Politinė kultūra Lietuvoje

23 psl. / 6245 žod.

Ištrauka

Turbūt visi išgirdę žodį kultūra žino apie ką bus kalbama. Tačiau kultūros sričių yra daug. Pats žodis kultūra kildinamas iš lotyniško veiksmažodžio colere (apgyvendinti, lavinti, gerbti). Iš esmės, kultūra apima žmonių veiklą: skirtingos teorijos pateikiančios kultūros apibrėžimus paprastai nurodo į skirtingus tokios veiklos rinkinius. Kultūra yra sudėtinė visuma apimanti žinias, tikėjimus, menus, moralę, teisę, papročius ir kitus gebėjimus, kuriuos žmogus įgyja kaip visuomenės narys.[5] Šiame darbe taip pat bus nagrinėjama kultūra, tiksliau viena iš kultūros sričių – politikos kultūra.
Politinė kultūra, kaip ir bet kuri kita, formuojasi ne iškarto. Jai reikalingas laikas, todėl apie Lietuvos politinę kultūrą galime kalbėti, kaip apie gana jauną, tačiau turinčią šiokią tokią raidą, nes dabartinė politinė kultūra pradėjo formuotis tik nuo priklausomybės atgavimo laikų. Tai buvo didžių perversmų metas visur, todėl patys žmonės turėjo daug kur keist savo įpročius ir požiūrius, tuo pačiu turėjo formuotis naujas požiūris į šalies valdymą ir valdančiuosius. Kažin ar Lietuvos politikos kultūrą galime laikyti galutiniai susiformavusią, tačiau raida vyko ir ją galime išnagrinėti. Vargu ar Lietuvos politinę kultūrą galime laikyti puikia ar iki galo susiformavusią. Tačiau kultūra formavosi ir yra tokia kokia yra ir būtent politikos kultūros raidą bei dabartinę politiką Lietuvoje ir analizuosime šiame darbe, tam kad išvystume jos privalumus ir trūkumus, jos formavimosi pagrindus ir galėtume palyginti su kitų šalių kultūromis, jei tai išvis įmanoma lyginti.
Kaip žinome kultūros politikos pradininkais minimi G. Almond ir S. Vebra, tačiau politikos kultūros tyrinėtojai šios šakos „šaknis“aptinka jau Antikoje. Todėl darbe bus analizuojama ne tik Lietuvos politikos raida, tačiau ir paminėtos žymiausių politinės kultūros tyrėjų ir pradininkų politinės kultūros sampratos, bei pateikta tyrimų atliktų Lietuvoje analizė.Besiformuojančią Lietuvos kultūrą analizavo tokie autoriai, kai V.Vrdžius ir J. Šmulkščius, aspektus bandė analizuoti ir M. Degutis, Vl. Gaidys, R.Povilaitis, G. Vitkus. Šiuo metu vis daugiau autorių pasisako šia tema, todėl atsirado daugiau knygų ir straipsnių, kurių analizė leis susidaryti aiškesnę nuomonę apie Lietuvos politinę kultūrą.
Darbo tikslas – Aptarti politinę kultūrą Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
1. Atlikti politinės kultūros sampratų apžvalgą
2. Pateikti Lietuvos politinės kultūros raidos apžvalgą
3. Aptarti dabartinę situaciją Lietuvoje


Turinys

  • Įvadas1
  • 1. Politinės kultūros sąvokos ir sampratos2
  • 2. Politinės kultūros raida Lietuvoje5
  • 2.1 Lietuvos politikos kultūra iki okupacijos5
  • 2.2 Lietuvos politinė kultūra okupacijos metais8
  • 2.3 Lietuvos politikos kultūra atkūrus nepriklausomybę9
  • 3. Lietuvos politikos kultūra paskutinįjį dešimtmetį13
  • Išvados21
  • Literatūros sąrašas22

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Politinė sistema Lietuvoje

Politologija Kursinis darbas elderx
Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai...

Politinė korupcija Lietuvoje: priežastys ir padariniai

Politologija Rašinys ingorida
Knygos ,,Korumpuoti miestai” autorių teigimu, korupcija yra universali problema, reiškianti piktnaudžiavimą tarnyba siekiant asmeninės naudos. „Corruptio“ (lot.) reiškia „gadinimas“, „papirkimas“. Vienas žymiausių korupcijos...

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....

Politinė kultūra Lietuvoje

Politologija Referatas 2012 m. caffe
Politikos mokslų referatas apie politinę kultūrą Lietuvoje. Darbe pristatoma politinės kiltūros samprata bei jos raiška Lietuvoje.