Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo veiklos

24 psl. / 5449 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Ši kursinio darbo tema – Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo veiklos yra man aktuali, nes aš pats esu kilęs iš Mažeikių rajono. Man yra labai įdomu, kaip vyksta personalo valdymo procesas, o ypač mano gimtojo rajono savivaldybėje, kadangi tai, kaip yra valdomas savivaldybės personalas, turi nemenką poveikį tos savivaldybės gyventojams, o šiuo atveju, tiesiogiai ir man.

Žvelgiant bendrai, personalo valdymas yra labai svarbus organizacijoje. Nuo kiekvienos personalo valdymo veiklos priklauso tinkamo personalo parinkimas, viso personalo efektyvumas, išsilaikymas organizacijoje ir, žinoma, organizacijos našumas ir tikslų pasiekimas. Tai gali pagrįsti daug mokslinių leidinių. Pagal I. Bakanauskienę, personalo valdymas yra svarbi organizacijos valdymo dalis, kurios valdymo objektas yra personalas. Personalo valdymo funkcija – aprūpinti organizaciją reikiamu kiekiu ir sudėtimi darbuotojų, bei užtikrinti jų efektyvų darbą ir išlaikymą organizacijoje. Šie dalykai turi esminę reikšmę visos organizacijos veiklai ir gyvavimui. D. G. Collings teigia, kad personalo valdymas turi esminę reikšmę siekiant organizacijos sėkmės. Taip pat, personalo valdymas yra būtinas procesas, siekiant didinti organizacijos efektyvumą ir gerinti darbuotojų užduočių atlikimą. G. Dessler teigia, kad personalo valdymas yra labai svarbus norint organizacijoje nedaryti tokių klaidų, kaip netinkamo ir nereikalingo asmens priėmimas į darbą, didelė personalo kaita ar nesistengiantys dirbti darbuotojai. Tai yra labai svarbu, nes nei vienai organizacijai nėra reikalingi netinkami ir nesistengiantys darbuotojai, mažinantys organizacijos veiklos efektyvumą. Pagal R. Adamonienę, personalo valdymas leidžia išspręsti svarbią problemą, dažnai turinčią esminę reikšmę organizacijos efektyviai veiklai – organizacijos ir darbuotojų tikslų nesutapimą. Anot S. W. Hays, personalo valdymas yra paremtas tokiu principu, kad siekiant organizacijos veiklos ir prisitaikymo prie aplinkos efektyvumo, reikia žinoti savo personalo kiekvieno nario galimybes ir įgūdžius. Taigi norint, kad personalas veiktų efektyviai reikia pažinti kiekvieną personalo narį.

Remiantis šiais autoriais, galima teigti, kad jei organizacija siekia judėti į priekį, nestovėti, tobulėti ir veikti efektyviai, būtinas personalo valdymas. Kadangi jį sudaro tam tikros veiklos, kiekviena iš jų turi veikti tinkamai ir veiksmingai, norint, kad visas personalo valdymo procesas būtų efektyvus.

Nagrinėjama problema. Bus nagrinėjamos Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo veiklos. Bus siekiama išsiaiškinti ar esamas personalo valdymas ir jo veiklos yra efektyvūs. Bus nagrinėjami 2012-2014 m. savivaldybės dokumentai ir teisiniai aktai. Nebus nagrinėjami senesni dokumentai. Nebus gilinamasi į tai, kas šiuo metu yra Mažeikių rajono savivaldybės valdžia. Didžiausias dėmesys bus skiriamas savivaldybės personalo valdymui ir jo veikloms. Kiekviena iš jų bus analizuojama pagal teorinę medžiagą siekiant nustatyti, kaip yra vykdoma ir ar iš viso yra vykdoma.

Tyrimo objektas.  Personalo valdymo veiklos.

Tyrimo tikslas. Pasiūlyti Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo veiklų tobulinimo kryptis, galimybes.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apžvelgti mokslinę literatūrą apie personalo valdymą ir jo veiklas.
 2. Nustatyti Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo ir jo veiklų problemas.
 3. Pateikti pasiūlymus, kaip patobulinti Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymą ir jo veiklas.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė, sisteminimas ir apibendrinimas.
 2. Dokumentų analizė.

Darbo struktūros pristatymas. Kursinio darbo pradžioje  yra įvadas į visą darbą. Pagrindinę dalį sudaro trys dalys: teorinė dalis, tyriminė dalis ir siūlymų dalis. Teorinėje dalyje bus analizuojama, susisteminama ir apibendrinama įvairių autorių mokslinė literatūra apie personalo valdymą ir jo veiklas. Tyriminėje kursinio darbo dalyje bus nagrinėjami Mažeikių rajono savivaldybės teisiniai aktai ir dokumentai, susiję su savivaldybės personalo valdymu ir jo veiklomis. Bus lyginama personalo valdymo ir jo veiklų teorinė medžiaga su realia Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo situacija. Darbo gale, atsižvelgiant į teorinę medžiagą apie personalo valdymą ir jo veiklas, bei į esamą Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo padėtį, bus pateikiami pasiūlymai, kaip pagerinti, patobulinti esamą Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo ir jo veiklų situaciją ir būklę. Pabaigoje yra išvados, kaip viso kursinio darbo apibendrinimas, ir naudoti literatūros šaltiniai.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Teorinė personalo valdymo veiklų analizė5
 • 1.1. Personalo valdymo samprata, esmė ir turinys5
 • 1.2. Personalo valdymo veiklos8
 • 1.3. Personalo valdymo veiklų analizė9
 • 1.4. Personalo valdymo veiklų ypatumai viešajame sektoriuje13
 • 2. Mažeikių rajono savivaldybės personalo valdymo veiklų analizė15
 • 2.1. Organizacijos ir jos veiklos pristatymas.15
 • 2.2. Tyrimo organizavimas17
 • 2.3. Tyrimo rezultatų analizė20
 • 3. Pasiūlymai personalo valdymo veiklų gerinimui22
 • Išvados23
 • Literatūros ir šaltinių sąrašas24

Reziumė

Autorius
bravoras
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 5, 2019
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Personalo valdymo konspektas

Vadyba Konspektas 2013 m. gugis
Konspektas apie personalo valdymą. Labai aiškiai išdėstyta medžiaga, pateikiamos lentelės bei schemos.

Personalo veiklos vertinimo analizė

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. wauchiukass
Kursiniame darbe nagrinėjama personalo veiklos vertinimo analizė. Šio darbo tikslas yra atlikti personalo veiklos vertinimo analizę organizacijoje. Pirmoje dalyje aprašomi personalo veiklos vertinimo...

Vadovavimas ir personalo valdymas

Vadyba Prezentacija giedriusnote3
Bendru pobūdžiu – tai specifinė vadovo veiklos rūšis, neorganizuotą minią paverčiant efektyviai, tikslingai ir našiai dirbančia grupe. Skiriamos keturios vadovavimo prielaidos: • tai...

Personalo valdymo veiklų analizė

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. karmis2
Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „FnB“ „1410“ padalinio personalo valdymo veiklas. Tyrimo metodika – tyrimo metu apklausti padalinio vadovę, bei dirbantį personalą....