Ekonomika ir verslas / Vadyba

Rinkodaros priemonių analizė UAB "Airarat" viešbutyje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas

Besikeičiantis visuomenės gyvenimo būdas po truputį daro įtaką turistų poreikiams ir elgsenai. Manoma, kad ši įtaka bus daroma ir toliau: laisvalaikio praleidimas taps labiau individualizuotas, dėl to didės apgyvendinimo įstaigų paklausa (Raišutienė J., Abromavičiūtė V. 2017). Jei anksčiau dauguma verslo įmonių savo veikloje orientuodavosi į prekių gamybą ir paslaugų pasiūlą, tai šiandien vien to jau neužtenka. Klientams darosi vis svarbiau, kaip paslauga bus pristatoma, kokią informaciją apie paslaugą suteiks atsakingas asmuo ir kaip, kokiais kanalais ta informacija bus suteikiama (Barauskaitė J., Karlapavičiūtė R. 2017) Įmonių vadovai yra priversti nuolat ieškoti naujų, patrauklių būdų, kurie padėtų įgyti pranašumą prieš konkurentus. Vienas iš pagrindinių daugelio imonių tikslų, garantuojančių tolesnį sėkmingą konkuravimą, yra vartotojų lojalumo įgijimas ir išlaikymas. Todėl vadovus tai skatina domėtis bei analizuoti rinkodaros priemones, naujoves, taikymą, kurių tikslas yra ne tik išlaikyti esamus, bet ir pritraukti naujus klientus.

Per pastaruosius penkerius metus, pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Klaipėdos apskrityje apgyvendinimo įstaigų bei turistų skaičius ženkliai auga. Kadangi didėja apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, tai ir konkurencija tarp jų stiprėja. Kaip teigia, Kapočiūtė Ž. (2017) turizmo įmonės susiduria su didele konkurencija, kadangi visos jos teikia heterogeniškas paslaugas, todėl neparastai svarbu nesilaikyti tradicijų ir ieškoti naujų, inovatyvių būdų kaip išsiskirti savo teikiamomis su turizmu susijusiomis paslaugomis, bei pritraukti daugiau turistų naudotis būtent jų teikiamomis paslaugomis. Paslaugų kokybė turi svarbią reikšmę tiek vartotojui, tiek paslaugų teikėjui. Įvairios paslaugų organizacijos, siekdamos išlikti konkurencinėje kovoje, vis labiau suvokia paslaugų kokybės svarbą organizacijos įvaizdžiui (Kavaliauskaitė I. 2017).

Kiekviena bendrovė siekia būti išskirtinė bei pranašesnė už kitas įmones. Kompanijų sėkmė priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją. Dabartiniu metu, vyraujant informacinių technologijų raidai, įmonėms atsiveria naujos rinkodaros politikos įgyvendinimo galimybės. Tad vis daugiau dėmesio skiriama rinkodaros priemonių tobulinimui.

Kursinio darbo problema

Šiandien vis sunkiau pritraukti lankytojus gražiu interjeru ar eksterjeru, aukštos kokybės paslaugomis, nes tokių pasiūlymų pilna. Todėl vis didesnis dėmesys skiriamas klientų pritraukimui. Viešbutis, kaip ir bet kokia kita įmonė, turi visados ieškoti ir atidžiai išsirinkti būdus kaip išlikti rinkoje, išsiskirti iš konkurentų ir įsitikinti, kad teikiamos paslaugos būtų optimaliausios kokybės. Siekiant konkurencinio pranašumo, įmonės turi parengti tinkamą rinkodaros priemonių panaudojimo planą. Suderintos ir efektyviai naudojamos rinkodaros priemonės tenkina vartotojų lūkesčius. Todėl iškyla problema, kaip tobulinti rinkodaros priemones viešbutyje, kad klientai norėtų sugrįžti dar ne kartą.

Probleminiai klausimai:

 1. Kurį rinkodaros komplekso elementą klientai vertina teigiamai?
 2. Kurį rinkodaros komplekso elementą klientai vertina neigiamai?
 3. Kaip patobulinti įmonės rinkodaros priemones?

Tyrimo objektas

Rinkodaros priemonių analizė.

Tyrimo tikslas

Išanalizuoti rinkodaros priemones UAB „Airarat“ viešbutyje.

Kursinio darbo uždaviniai:

 1. Pateikti rinkodaros sampratą;
 2. Išnagrinėti rinkodaros priemones teoriniu aspektu;
 3. Aprašyti Klaipėdos miesto UAB „Airarat“ viešbučio naudojamas rinkodaros priemones;
 4. Pateikti pasiūlymus Klaipėdos miesto UAB „Airarat“ viešbučio veiklai gerinti.

Tyrimo metodai

Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa.

Tyrimo struktūra

Kursinį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos rinkodaros priemonės teoriniu aspektu, naudojantis mokslinę literatūrą: pateikiama rinkodaros samprata, bei priemonės, paaiškinama jų nauda įmonei. Antroje dalyje aprašoma tyrimo metodika. Trečioje dalyje atliekama UAB „Airarat“ viešbučio rinkodaros priemonių analizė, tyrimo rezultatų apibendrinimas, aptarimas bei išvadų ir rekomendacijų pasiūlymas.

