Ekonomika ir verslas / Vadyba

Organizacijos personalo motyvavimo priemonės ir būdai

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Organizacijos užduotis pasiekti užsibrėžtų tikslų, tam kad tai būtų padaryta reikalingi tam tikslui siekti pasiaukojantys darbuotojai. Todėl, įmonių vadovai yra suinteresuoti, kad darbuotojai būtų sąmoningai nusiteikę ilgalaikiam įmonės atsidavimui ir siektų organizacijos tikslų įgyvendinimo. Taigi, čia ir atsiranda motyvacijos vaidmuo, organizacijos vadovai pasinaudodami motyvacijos teorijos žiniomis, sukuria tokią modelį pagal kurį darbuotojai bus motyvuojami. Darbuotojus motyvuoti atsiduoti įmonės tikslų siekimui galima pasitelkiant premijomis už tų tikslų pasiekimą, taip pat galima motyvuoti  darbo vietos atnaujinimu, darbo priemonių modernizavimu, žodiniu paskatinimu. Tokiu būdu darbuotojas jausis reikalingas organizacijai, jaus malonumą joje dirbti, todėl darbuotojas bus sumotyvuotas, kad organizacijos tikslai būtų pasiekti gretai ir gerai.

Problema. Organizacijos darbo rezultatai priklauso nuo jos darbuotojų, todėl tam kad organizacija veiktų sėkmingai reikalingas darbuotojų motyvavimas. Šiame darbe keliamas probleminis klausimas, ar organizacijos motyvuoja darbuotojus, kokiomis priemonėmis ir būdais.

Tyrimo objektas - organizacijos motyvavimo priemonės ir būdai.

Tikslas - išnagrinėti motyvavimo priemonių ir būdų taikymą organizacijoje.

Uždaviniai:

 1. Apibūdinti personalo motyvacijos ir motyvavimo sampratą.
 2. Pateikti organizacijoje taikomus personalo motyvavimo priemones ir būdus.
 3. Išnagrinėti „Swedbank“, AB organizacijoje naudojamas motyvavimo priemones ir būdus.

Darbe naudoti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, įmonės informacijos analizė, duomenų tyrimas, apibendrinimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8226 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ORGANIZACIJŲ PERSONALO MOTYVAVIMO TEORINIS ASPEKTAS3
 • 1.1. Motyvacijos ir motyvavimo samprata3
 • 1.2. Motyvacijos teorijos6
 • 1.3. Personalo motyvavimo priemonės ir būdai13
 • 2. PERSONALO MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS ORGANIZACIJOJE20
 • 2.1. Organizacijos veiklos pristatymas20
 • 2.2. Personalo motyvavimo priemonės ir būdai22
 • 2.3. Personalo motyvavimo priemonių taikymo tyrimas24
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje
Referatas Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje

Įmonės vadovas pasirenka motyvacinį metodą, atitinkantį jo įmonės tikslus. Tie metodai yra naudojami darbuotojų darbui [...]

Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje
Prezentacija Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje

Kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje. ORGANIZACIJŲ NESUGEBĖJIMO REAGUOTI Į POKYČIUS PRIEŽASTYS.   [...]

VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema
Referatas VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema

Darbo užmokestis tradiciškai laikomas pagrindine darbuotojų motyvavimo priemone, nors išsivysčiusiose šalyse materialiniai stimulai palaipsniui praranda [...]

Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje
Referatas Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje

Šiuo laiku darbo užmokestis ir piniginis įvertinimas yra ypač svarbiu motyvaciniu veiksniu tada, kai nėra [...]

Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“
Referatas Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“

Darbo objektas – įmonės „X“ darbuotojų motyvacija. Darbo tikslas – atlikti įmonės „X“ darbuotojų motyvacijos tyrimą [...]

Personalo motyvacija ir motyvacinių priemonių taikymas teoriniu aspektu
Kursinis darbas Personalo motyvacija ir motyvacinių priemonių taikymas teoriniu aspektu

Temos aktualumas. Motyvacijos sąvoka, kuri dabar labai paplitusi, atsirado tik apie dvidešimtuosius praeito amžiaus metus.

Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje
Kursinis darbas Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje

Žmogiškasis kapitalas XXI a. pradedamas suvokti kaip didžiausią konkurencinį pranašumą galintis suteikti organizacijos turtas, todėl [...]

Pagrindiniai būdai kaip padidinti personalo valdymo veiksmingumą
Referatas Pagrindiniai būdai kaip padidinti personalo valdymo veiksmingumą

Temos aktualumas: Šiuo metu šalyje yra didelis profesionalios darbo jėgos trūkumas. Tai skatina daugelis faktorių, tokių [...]

Darbuotojų motyvavimas organizacijoje
Referatas Darbuotojų motyvavimas organizacijoje

Darbo objektas ‒ darbuotojų motyvavimas organizacijoje. Darbo tikslas – paaiškinti motyvacijos svarbą organizacijose. Darbo uždaviniai:         Paaiškinti kas yra [...]

Darbuotojų motyvavimo (skatinimo) šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė dabarties organizacijoje
Referatas Darbuotojų motyvavimo (skatinimo) šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė dabarties organizacijoje

Kuomet kalbame apie darbuotojų motyvaciją , kalbame apie gausą veiksnių, skatinančių darbuotis. Tai ir darbo [...]

Pagrindinių motyvavimo proceso organizacijoje etapų analizė
Referatas Pagrindinių motyvavimo proceso organizacijoje etapų analizė

Temos aktualumas: Manau ši tema visada bus labia aktuali, nes daugelis žmonių dirbantys organizacijose nori [...]

Darbuotojų motyvavimas organizacijoje
Referatas Darbuotojų motyvavimas organizacijoje

Darbo tikslas – išanalizuoti darbuotojų motyvavimo sistemą. Pagrindiniai darbo uždaviniai: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teoriją; apžvelgti darbuotojų motyvavimo priemones; aptarti [...]

Darbuotojų motyvavimo priemonės
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimo priemonės

ĮVADAS Šiuolaikinėje darbo aplinkoje vadovai vis dažniau susiduria su personalo motyvavimo problema ir susimąsto [...]