AB „Vilkyškių pieninė“ likvidumo rodiklių analizė

22 psl. / 4959 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje kiekviena įmonė siekia uždirbti kuo didesnį pelną ir būti pirmaujanti konkurencinėje kovoje. Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų bei išlikti konkurencingiems rinkoje reikia analizuoti savo finansinius rezultatus, suvokti savo dabartinę būklę bei perspektyvas.

Finansinė veiklos analizė yra visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų tyrimas, siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, dėl šios priežasties ji yra labai reikšminga kiekvienai įmonei. Ji padeda atsakyti į klausimą, ar įmonė eina teisingu keliu ir ypač naudinga nustatant įmonės pelningumą bei plėtros galimybes.

Šiame darbe nagrinėjama yra finansinių ataskaitų: balanso ir pelno (nuostolių) pateikta informacija. Remiantis bendrovės AB „Vilkyškių pieninė“ balanso ataskaita atlikta dinamikos ir struktūros analizė už 2010 – 2012 metus. Taip pat ištirti likvidumo rodikliai.

Temos aktualumas. Šiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, kad būtų galima objektyviai įvertinti įmonės dabartinę vietą rinkoje ir jos konkurencines galimybes ateityje.

Problema. Įmonės mažai skiria dėmesio likvidumo rodiklių skaičiavimui, kurie parodo įmonės būklę bei jos patikimumą.

Darbo tikslas – atlikti AB „Vilkyškių pieninė“ likvidumo rodiklių analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Paaiškinti finansinės atskaitomybės sandarą bei aptarti finansinių ataskaitų analizės būdus.
 2. Pritaikyti teorinius būdus praktinėje dalyje ir išanalizuoti AB „Vilkyškių pieninė“ balansą bei likvidumo rodiklius.

Tyrimo objektas – AB „Vilkyškių pieninė“ balanso ataskaita.

Tyrimo metodai. Darbe panaudoti struktūros ir dinamikos analizės būdai. Įmonės dokumentų analizė atliekama taikant ekonominės analizės būdus – palyginimo ir grafinis. Atlikti kompiuteriniai skaičiavimai Exel aplinkoje.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU
 • 1.1 Finansinių ataskaitų paskirtis, sudėtis ir reikšmė įmonės veiklai
 • 1.2 Finansinės analizės rūšys
 • 1.3 Balanso ataskaita ir jos analizė
 • 1.4 Likvidumo rodikliai
 • 2. AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ CHARAKTERISTIKA IR ANALIZĖ
 • 2.1 AB „Vilkyškių pieninė“ veiklos apibūdinimas
 • 2.2 Balanso dinamikos ir struktūros analizė
 • 2.3 Likvidumo rodiklių analizė
 • IŠVADOS
 • REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 31, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai