Organizacijos personalo motyvavimo priemonės ir būdai

27 psl. / 8226 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Organizacijos užduotis pasiekti užsibrėžtų tikslų, tam kad tai būtų padaryta reikalingi tam tikslui siekti pasiaukojantys darbuotojai. Todėl, įmonių vadovai yra suinteresuoti, kad darbuotojai būtų sąmoningai nusiteikę ilgalaikiam įmonės atsidavimui ir siektų organizacijos tikslų įgyvendinimo. Taigi, čia ir atsiranda motyvacijos vaidmuo, organizacijos vadovai pasinaudodami motyvacijos teorijos žiniomis, sukuria tokią modelį pagal kurį darbuotojai bus motyvuojami. Darbuotojus motyvuoti atsiduoti įmonės tikslų siekimui galima pasitelkiant premijomis už tų tikslų pasiekimą, taip pat galima motyvuoti darbo vietos atnaujinimu, darbo priemonių modernizavimu, žodiniu paskatinimu. Tokiu būdu darbuotojas jausis reikalingas organizacijai, jaus malonumą joje dirbti, todėl darbuotojas bus sumotyvuotas, kad organizacijos tikslai būtų pasiekti gretai ir gerai.

Problema. Organizacijos darbo rezultatai priklauso nuo jos darbuotojų, todėl tam kad organizacija veiktų sėkmingai reikalingas darbuotojų motyvavimas. Šiame darbe keliamas probleminis klausimas, ar organizacijos motyvuoja darbuotojus, kokiomis priemonėmis ir būdais.

Tyrimo objektas - organizacijos motyvavimo priemonės ir būdai.

Tikslas - išnagrinėti motyvavimo priemonių ir būdų taikymą organizacijoje.

Uždaviniai:

 1. Apibūdinti personalo motyvacijos ir motyvavimo sampratą.
 2. Pateikti organizacijoje taikomus personalo motyvavimo priemones ir būdus.
 3. Išnagrinėti „Swedbank“, AB organizacijoje naudojamas motyvavimo priemones ir būdus.

Darbe naudoti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, įmonės informacijos analizė, duomenų tyrimas, apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ORGANIZACIJŲ PERSONALO MOTYVAVIMO TEORINIS ASPEKTAS3
 • 1.1. Motyvacijos ir motyvavimo samprata3
 • 1.2. Motyvacijos teorijos6
 • 1.3. Personalo motyvavimo priemonės ir būdai13
 • 2. PERSONALO MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS ORGANIZACIJOJE20
 • 2.1. Organizacijos veiklos pristatymas20
 • 2.2. Personalo motyvavimo priemonės ir būdai22
 • 2.3. Personalo motyvavimo priemonių taikymo tyrimas24
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA27

Reziumė

Autorius
romas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 24, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje

Vadyba Referatas 2010 m. sypsenele
Įmonės vadovas pasirenka motyvacinį metodą, atitinkantį jo įmonės tikslus. Tie metodai yra naudojami darbuotojų darbui tobulinti. Kiekvienas vadovas naudoja skirtingus, jiems priimtinus motyvavimo...

Darbuotojų motyvavimo priemonės

Vadyba Diplominis darbas 2015 m. rožė
Dipominis darbas apie darbuotojų motyvavimo priemones bei jų priemonių vertinimą. Praktinėje dalyje buvo nustatyta, kokios priemonės taikomos X įmonėje, atlikus responedentų apklausą. Darbas...

Darbuotojų motyvavimo priemonės įmonėje

Vadyba Diplominis darbas 2018 m. dzastyna
Temos aktualumas. Dabаrtinės konkurencijos sąlygomis didesnių gаlimybių išlikti turi tos organizаcijos, kuriose dirbа derаmai motyvuoti, atsаkingi ir tinkаmos kvаlifikаcijos dаrbuotojai. Mаnoma, kаd bet...