Lietuviškos kosmetikos moterims vartotojų elgsenos tyrimas

25 psl. / 3800 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas: Jau nuo tada kai atsirado marketingas, jo pačiame centre yra vartotojas. Kad išsiaiškinti ko tas vartotojas nori, kokie jo poreikiai, reikia plačiai suprasti vartotojų elgseną. Reikia išanalizuoti kokios yra priežastys ir kokios pastangos yra dedamos į tai kad patenkinti savo poreikius. Pagrindinis tikslas yra ištirti svarbiausius veiksnius, kurie ir padeda nustatyti tuos poreikius.

Šiandieniniame pasaulyje, kai aplink didelis prekių pasirinkimas, moterys kasdien susiduria su didele kosmetikos pasiūla. Kai jos aplinkui tiek daug, prekės ženklai vis labiau tarpusavyje konkuruoja, kad pritrauktų klientą pirkti. Kosmetikos rinkoje bando įsitvirtinti ir lietuviška produkcija. Norint sužinoti, kokie yra vartotojų poreikiai reikia išanalizuoti vartotojų elgseną lemiančius veiksnius.

Problema: Šio tyrimo problemą galime nusakyti probleminiu klausimu: Kas būdinga lietuviškos kosmetikos moterims vartotojų elgsenai

Tyrimo objektas – lietuviškos kosmetikos moterims vartotojų elgsena

Tyrimo tikslas – išanalizuoti lietuviškos kosmetikos moterims vartotojų elgseną ir ją įtakojančius vidinius ir išorinius veiksnius

Tyrimo uždaviniai:

Išanalizuoti vartotojų elgsenos sampratą

Išskirti vartotojų elgsenos vidinius ir išorinius veiksnius

Išanalizuoti sprendimo priėmimo procesą ir jo etapus

Nustatyti, kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai įtakoja lietuviškos kosmetikos moterims vartotojų elgseną

Tyrimo metodai: Mokslinių literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Vartotojų elgsenos teoriniai aspektai4
 • 1.1. Vartotojų elgsenos samprata4
 • 1.2. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai5
 • 1.2.1. Vartotojų elgsenos vidiniai veiksniai5
 • 1.2.2. Vartotojų elgsenos išoriniai veiksniai6
 • 1.3. Vartotojo sprendimų priėmimo procesas8
 • 2. Lietuviškos kosmetikos moterims veiksnių analizė10
 • 2.1. Lietuviška kosmetika10
 • 2.2. Tyrimo metodika10
 • IŠVADOS19
 • NAUDOTA LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
dalinda
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 7, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

UAB “Bodesa” vartotojų elgsenos tyrimas

Rinkodara Tyrimas 2008 m. boriseviciene
Temos aktualumas. Visų įmonių vadovai, ko gero, vieningai sutaria, kad vartotojas yra verslo dėmesio centre, kad įmonės sėkmė ir ateitis priklauso nuo vieno...

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...

Vartotojų elgsenos kaita

Rinkodara Referatas 2007 m. guoba
Rinkoje prekės ir paslaugos perkamos asmeniniam vartojimui arba gamybai. Pirkėjai stipriai skiriasi pagal amžių, pajamas, išsilavinimą, skonius ir kitus veiksnius. Individualaus pirkėjo elgsena...

Pieno produktų vartotojų elgsena

Rinkodara Tyrimas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės veikloje. Svarbiausias verslo organizacijų tikslas – patenkinti vartotojų...

Vartotojų elgsenos tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Istorinės vartotojų elgsenos kaip mokslo šaknys glūdi marketinge. Gana ilgai marketologus domino ne vartojimo, o pirkimo procesas, nes buvo rūpinamasi galutiniais rezultatais –...