Gamybinės paskirties prekių sprendimo pirkti priėmimo proceso ypatumai ir vertės vartotojui kūrimo praktika derybų proceso metu

20 psl. / 4803 žod.

Ištrauka

Kalbant apie prekę sakome, jog tai yra gamybinės veiklos arba gamtoje aptinkamas objektas, galintis tenkinti norus ir poreikius, gali būti siūlomas pirkėjų dėmesiui, pirkimui ir vartojimui ar naudojimui. Vadinasi, visi gaminiai yra potencialios prekės. Kita vertus, prekę reikia pažinti bei vertinti ir kaip marketingo komplekso elementą. Prekė - tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu ar keitimu.

Prekės yra ne vien fiziniai daiktai, bet ir paslaugos. Rinkoje tiek daiktinę, matomą ir apčiuopiamą išraišką, tiek ir paslaugos ar idėjos išraišką turinčios prekės yra skirtos poreikiams tenkinti. Jos gali būti siūlomos pirkėjų dėmesiui, pirkimui vartojimui ar naudojimui. Taigi prekės apibrėžimas ir pavadinimas vienodai tiek apčiuopiamiems gaminiams, tiek ir paslaugoms ar idėjoms.

Poreikiai būna labai įvairūs, juos nelengva išmatuoti ir įvertinti. Įsigalint marketingo ideologijai, metodams ir priemonėms, vartotojų poreikiai vis daugiau išaukštinami ir išryškinami, o tai verčia nuolat ir sparčiai tobulinti ir plėtoti gamybos technologijas, kurios pajėgtų sukurti racionalius ir emocionalius vartotojų poreikius tenkinančių prekių. Vienų poreikių tenkinimas gimdo naujus ir dėl to galima sakyti, kad prekių ir paslaugų kūrimas ir tobulinimas - tai nuolat atsinaujinanti ir neišsenkanti problema.

Atsakyti į klausimą, kas yra prekė, nėra paprasta. Siaurąja prasme galėtume teigti kad prekė yra apčiuopiamų požymių rinkinys. Prekės vienetas - tai dydžiu, kaina, išvaizda apibrėžtas pardavimo vienetas.

Ir gamintojas ar prekybos tarpininkas, pirkdami prekes, domisi ne tiek, kaip jos buvo pagamintos, kiek tuo, kokį pelną nupirktas vienetas leis gauti toliau jį nau¬dojant kitų prekių gamyboje arba perparduodant.

Prieš pradėdamas kurti prekę gamintojas turi įvertinti tai, kad pirkėjas stengsis įvertinti visus jos naudingumo požymius. Dėl to prekei reikia stengtis suteikti kuo daugiau jos naudingumą palaikančių požymių. Prekės palaikymas yra visuma apipavidalinimo, kokybės, įpakavimo, garantijų, aptarnavimo požymių, leidžiančių geriau tenkinti vartotojų poreikius ir parduoti prekę.

Tikslas – pateikti vartotojui gamybinės paskirties prekių, kaip paslaugos , pasirinkimo ir sprendimo pirkti priėmimo etapo įpatumus. Apsisprendimą pirkti, kaip psichploginį ir ekonominį procesą, kurį įtakoja aplinkiniai faktoriai. Gamintojo, pardavėjo ir pirkėjo, kaip vartotojo, tarpusavio santykį derybų metu.

Uždaviniai:

 • Aptarti gamybinės paskirties prekės, kaip paslaugos sąvoką
 • Išanalizuoti sprendimo pirkti priėmimo proceso ypatumus
 • Apžvelgti vertės vartotojui sukūrimą, kaip procesą
 • Apžvelgti derybų veiksnius

Tyrimo objektas – gamybinės paskirties prekės


Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas 3-4
 • Gamybinės paskirties prekės5
 • Gamybinės paskirties prekių klasifikavimas 5-7
 • Žaliavos5
 • Medžiagos6
 • Komponentai6
 • Aptarnavimo medžiagos7
 • Techninės kontrolės organizavimas 7-8
 • Sprendimo pirkti priėmimo proceso tyrimai 8-11
 • Procesinis valdymas 11-13
 • Planavimas12
 • Vykdymas12
 • Tikrinimas12
 • Gerinimas13
 • Reklamos vaidmuo 13-14
 • Vertės vartotojui kūrimas ir santykių su vartotojais vystymas 14-15
 • Santykių inicijavimas15
 • Santykių kūrimas15
 • Santykių vystymas15
 • Santykių palaikymas15
 • Derybų proceso įpatumai 16-17
 • Išvados 18-19
 • Literatūros sąrašas20

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2018
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Pagrindiniai gamybos proceso organizavimo principai

Vadyba Referatas 2013 m. ericutes
Šiame darbe aprašysiu pagrindinius gamybos proceso organizavimo principus, lygių išraiškas, privalumus ir susijimą tarpusavyje, kurie yra labai aktualūs norit vykdyti našią gamybos proceso...

Sprendimų priėmimo procesas

Vadyba Referatas 2014 m. bielyj
Tiek eilinis žmogus, tiek vadovas, priima vienokius ar kitokius sprendimus kiekviename žingsnyje, tai yra kiekvienos organizacijos valdymo dalis. Sugebėjimas priimti arba organizuoti sprendimų...