Apskaita ir auditas

49 psl. / 8128 žod.

Ištrauka

Profesionalūs ekonomistai ir vadybininkai privalo puikiai išmanyti informacijos poreikius įmonių veiklai valdyti ir rasti kuo patikimesnius šaltinius tiems poreikiams patenkinti. Diduma reikiamos informacijos specialistams prieinama per pačioje įmonėje vedamą finansinę apskaitą. Svarbiausia – finansinė turto apskaita ir finansinė atskaitomybė [4].

Finansinė analizė – tai buvusių įmonės vadovybės sprendimų, esamos rinkos situacijos ir įmonės perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais. Tam, kad nuodugniai įvertintų įmonės veiklą, jos vadovai turėtų analizuoti ne tik finansinės atskaitomybės duomenis, bet ir palyginti juos tarpusavyje, apskaičiuoti įvairius įmonės veiklos efektyvumo rodiklius. Tokiu būdu įmonės vadovas, finansų analitikas ar kitas finansinės analizės vartotojas gali suvokti pilną vaizdą [4]. Kadangi finansinė analizė yra labai plati tema, tai šiame kursiniame darbe plačiau panagrinėsiu balanso, pelno (nuostolių) ir santykinių pelningumo bei mokumo rodiklių reikšmę, jų teikiamus privalumus bei trūkumus ir jų pokyčius 2008 – 2009 metais.

Šio darbo objektas – įmonės UAB ,,Automark‘‘ finansinių rodiklių analizavimas ir įvertinimas. Darbo tikslas - išanalizuoti UAB ,,Automark‘‘ finansinę būklę 2008-2009m.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

 1. Pateikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų elementų sampratą.
 2. Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizę.
 3. Atlikti įmonės santykinių pelningumo ir mokumo rodiklių skaičiavimus ir analizę.
 4. Pasirinkti pastovias (FC), vidutines kintamas (AVC) išlaidas, kainą (PR) ir atlikti išlaidų veiklos apimties pelno analizę, lūžio taško metodu.

4.1. Nustatyti gamybos apimtį (Q)x, kuriai esant Tc = TR. TR – pajamos.

4.2. Pasirinkti norimą tikslinį pelną (TP) ir nustatyti tikslinę gamybos apimtį (TQ).

4.3. Pasirinkti paklausos dydį (Qd) ir nustatyti realiai pelningą veiklos sritį bei saugumo ribą (Ms).

4.4. Sudaryti paklausos ir kainų įtakos pelnui (P) matricą.


Turinys

 • ĮVADAS.6
 • APIE ĮMONĘ7
 • BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITŲ ELEMENTŲ SAMPRATA9
 • 1.1.      Balanso ataskaitos elementų saprata.9
 • 1.2.      Turtas.9
 • 1.2.1.       Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai11
 • 1.3.      Pelno (nuostolio) ataskaitos elementų saprata.12
 • ĮMONĖS BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITŲ ANALIZĖ15
 • 2.1.      Įmonės balanso ataskaitos analizė.15
 • 2.2.      Verikali ir horizontali UAB “Automark“ balanso analizė.16
 • 2.2.1.       Balanso ataskaitos elementų analizė.19
 • 2.3.      Įmonės pelno (nuotolių) ataskaitos analizė.25
 • 2.3.1.       Vertikali UAB “Automark“ pelno (nuostolių) analizė.25
 • 2.3.2.       Įmonės UAB Pelno (nuostolių) ataskaitos elementų analizė.26
 • ĮMONĖS SANTYKINIŲ PELNINGUMO IR MOKUMO RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAI IR ANALIZĖ32
 • 3.1.      Įmonės santykinių pelningumo rodiklių skaičiavimai ir analizė.32
 • 3.1.1.       Bendrasis pardavimų pelningumas.32
 • 3.1.2.       Grynasis pardavimų pelningumas.33
 • 3.1.3.       Nuosavojo kapitalo pelningumas.34
 • 3.1.4.       Turto pelningumas.34
 • 3.2.      Įmonės santykinių trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimai ir analizė.35
 • 3.2.1.       Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas.35
 • 3.2.2.       Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas.36
 • 3.2.3.       Bendras skolos rodiklis.37
 • IŠLAIDŲ - VEIKLOS APIMTIES - PELNO ANALIZĖ, LŪŽIO TAŠKO METODU39
 • 4.1.      Gamybos apimties nustatymas, kuriai esant Tc = TR.39
 • 4.1.1.       Lūžio taško nustatymas naudojant ribinių pajamų metodą.39
 • 4.1.2.       Lūžio taško grafinis nustatymas.41
 • 4.2.      Tikslinės gamybos apimties nustatymas.42
 • 4.3.      Realiai pelningos veiklos srities bei saugumo ribos nustatymas.43
 • 4.4.      Paklausos ir kainų įtakos pelnui matrica.45
 • IŠVADOS.46
 • LITERATŪRA48
 • PRIEDAI.49

Reziumė

Autorius
daiva_pirmūnė
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 12, 2018
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

Audito ir apskaitos tarnyba

Apskaita Referatas 2014 m. gretavgreta
Prieš tai buvęs Lietuvos Respublikos apskaitos institutas 2008 m. rugpjūčio 28 d. pakeitė pavadinimą į Audito ir apskaitos tarnybą. Tai Biudžetinė įstaiga 2002...

Atidėtų mokesčių apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos, surenkamos į biudžetą iš įvairių mokesčių. Jeigu valstybės...