Reklamos kompanijos rengimas ir įgyvendinimas “X’ įmonėje

36 psl. / 7466 žod.

Ištrauka

Šiuo metu reklama tampa neatsiejamu mūsų gyvenimo palydovu. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių egzistavimo. Įvairiose epochose reklamos tikslas buvo tas pats – supažindinti vartotoją su prekėmis, paslaugomis, idėjomis. Keičiantis technologijoms, gusėjant žinaisklaidos kanalams, reklama visoms gyvenimo sritims darė, daro ir darys didžiulį poveikį. Taip pat reklama yra galinga jėga, formuojant žmonių nuostatas ir elgseną visame cizvilizuotame pasaulyje.

Temos aktualumas. Aktyvios rinkos sąlygomis, kai prekių gamyba, paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa vienu svarbiausių faktorių norint pritraukti kuo daugiau klientų, formuoti jų poreikius ir taip užtikrinti, kad jie taptų nuolatiniais klientais. Pripažįstama, kad reklamos įtakos vartotojui veiksmingumą didele dalimi lemia reklamos kompanijos tinkamas parengimas ir įgyvendinimas.

Darbo objektas: Reklamos kompanijos rengimas ir įgyvendinimas.

Darbo tikslas: atlikus reklamos kompanijos rengimo bei įgyvendinimo literatūros teorinę analizę, įmonės “X” reklaminės kompanijos pavyzdžiu, praktiškai parodyti kaip kuriama ir įgyevndinama organizacijos reklaminė kompanija. Tikslo pasiekimui, darbas detalizuojamas uždaviniais:

 1. Pateikti reklamos ir reklamos kompanijos sampratas;
 2. Išanalizuoti reklamos kompanijos rengimo etapus;
 3. Įvardinti reklamos kompanijos įgyvendinimo būdus ir priemones;
 4. Išanalizuoti reklamos kompanijos įvertinimo bei kontrolės metodus;
 5. Parengti čiužinių prekių grupės reklamos kompaniją;
 6. Numatyti čiužinių prekių grupės reklamos kompanijos įgyvendinimo, kontrolės bei įvertinimo metodiką.

Darbo struktūra: darbas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių - teorinės ir praktinės. Darbas sudarytas iš 36 puslapių, 4 paveikslų, 10 lentelių.

Rašant darbą pasinaudota 8 informacijos šaltiniais, iš kurių 6 – mokslinė literatūra. Daugiausia pasinaudota Lietuvos autorių: B. Čereškos (2004) “Reklama: teorija ir praktika”, V. Pranulis, A. Pajuodžio, S. Urbanavičiaus, R. Virvilaitės (1999) “Marketingas, D. Jokubausko (2003) “Reklama ir jos poveikis vartotojui” bei A. Pajuodžio (2005) “Prekybos marketingas” darbais.


Turinys

 • ĮVADAS………………………………………………………….……………………………….…3
 • 1. TEORINIS REKLAMINĖS KOMPANIJOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PAAIŠKINIMAS………………………………………………………………………………….…4
 • 1.1. Reklamos ir jos kompanijos samprata…………………………………………………………4
 • 1.2. Reklaminės kompanijos rengimas………………………………………………………………5
 • 1.2.1.Reklamos tikslų nustatymas……………………………………………………………7
 • 1.2.2. Reklamos kompanijos strategijos parinkimas…………………………………………8
 • 1.2.3. Reklamos biudžeto biudžeto sudarymas……………………………………………9
 • 1.2.4. Reklamos kompanijos tikslinės rinkos nustatymas…………………………………11
 • 1.2.5. Reklamos žinutės kūrimas……………………………………………………………13
 • 1.2.6. Reklamos priemonių ir nešiklių parinkimas………………………………………….13
 • 1.2.7. Reklamos kompanijos laiko parinkimas……………………………………………17
 • 1.3. Reklamos kompanijos įgyvendinimas………………………………………………………….18
 • 1.4. Reklamos kompnijos kontrolė ir įvertinimas…………………………………………………19
 • 2. ČIUŽINIŲ PREKIŲ GRUPĖS REKLAMOS KOMPANIJA BEI JOS ĮGYVENDINIMAS …22
 • 2.1. Reklamos kompanijos prekių grupės pristatymas………………………………………….…22
 • 2.2. Reklamos kompanijos rengimas………………………………………………….…………….23
 • 2.2.1. Reklamos kompanijos tikslų nustatymas……………………………………………23
 • 2.2.2. Reklamos kompanijos strategijos parinkimas………………………………………24
 • 2.2.3. Reklamos kompanijos biudžeto sudarymas………………………………………25
 • 2.2.4. Reklamos kompanijos tikslinės rinkos nustatymas…………………………………26
 • 2.2.5. Reklamos žinutės kūrimas……………………………………………………………27
 • 2.2.6. Reklamos priemonių ir nešiklių parinkimas……………………………………. ….27
 • 2.2.7. Reklamos komnpanijos laiko ir dažnio parinkimas……………………………. …28
 • 2.3. Reklamos kompanijos įgyvendinimas……………………………………………… ….…….30
 • 2.4. Reklamos kompanijos kontrolė ir įvertinimas……….…………………………………… …31
 • IŠVADOS………………………………………………………….………………………………32
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI…………………………………………………………………….34
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Prekių grupės asortimentas…………………… ……………………………………….35

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė

Rinkodara Kursinis darbas audrens
Dauguma žmonių į reklamos veikimo sferą kasdieniniame gyvenime patenka kaip reklamos auditorijos atstovai. Marketingo specialistui svarbu pažvelgti į reklamą iš kitos pusės, t.y....

Čiužinių reklamos kampanijos įgyvendinimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. guoba
Šiuo metu reklama tampa neatsiejamu mūsų gyvenimo palydovu. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių egzistavimo....

UAB “X” reklamos strategijos įgyvendinimas

Rinkodara Kursinis darbas 2010 m. guoba
Temos aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai sugalvota ir pateikta reklama patraukia daugelio žmonių dėmesį. Įmonės, norėdamos susirasti rinką...