Pokyčių valdymas organizacijoje

40 psl. / 10110 žod.

Ištrauka

Teoriniu aspektu išsamiai išnagrinėta pokyčių valdymo problematika. Didelis dėmesys skirtas pasipriešinimui pokyčiams aptarti. Susietas pokyčių ir organizacijos valdymas per visas valdymo funkcijas. Darbas išsamus, jame lyginama daug šaltinių, analizuojama.

Ištrauka

Šiuo laikmečiu pokyčiai verslo aplinkoje tampa vis dažnesni. Jie yra įvairūs: globalizacijos reiškiniai, darbo jėgos struktūros ir kokybės pokyčiai, socialiniai, ekonominiai pokyčiai bei kiti. Jie sąlygoja pokyčius ir organizacijose – norėdamos išlikti, jos priverstos taikytis prie besikeičiančių aplinkybių.

Pokyčiai vykdavo ir anksčiau, tačiau ne taip greitai, todėl pokyčių valdymo svarba būdavo daug mažesnė. Šiuo metu pokyčių numatymas, galimų neigiamų padarinių eliminavimas ir teigiamų privalumų panaudojimas yra labai svarbus organizacijų vadybos elementas. Tik nuo efektyvaus organizacijos valdymo priklauso, kaip sėkmingai ji prisitaikys prie aplinkos pokyčių, keisis ir sugebės išlikti.

Darbo problema – pokyčių valdymo modeliai literatūroje išsamūs, bet neteikiama reikšmė jų taikymui praktikoje.

Darbo objektas – pokyčiai ir jų valdymas organizacijose.

Darbo tikslas - išanalizuoti mokslinę literatūrą apie organizacijose vykstančius pokyčius ir jų valdymą.

Darbo uždaviniai:

 • išanalizuoti valdymo funkcijas pokyčių valdymo kontekste;

 • apibūdinti organizacijose vykstančius pokyčius;

 • išnagrinėti pokyčių valdymo strategijas.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, palyginimas, dedukcija.

ORGANIZACIJOS VALDYMO IR JOS POKYČIŲ VALDYMO SĄSAJOS

„Visi šiuolaikinės vadybos tyrinėtojai vieningai teigia, kad šiandien ir ypatingai ateityje pagrindiniu organizacijų ir jų valdymo sistemų tobulėjimo, vystymosi resursu tampa informacija, žinios apie galimus pasikeitimus technologijoje, vartotojų poreikiuose, gamtos aplinkoje, žmonių mąstyme, kultūros procesuose ir t.t. Valdymo struktūras, organizavimo mechanizmus vis labiau sąlygoja informacinių srautų konfigūracijos, žinių turinys, atskirų subjektų sugebėjimai generuoti kokybiškai naują informaciją ir tuo pagrindu įtakoti visuomenėje vystančius procesus.“ (Zakarevičius, 2003)

Taigi tiek visos organizacijos valdymas, tiek jos pokyčių valdymas yra susiję tarpusavyje. Be to, pastarasis yra visos organizacijos valdymo dalis, todėl yra neatsiejamas nuo visų valdymo funkcijų. Norint atrasti sąsajas tarp organizacijos ir jos pokyčių valdymo, reikia išnagrinėti, kas yra apskritai organizacijos valdymas.

„Organizacijos valdymas yra kryptingas socialinis, ekonominis ir psichologinis poveikis dirbančiųjų kolektyvui, organizuojant ir koordinuojant jo veiklą efektyviausiems darbo rezultatams mažiausiomis sąnaudomis gauti“ ( Seilius, 1998)

„Valdymas - nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo siekiama organizacijos kaip visumos harmonijos su jos aplinka.“ (Jucevičius, 1998).

Pokyčių valdymas - „nuolatinis organizacijos krypties, struktūros ir gebėjimų atnaujinimo procesas, siekiant tenkinti besikeičiančius išorinių ir vidinių vartotojų poreikius“ (Moran, 2001) .

Kaip matyti iš apibrėžimų, pokyčių valdymo sąvoka yra panaši į organizacijos valdymo, tik siauresnė, apimanti tik pačius pokyčius.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ORGANIZACIJOS VALDYMO IR JOS POKYČIŲ VALDYMO SĄSAJOS5
 • 1.1 Planavimo funkcija6
 • 1.2 Organizavimo funkcija8
 • 1.3 Vadovavimo funkcija10
 • 1.4 Kontrolės funkcija13
 • 2. POKYČIAI ORGANIZACIJOSE16
 • 2.1 Pokyčių sąvoka ir priežastys organizacijose16
 • 2.2 Pokyčių klasifikacija18
 • 2.3 Pokyčių realizavimo kliūtys20
 • 2.3.1 Psichologinio pobūdžio pasipriešinimas pokyčiams21
 • 2.4 Pokyčių valdymo modeliai24
 • 2.4.1 Pokyčių valdymo samprata24
 • 2.4.2 Penkios pokyčių valdymo strategijos26
 • 2.4.3 Pokyčių valdymo E ir O teorijos27
 • 2.4.4 Lewino pokyčių modelis29
 • 2.4.5 Kiti pokyčių valdymo modeliai30
 • 2.4.6 Pokyčių įgyvendinimo klaidos32
 • 2.4.7 Pokyčių valdymas per organizacijos vystymą34
 • IŠVADOS37
 • LITERATŪRA39

Reziumė

Autorius
bigis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 15, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
40 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbe nėra naudotos literatūros puslapių nuorodos.
Patvirtintas užsakymas
gerai
Patvirtintas užsakymas
Darbas vertas 10-tuko!

Susiję darbai

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. donatak
Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus dirbdamas organizacijoje tikisi ne tik ekonominės naudos, saugos...

Stresas organizacijoje ir jo valdymo metodai

Vadyba Prezentacija viktorysidney
Stresas - visuma apsauginių fiziologinių, psichologinių ir elgesio reakcijų, atsirandančių, kai žmogus suvokia harmonijos trūkumą tarp jam taikomų reikalavimų ir jo sugebėjimo tuos...

Verslo procesų valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus tikslus, atsiranda poreikis tobulinti jos valdymą, kyla būtinybė...

Konfliktų valdymas organizacijose

Vadyba Referatas 2013 m. thisme
Referato temą pasirinkau „Konfliktų valdymas organizacijoje“, nes ši tema yra aktuali beveik kiekvienam žmogui, kadangi nei vienas nepabėgsime nuo to, kad teks priklausyti...