma jis būtų organizuotas, savo prigimtimi yra orientuotas į aukščiausios naudos [...]

Verslo procesų valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Verslo procesų valdymas organizacijoje

Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus [...]

Konfliktai organizacijoje, konfliktų valdymas
Referatas Konfliktai organizacijoje, konfliktų valdymas

Darbo aktualumas: Tema ,,Konfliktai organizacijose. Konfliktų valdymas” aktuali, nes šiuolaikinis žmogus gyvena nuolat kintančioje aplinkoje.

Organizacija ir valdymas
Referatas Organizacija ir valdymas

Kiekvieno šių laikų žmogaus gyvenime organizacijos yra neatsiejama gyvenimo dalis. Jau nuo senų laikų žmonės [...]