Kainodaros oranizavimas UAB "X"

31 psl. / 6353 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė turi žinoti, kokiu būdu nustatyti tinkamą kainą savo prekei, kad ją pavyktų parduoti pelningai. Taipogi bendrovė privalo rengti savo kainų politiką, gebėti savarankiškai nustatyti rinkos kainas. Kainodaros organizavimas - labai svarbus aspektas, nuo kurio priklauso ne tik įmonės įvaizdis vartotojo akyse, bet ir įmonės sėkmę. Svarbu tai, jog siūloma prekės kaina atitiktų produkto vertę.

Kaina - itin svarbus įmonės veiklos ekonominis rodiklis.  Tai priemonė, padedanti pasiekti įmonės tikslų. Kainos apibrėžia finansinį įmonės stabilumą, taipogi padeda kovoti konkurencingoje veikloje. Jos nustato gamybos struktūrą, nulemia pajamas bei įmonės pelną.

Temos problema. Neteisingas kainų nustatymas įmonėje – tai nepadengtos visos patiriamos išlaidos ir negautas pelnas. Teisingai sudaryta kaina bei strategija yra būtinybė įmonės konkurencingumui ir gyvavimui rinkoje palaikyti. Siekiant pelno – privola turėti savo kainų politiką.

            Darbo objektas - UAB „Muzikos faktorius“ vokalinio mikrofono kainodaros organizavimas.

Darbo tikslas – išanalizavus kainodaros organizavimą UAB „Muzikos faktorius“ ir pritaikius mokslinės literatūros žinias, pateikti nurodytų kainos nustatymo metodų skaičiavimus.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti kainos sampratą ir reikšmę remiantis moksline literatūra;
 2. Identifikuoti UAB ,,Muzikos faktorius” taikomo kainos nustatymo metodą pasirinktam   produktui;
 3. Apskaičiuoti kainas pasirinktam produktui pagal skirtingus metodus;
 4. Pristatyti esamą (galimą) UAB ,,Muzikos faktorius”  kainodaros strategiją;
 5. Pateikti siūlymus pasirinktos įmonės  kainos nustatymo sistemos patobulinimui.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; lyginamoji analizė; interneto duomenų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TEORINĖ DALIS6
 • 1.1. Kainos samprata ir reikšmė6
 • 1.2. Kainą lemiantys veiksniai6
 • 1.3. Kainos nustatymo ir reguliavimo tikslai8
 • 1.4. Kainų priklausomybė nuo prekės gyvavimo laiko9
 • 1.5. Kainų strategijos10
 • 1.6. Kainos nustatymo metodai11
 • 1.7. Galutinės kainos nustatymas12
 • 1.8. Kainų nuolaidos14
 • 2. PRAKTINĖ DALIS16
 • 2.1. UAB „Muzikos faktorius“ veiklos pristatymas16
 • 2.2. Pagrindiniai konkurentai17
 • 2.3. Įmonės šaka ir rinkos………………………………18
 • 2.4. Vokalinio mikrofono kainos nustatymas ………………19
 • 2.4.1. Kainos nustatymo metodo identifikavimas pasirinktam produktui19
 • 2.4.2. Produkto kainos skaičiavimas EXW sąlygomis …………………………19
 • 2.4.3. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas ……………………………22
 • 2.4.4. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu ……………………………… ….23
 • 2.4.5. Pardavimo apimties pokyčio nenuostolingumo analizė ………………………25
 • 2.5. Esama įmonės kainodaros strategija29
 • 2.6. Taikomos kainų nuolaidos29
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI30
 • NAUDOTA LITERATŪRA31

Reziumė

Autorius
dalintis gera*
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 13, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Kainodaros organizavimas UAB “Lelija”

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Šio kursinio projekto tikslas – smulkiai ir kuo nuodugniau išanalizuoti akcinės bendrovės „Lelija“ kainodaros organizavimo, bei strategijos ypatumus. Tyrimo objektas – išsiaiškinti kaip...

Kainodaros organizavimas UAB “x”

Rinkodara Kursinis darbas 2007 m. donatas
Kainodara sudėtingas prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, tai tam tikras rinkos barometras. Kainą parodo visą kainodaros veiksnių sistemą. Jos nustatymas yra vienas svarbiausių įmonės...

Kainodaros organizavimas AB “Žemaitijos pienas”

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Kainodaros politika – tai sritis, kurią kiekvienas verslininkas turi išmanyti, norėdamas užsitikrinti patogią nišą rinkoje. Dažnas kiekvieną dieną priima sprendimus, kurie siejasi su...

Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina atspindi visą kainodaros veiksnių sistemą: sąnaudų dinamiką, darbo...

Kainodara, kainų nustatymo metodai

Rinkodara Referatas iiiiingrida
Kaina yra labai svarbus įmonės ekonominis rodiklis, kuris yra priemonė įmonės tikslams pasiekti. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai įgyvendinama ir gerai...