Palyginimų vartosena moterų ir vyrų kosmetikos reklamose

28 psl. / 6227 žod.

Ištrauka

Reklamos paskirtis - perduoti informaciją potencialiems pirkėjams, vartotojams ir paskatinti juos pirkti/naudoti tam tikrą prekę/paslaugą. Reklamos teksto kūrėjai neretai turi vieną sunkiausių uždavinių – patraukti pirkėjų dėmesį, todėl jie naudoja visas įmanomas kalbos priemones, kurios gali skambėti įdomiai, įtaigiai, įtikinančiai ir viena iš šių priemonių yra palyginimai. Reklaminiuose tekstuose palyginimai suteikia potencialiems pirkėjams/vartotojams galimybę atpažinti save, įžvelgti savo problemas, kurios jį kamuoja ir galbūt surasti šios problemos sprendimo būdą, pasinaudojus būtent šia reklamuoja preke/paslauga. Kosmetikos priemonės neatskiriamos ne tik nuo moters gyvenimo, bet ir nuo vyro, tad reklamos kompanijos stengiasi patraukti abi lytis pirkti tam tikrus produktus, naudodamos emocingus išsireiškimus. Pavyzdžiui, moterys neretai vyrams perka kosmetikos priemones kaip dovanas, tad reklamos kūrėjai kurdami vyriškai kosmetikai reklamas neretai galvoja kaip apie potencialią pirkėją – moterį. Įdomu pažvelgti, kaip reklamos kūrėjai sugeba patraukti tiek moters, tiek vyro dėmesį įtaigiai vartojant palyginimus reklamose. Tad, kokie reklamose naudojami palyginimai, manoma patraukia moterų ir vyrų dėmesį?

Tyrimo objektas – palyginimai moterų ir vyrų kosmetikos reklamose.

Tyrimo tikslas – išnagrinėti palyginimus moterų ir vyrų kosmetikos reklamose.

Uždaviniai

1) Apibrėžti meninę priemonę, leksinę semantinę figūrą – palyginimą, terminą reklama.

2) Išsiaiškinti kokie palyginimai yra vartojami moterų ir vyrų kosmetikos reklamose.

3) Taikant leksikos aktualizacijos teoriją, išnagrinėti moterų ir vyrų kosmetikos reklamas.

Temos aktualumas, naujumas – šiuolaikinis pasaulis vargiai įsivaizduojamas be reklamos, tad kiekvienas žmogus per dieną ją pamato, perskaito ne vieną dešimtį kartų. Šioje srityje dirbantys specialistai turėtų stengtis pateikti tokią reklamą, kuri ne tik būtų originali, tačiau ir kokybiška, kas reiškia, jog ji turėtų būti koncentruota ir į reikiamą žmonių grupę. Pasaulyje, besivystant feminizmo idėjoms apie lygias moterų ir vyrų teises, itin aktualu ir įdomu pažvelgti su kuo reklamose yra lyginama moteris ir su kuo vyras, pastebėti skirtumus ir panašumus.

Tyrimo medžiaga – tyrimo medžiagą sudaro reklaminiai tekstai, surinkti iš žurnalų „PANELĖ“, „Oriflame“ ir daugiausiai reklaminių tekstų buvo surinkta kosmetikos kataloge „Avon“. Iš viso buvo surinkta 40 reklaminių tekstų. 20 reklaminių tekstų skirtų moterų kosmetikai reklamuoti, kiti 20 skirtų vyrų kosmetikai reklamuoti.

Darbo struktūra darbą sudarys dvi dalys: teorinė ir analitinė. Teorinėje dalyje aptariama palyginimo teoriją: kas yra palyginimas, pateikiama palyginimo struktūra, kuo skiriasi metafora ir palyginimas. Antrajame teorinės dalies skirsnyje aptariami reklaminio teksto bruožai: kas yra reklaminis tektas, reklaminio teksto struktūrą. Trečiajame teorinės dalies skirsnyje aptariama leksikos aktualizacija: samprata ir tipai. Analitinėje dalyje nagrinėjami reklaminiai tekstai. Pirmojoje analitinio darbo dalyje nagrinėjami dvidešimt reklaminių tekstų, skirtų moterų kosmetikai reklamuoti. Antrojoje analitinėje dalyje nagrinėjami dvidešimt reklaminių tekstų, skirtų vyrų kosmetikai reklamuoti. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Palyginimo, reklaminio teksto ir leksikos aktualizacijos samprata5
 • 1.1 Palyginimas5
 • 1.1.1 Kas yra palyginimas?5
 • 1.1.2 Palyginimo struktūra6
 • 1.1.3 Palyginimas ir metafora7
 • 1.2 Reklaminis tekstas8
 • 1.2.1 Kas yra reklaminis tekstas?8
 • 1.2.2 Reklaminių tekstų struktūra8
 • 1.3 Leksikos aktualizacijos principai9
 • 1.3.1 Leksikos aktualizacijos samprata9
 • 1.3.2 Leksikos aktualizacijos tipai11
 • 2. Palyginimų vartosena moterų ir vyrų kosmetikos reklamose13
 • 2.1 Palyginimų vartosena moterų kosmetikos reklamose13
 • 2.1.1 Kosmetikos prekė lyginama su gamtos reiškiniais.13
 • 2.1.2 Kosmetikos priemonės patikimumas lyginamas su grožio salono profesionalumu.16
 • 2.1.3 Kosmetikos priemonė lyginama su tam tikru objektu.18
 • 2.2 Palyginimų vartosena vyrų kosmetikos reklamose20
 • 2.2.1 Kosmetikos priemonė lyginama su gamtos reiškiniais.20
 • 2.2.1 Kosmetikos priemonė lyginama su tam tikru objektu.22
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS28

Reziumė

Autorius
martynaka
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 17, 2017
Apimtis
28 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Reklama spaudoje

Rinkodara Prezentacija justinaz
Apie 1900 metus leidėjai, suvokę, kad įplaukos iš reklamos gali pakeisti prenumeratos įplaukas pradėjo propaguoti savo leidinius kaip reklamos platinimo būdą.Nuo 1992...

"Karūnos" ženklo reklamos kampanija

Rinkodara Referatas 2017 m. brighiitaa
Darbo aktualumas. Reklama šiandien labai aktyviai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir daugelio ekonominių...

UAB “X” reklamos strategijos įgyvendinimas

Rinkodara Kursinis darbas 2010 m. guoba
Temos aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai sugalvota ir pateikta reklama patraukia daugelio žmonių dėmesį. Įmonės, norėdamos susirasti rinką...