Studijų rezultatai, kuriuos siekiama pademonstruoti šiuo darbu:

 1. Suvoks turizmo teorijas, tipologiją, gebės taikyti įgytas socialinių mokslų žinias, organizuojant turizmo verslą.
 2. Suvoks turizmo paslaugų rinkinio esmę, žinos jo elementus, kūrimo ir pardavimo principus bei metodus.
 3. Gebės atlikti turizmo rinkos ir viešbučių veiklos tyrimus, analizuoti gautus rezultatus ir panaudoti juos sėkmingam turizmo verslo organizavimui.
 4. Taikys vidinės, išorinės bei tarpkultūrinės komunikacijos modelius bendraujant ir bendradarbiaujant su verslo partneriais ir klientais.
 5. Taikys paslaugų kokybės ir svetingumo standartus kuriant ir parduodant turizmo paslaugas.

      6. Įvertins rinkos pokyčius ir gebės priimti tinkamus sprendimus turizmo verslo ir viešbučio veiklos plėtotei.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9585 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ5
 • 1.1. Rinkodaros veiklos samprata5
 • 1.2. Rinkodaros komplekso reikšmė7
 • 2. TYRIMO DIZAINAS17
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas17
 • 2.2. UAB ,,Airarat“ veiklos pristatymas18
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS20
 • 3.1. UAB „Airarat“ rinkodaros komplekso analizė20
 • 3.2. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė23
 • 3.3. Pasiūlymai Klaipėdos miesto UAB „Airarat“ viešbučio veiklai gerinti35
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39
 • PRIEDAI43

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kavos “Paulig” rinkodarinė analizė
Referatas Kavos “Paulig” rinkodarinė analizė

Temos aktualumas: Sunku įsivaizduoti šiuolaikinio žmogaus gyvenimą be kavos puodelio. Kava geriama ir namie [...]

Japonija: aplinkų analizė rinkodariniu aspektu
Referatas Japonija: aplinkų analizė rinkodariniu aspektu

Dauguma Lietuvos gyventoju išgirdę žodį Japonija jiems prieš akis iškyla vaizdas, šalis kuri yra [...]

UAB “Rimi Lietuva” rinkodaros veiklos analizė
Referatas UAB “Rimi Lietuva” rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara – tai viena svarbiausių verslo planavimo dalių, apimanti didelę dalį pelnui didinti skirto proceso [...]

UAB „Arip“ įmonės rinkodaros analizė
Referatas UAB „Arip“ įmonės rinkodaros analizė

Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos rinkodarai. Įmonės kuria [...]

UAB „Solemio“ rinkodaros sprendimų analizė
Kursinis darbas UAB „Solemio“ rinkodaros sprendimų analizė

Pasak Kotler ir kt. (2007) šiandienos sėkmingai veikiančios bendrovės – didelės ar mažos, siekiančios ar [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

„UADB ERGO Lietuva“ rinkodaros veiklos analizė
Referatas „UADB ERGO Lietuva“ rinkodaros veiklos analizė

Visoje žmonijos istorijoje buvo ypač svarbu jaustis saugiam ir apsaugoti savo šeimos narius, turtą ir [...]

UAB “TELE2” įmonės rinkodaros komunikacijos analizė
Referatas UAB “TELE2” įmonės rinkodaros komunikacijos analizė

ĮVADAS    Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be lengvai suprantamų ir paprastai naudojamų telekomunikacinių paslaugų. Mobilumas tapo neatsiejama [...]

UAB „Telšių buitis“ rinkodaros komplekso analizė
Kursinis darbas UAB „Telšių buitis“ rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara yra varomoji rinkos jėga, ji yra nukreipta į įmonės galimybių rinkoje vystymą taikant rinkodaros [...]

UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė
Tyrimas UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė

Atliekant individualaus namų darbo „X“ įmonės rinkodaros veiklos analizę, pasirinkta UAB „Rūta“. Tyrimo objektas: UAB „Rūta“ [...]

Mediashop rinkodaros komplekso analizė
Referatas Mediashop rinkodaros komplekso analizė

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią [...]

UAB „Topo centras“ rinkodaros komplekso analizė
Referatas UAB „Topo centras“ rinkodaros komplekso analizė

Temos aktualumas. Rinkodara yra svarbi organizacijos valdymo funkcinė sritis, kurioje būtina stebėti įmonę supančią ir [...]

„EOLA“ rinkodaros komplekso analizė
Referatas „EOLA“ rinkodaros komplekso analizė

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią [...]

Viešbučio
Diplominis darbas Viešbučio "Promenada" rinkodaros komplekso analizė

Temos aktualumas. Turizmas užima didelį vaidmenį šiuolaikiniame versle. Viešbučiams tapo būtinybė nustatyti savo tikslus bei [...]

UAB
Referatas UAB "X" rinkodaros analizė

Rinkodara – tai vienas iš pagrindų, ant kurio laikosi prekybinės įmonės sėkmė. Tinkamai neįvertinus konkrečios [...]