Socialiniai mokslai / Politologija

Politinė kultūra Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Turbūt visi išgirdę žodį kultūra žino apie ką bus kalbama. Tačiau kultūros sričių yra daug. Pats žodis kultūra kildinamas iš lotyniško veiksmažodžio colere (apgyvendinti, lavinti, gerbti). Iš esmės, kultūra apima žmonių veiklą: skirtingos teorijos pateikiančios kultūros apibrėžimus paprastai nurodo į skirtingus tokios veiklos rinkinius. Kultūra yra sudėtinė visuma apimanti žinias, tikėjimus, menus, moralę, teisę, papročius ir kitus gebėjimus, kuriuos žmogus įgyja kaip visuomenės narys.[5] Šiame darbe taip pat bus nagrinėjama kultūra, tiksliau viena iš kultūros sričių – politikos kultūra.
Politinė kultūra, kaip ir bet kuri kita, formuojasi ne iškarto. Jai reikalingas laikas, todėl apie Lietuvos politinę kultūrą galime kalbėti, kaip apie gana jauną, tačiau turinčią šiokią tokią raidą, nes dabartinė politinė kultūra pradėjo formuotis tik nuo priklausomybės atgavimo laikų. Tai buvo didžių perversmų metas visur, todėl patys žmonės turėjo daug kur keist savo įpročius ir požiūrius, tuo pačiu turėjo formuotis naujas požiūris į šalies valdymą ir valdančiuosius. Kažin ar Lietuvos politikos kultūrą galime laikyti galutiniai susiformavusią, tačiau raida vyko ir ją galime išnagrinėti. Vargu ar Lietuvos politinę kultūrą galime laikyti puikia ar iki galo susiformavusią. Tačiau kultūra formavosi ir yra tokia kokia yra ir būtent politikos kultūros raidą bei dabartinę politiką Lietuvoje ir analizuosime šiame darbe, tam kad išvystume jos privalumus ir trūkumus, jos formavimosi pagrindus ir galėtume palyginti su kitų šalių kultūromis, jei tai išvis įmanoma lyginti.
Kaip žinome kultūros politikos pradininkais minimi G. Almond ir S. Vebra, tačiau politikos kultūros tyrinėtojai šios šakos „šaknis“aptinka jau Antikoje. Todėl darbe bus analizuojama ne tik Lietuvos politikos raida, tačiau ir paminėtos žymiausių politinės kultūros tyrėjų ir pradininkų politinės kultūros sampratos, bei pateikta tyrimų atliktų Lietuvoje analizė.Besiformuojančią Lietuvos kultūrą analizavo tokie autoriai, kai V.Vrdžius ir J. Šmulkščius, aspektus bandė analizuoti ir M. Degutis, Vl. Gaidys, R.Povilaitis, G. Vitkus. Šiuo metu vis daugiau autorių pasisako šia tema, todėl atsirado daugiau knygų ir straipsnių, kurių analizė leis susidaryti aiškesnę nuomonę apie Lietuvos politinę kultūrą.
Darbo tikslas – Aptarti politinę kultūrą Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
1. Atlikti politinės kultūros sampratų apžvalgą
2. Pateikti Lietuvos politinės kultūros raidos apžvalgą
3. Aptarti dabartinę situaciją Lietuvoje
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6245 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas1
  • 1. Politinės kultūros sąvokos ir sampratos2
  • 2. Politinės kultūros raida Lietuvoje5
  • 2.1 Lietuvos politikos kultūra iki okupacijos5
  • 2.2 Lietuvos politinė kultūra okupacijos metais8
  • 2.3 Lietuvos politikos kultūra atkūrus nepriklausomybę9
  • 3. Lietuvos politikos kultūra paskutinįjį dešimtmetį13
  • Išvados21
  • Literatūros sąrašas22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Politinė kultūra Lietuvoje
Referatas Politinė kultūra Lietuvoje

Politika – tai žmonių veiklos sritis, atspindinti santykius dėl valdžios ar atskirų jos institucijų. Politikos [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Lietuvos regioninė politika ES kontekste
Diplominis darbas Lietuvos regioninė politika ES kontekste

TEMOS AKTUALUMAS IR PROBLEMA. Pastaraisiais metais viena iš dažnai kartojamų frazių yra "Lietuvoje būtina vykdyti efektyvesnę [...]

Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.
Diplominis darbas Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje
Referatas Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje

Temos aktualumas. Šiandien masinės informacijos priemonės arba žiniasklaida – visiems gerai žinomi terminai. Juos nuolat [...]

Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)
Referatas Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)

Globalėjančioje visuomenėje vis labiau keičiasi šeima, jos padėtis. Kaip vienus ryškiausių pokyčių, prasidėjusių nuo XX [...]

Vydūno Tautinė kultūra ir politika
Referatas Vydūno Tautinė kultūra ir politika

Šiame darbe bus aptariama Vydūno tautinė kultūra ir politika. Bus kalbama kaip Vydūnas suprato tautos [...]

Ekonominė politika Lietuvoje
Kursinis darbas Ekonominė politika Lietuvoje

Valstybė yra svarbiausia visuomenės politinės sistemos organizacija, kurios pagalba saugoma, valdoma ir kuriama visuomenė, tobulinama [...]

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje
Kursinis darbas Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių [...]

Lietuvos užimtumo politika
Referatas Lietuvos užimtumo politika

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių socialinės politikos krypčių. Užimtumo lygis tiriamas užimtų gyventojų grupės ir [...]

Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas
Referatas Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas

Fiskalinei politikai priskiriami įvairiausi šalies ekonominį gyvenimą sąlygojantys klausimai, tokie kaip valstybės išlaidų problemos, pajamų [...]

Europos Sąjungos kultūros politika.
Referatas Europos Sąjungos kultūros politika.

Įvadas Kultūra yra svarbi visuomenės gyvenimo dalis, jos integralumo garantas. Ji yra susijusi su svarbiausiais valstybės [...]

Globali kultūra ir jos poveikis politiniams procesams
Referatas Globali kultūra ir jos poveikis politiniams procesams

Pasaulis kasdien tampa vis įvairesnis: visuomenė tobulėja, ekonomika, kad ir su iškylančiomis klūtimis, tačiau auga [...]