Universiteto organizacijos kultūros edukacinės galimybės

47 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Šiame darbe nagrinėjamas universiteto organizacijos kultūros ugdomasis poveikis, nukreiptas ne tik į ugdomųjų, bet ir ugdančiųjų ugdymąse bei į naujos kokybės akademiniu (paritetinius) santykius tarp jų. Empiriškai patikrinamos teorinėje darbo dalyje pateiktos universiteto organizacijos kultūros teikiamos edukacinės galimybės.

Temos aktualumasŠiuolaikiniam aukštajam mokslui yra suteikiamas ypatingas vaidmuo ir reikšmė visuomenėje. Aukštasis mokslas tampa šiuolaikinės visuomenės intelekto varikliu. Pasikeičia reikalavimai aukštojo mokslo institucijoms, o ypač universitetams, akcentuojantiems integralios, lanksčiai reaguojančios į besikeičiančią aplinką, pasirengusios aukštojo lygio profesionaliai veiklai ugdyti asmenybę. Per visą universitetų istoriją susiklosčiusios akademinės bei inicijuodamos naujos tradicijos, sukuria savitą vidinę aplinką – universiteto kultūrą (OK), kuri yra ypač svarbi akademiniams nariams, jų veiklai bei tarpusavio santykiams. Todėl svarbu nagrinėti universiteto organizacijos kultūros ugdomąjį poveikį, nukreiptą ne tik į ugdomųjų, bet ir ugdančiųjų ugdymąsi bei į naujos kokybės akademinius (paritetinius) santykius tarp jų. Esant sudėtingai situacijai Lietuvoje, kai universitetai stengiasi lygiuotis į pasaulinius standartus ir reikalauja plačios universitetinės konpetencijos, universiteto OK gali būti ta vidine ugdančiaja universiteto galia, kuri skiatintų ugdymosi procesą visą gyvenimą. Universiteto OK atskleidžia tokio ugdymosi galimybes ir būtinybę.

Tyrimo objektas – universiteto organizacijos kultūros edukacinės galimybės.Tyrimo tikslas – nustatyti universiteto organizacijos kultūros edukacines galimybes.Tyrimo uždaviniai:1. Išanalizuoti organizacijos kultūros sąvoką bei išnagrinėti universiteto, kaip švietimo sistemos, organizacijos kultūros charakteristikas.2. Atskleisti universiteto organizacijos kultūros edukacinio poveikio galimybes.3. Ištirti universiteto kultūros edukacinio poveikio galimybes.Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė; Apklausa raštu.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŠVIETIMO ORGANIZACIJOS KULTŪROS SAMPRATA4
 • 1.1. ORGANIZACIJOS KULTŪROS SĄVOKA4
 • 1.2. UNIVERSITETO ORGANIZACIJOS KULTŪRA IR JOS CHARAKTERISTIKOS7
 • 2. UNIVERSITETO ORGANIZACIJOS KULTŪROS EDUKACINIS POVEIKIS15
 • 2.1. UNIVERSITETO NARIŲ AKADEMINĖ VEIKLA17
 • 2.2. UNIVERSITETO, KAIP SPECIFINĖS ORGANIZACIJOS, MOKSLO IR STUDIJŲ VEIKLA23
 • 3. UNIVERSITETO ORGANIZACIJOS KULTŪROS EDUKACINIŲ GALIMYBIŲ TYRIMAS30
 • 3.1. TYRIMO METODIKA30
 • 3.2. RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKA30
 • 3.3. TYRIMO REZULTATAI32
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAS. ANKETA RESPONDENTAMS45

Reziumė

Autorius
gputiniene
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€11.16
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2014
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai