Ypatingosios teisenos analizė

35 psl. / 11552 žod.

Ištrauka

Kaip ir daugelio kitų Europos valstybių, Lietuvos civiliniame procese dviejų savaran¬kiškų teisenų – ieškininės ir ypatingosios – egzistavimą nulėmė romėnų civilinės teisės recepcija. Dviejų teisenų buvimas lėmė jų atribojimo problemą. Bandant pagrįsti dviejų teisenų skirtumus, civilinio proceso teisės teorijoje egzistuoja kelios teorijos – tikslų, dalyko, pozityvizmo. Tikslų teorija grindžiama keliamais skirtingais teisenų tikslais. Ieškininės tei¬senos tikslas – pašalinti subjektinės materialinės teisės pažeidimą, o ypatingosios – užtikrinti tinkamą tam tikrų materialinės teisės normų įforminimą, siekiant išvengti subjek¬tinės mate¬rialinės teisės pažeidimo.
Civilinio proceso teisė – reguliuoja santykius, kada yra padaromi pažeidimai, kada atsiranda žala, ypač tada kada tai nutinka tarp lygių šalių, tarp kurių turi būti materialiniai santykiai. Viena iš civilinio proceso teisės teisenos yra ypatingoji teisena. Tai nepaprastos bylos kylančios iš ginčo teisės. Tai tokia teisena kai nėra ginčo tarp šalių.
Pirmas ypatingosios teisenos atveju nėra šalių su priešingais interesais- tai vienašalė teisena. Antra ypatingoji teisena – ne ginčo teisena.
Kursinio darbo objektas
Normos, reglamentuojančios ypatingąją teiseną , skirtos nagrinėti visiškai kitokios prigimties byloms, kuriose dažniausiai nėra ginčo dėl teisės. Teismui paprastai reikia formaliai patikrinti, ar konkrečiu atveju yra įstatymo numatytos sąlygos priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Kursinio darbo objektas – ypatingoji teisena, jos bylų nagrinėjimo pobūdis.
Kursinio darbo tikslas
Šio darbo tikslas apžvelgti ypatingąją teiseną ir pateikti bylų sprendimo pavyzdžių.
Kursinio darbo uždaviniai:
 Apibūdinti ypatingąją teiseną.
 Apžvelgti ypatingosios teisenos principus
 Išvardinti ir apibūdinti ypatingosios teisenos kategorija
 Pateikti bylų pavyzdžių
Tyrimo metodas – teisinių dokumentų analizė.


Turinys

 • Įvadas1
 • 1. Ypatingoji teisena2
 • 1.1. Principai taikomi ypatingojoje teisenoje3
 • 1.2. Bendrieji bylų nagrinėjimo bruožai5
 • 1.3. Atskirų bylų apibūdinimas8
 • 1.3.1. Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylos8
 • 1.3.2. Bylos dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu10
 • 1.3.3. Bylos dėl fizinio asmens paskelbimo nežinia kur esančio10
 • 1.3.4. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu11
 • 1.3.5. Bylos dėl įvaikinimo11
 • 1.3.6. Bylos dėl globos ir rūpybos12
 • 1.3.7. Bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų13
 • 1.3.8. Bylos dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ir anuliavimo13
 • 1.3.9. Bylos dėl pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus atkūrimo13
 • 1.3.10. Bylos dėl daiktinių teisių14
 • 1.3.11. Bylos dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno iš jų prašymu14
 • 1.3.12. Bylos dėl hipotekos teisinių santykių15
 • 1.3.13. Bylos dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo16
 • 1.3.14. Bylos dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo17
 • 1.3.15. Bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitos bylos, kurios pagal CK ir kitus įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka17
 • 2. Teismų praktikos analizė18
 • Išvados34
 • Literatūra35

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€10.44
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Tarptautinės teisės uždavinių analizė

Teisė Referatas 2012 m. kendyte
Tarptautinė teisė, kaip normatyvinė tarptautinės sistemos posistemė, turi pagrindinius teisės bruožus. Pirma, tai yra valstybių valios išraiška; toliau – tai teisės normų, reguliuojančių...

Administracinis procesas bei teisena

Teisė Referatas guoba
Administracinė teisė, o kartu ir administracinis procesas yra vieni iš kertinių demokratinės valstybės elementų, kadangi šių elementų dėka yra suteikiama galimybė asmeniui ginčyti...

Baudžiamosios teisės nutarčių analizė

Teisė Referatas 2015 m. lijanna
Baudžiamosios teisės normomis ginami ne visi teisiniai gėriai. Atsižvelgiama į jų svarbą visuomenėje ir galimos žalos pobūdį, mastą. Kadangi daugelis visuomeninių gėrių ginami...

Vagystės ir plėšimo skirtumų analizė

Teisė Referatas justyyyynka
Aktualumas. BK 178 str. reglamentuota vagystė, o BK 180 str. reglamentuotas – plėšimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų Senato 2005 m. birželio...

Požiūrio į abortus analizė

Teisė Rašinys 2015 m. gutyteee
Viešosios teisės namų darbas, kuriame pateikiami trys požiūriai į abortą. Darbe aprašomos trys požiūrio į abortus pozicijos: Teisinis, mokslinis bei liberalus.