Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“

28 psl. / 6725 žod.

Ištrauka

Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina atspindi visą kainodaros veiksnių sistemą: sąnaudų dinamiką, darbo rezultatų rodiklius, infliaciją, pasiūlos ir paklausos santykį, rinkos monopolizavimą. [2; 5 psl.]
Kaina rinkoje yra svarbiausias firmos veiklą apibūdinantis ekonominis rodiklis. Kainos nustato gamybos struktūrą, daro lemiamą poveikį medžiaginių srautų judėjimui, prekių paskirstymui, firmos pelningumo lygiui. Rinkoje dirbančioms įmonėms kainos yra jų egzistavimo ir sėkmės klausimas, nes teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, o taip pat nuosekliai įgyvendinama gerai pagrįsta kainodaros strategija yra būtini, kad įmonė žiauriomis rinkos sąlygomis galėtų sėkmingai veikti. [2; 19 psl.]
Šio kursinio darbo tema – kainodaros organizavimas UAB „Refra”. Kursinio projekto tikslas – remiantis teorine medžiaga atskleisti, kaip yra nustatoma kaina pasirinktoje įmonėje. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių:
- pirmojoje aptariami teoriniai kainų nustatymo metodai, kainų politika, kainų strategija, kainodara skirtinguose rinkos tipuose bei kainų nuolaidų sistema ir kt.
- antrojoje dalyje aptariama pasirinkta įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Refra”, bei jos produkto „DP“ tipo durų kainos nustatymas.
Darbo uždaviniai:
1. apibūdinti UAB „Refra“, taip pat jos šaką ir rinką, kurioje ji veikia;
2. identifikuoti pasirinkto produkto, „DP“ tipo durų, kainos nustatymo metodą įmonėje;
3. apskaičiuoti pasirinkto produkto kainą, nurodytais 4 būdais;
4. apibūdinti UAB „Refra“ kainodaros strategiją, kainų nuolaidas;
5. pateikti išvadas ir pasiūlymus.


Turinys

 • Įvadas3
 • 2. Literatūros analizė3
 • 2.1 Kainų samprata ir reikšmė3
 • 2.2 Kainos nustatymo metodai5
 • 2.3 Veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams7
 • 2.4 Kainų politika ir jos tikslai8
 • 2.5 Kainodaros strategijos9
 • 2.6 Kainodara skirtinguose rinkos tipuose10
 • 2.7 Kainų nuolaidų sistema12
 • 3. Praktinė dalis13
 • 3.1 Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas13
 • 3.1.1 Teisinės įmonės veiklos organizavimo formos apibūdinimas13
 • 3.1.2 Įmonės komercinės-ūkinės veiklos aprašymas14
 • 3.1.3 Produktų (produktų grupių) realizavimo rinkų analizė14
 • 3.2 Šakos ir rinkos, kur veikia įmonė, apibūdinimas14
 • 3.2.1 Šakos ir rinkos tipo identifikavimas14
 • 3.2.2 Įmonės konkurentų ir jų rinkos dalių pateikimas15
 • 3.3 Nagrinėjamo įmonės produkto (gaminio, paslaugos) kainos nustatymas15
 • 3.3.1 Produkto EXW kainos skaičiavimas15
 • 3.3.2 Produkto pardavimo vartotoui kainos nustatymas17
 • 3.3.3 Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu18
 • 3.3.4 Optimalaus kainų lygio nustatymas19
 • 3.4 Įmonės kainodaros strategija. Nuolaidos. Kainodaros ypatumai.25
 • 3.4.1 Kainos nustatymas25
 • 3.4.2 Nuolaidų sistema ir apmokėjimo sąlygos25
 • Išvados ir pasiūlymai26
 • Literatūros sąrašas27

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Kainodaros organizavimas UAB “Lelija”

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Šio kursinio projekto tikslas – smulkiai ir kuo nuodugniau išanalizuoti akcinės bendrovės „Lelija“ kainodaros organizavimo, bei strategijos ypatumus. Tyrimo objektas – išsiaiškinti kaip...

Kainodaros organizavimas UAB “x”

Rinkodara Kursinis darbas 2007 m. donatas
Kainodara sudėtingas prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, tai tam tikras rinkos barometras. Kainą parodo visą kainodaros veiksnių sistemą. Jos nustatymas yra vienas svarbiausių įmonės...

Kainodaros organizavimas AB “Žemaitijos pienas”

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Kainodaros politika – tai sritis, kurią kiekvienas verslininkas turi išmanyti, norėdamas užsitikrinti patogią nišą rinkoje. Dažnas kiekvieną dieną priima sprendimus, kurie siejasi su...

Kainodara, kainų nustatymo metodai

Rinkodara Referatas iiiiingrida
Kaina yra labai svarbus įmonės ekonominis rodiklis, kuris yra priemonė įmonės tikslams pasiekti. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai įgyvendinama ir gerai...

Reklamos organizavimas statybos įmonėse

Rinkodara Kursinis darbas 2008 m. mexxy
Šiandien reklama yra pastebima. Vartotojai susiduria su ja žiūrėdami televiziją, skaitydami laikraščius, žurnalus, klausydamiesi radijo, naršydami internetą ar paprasčiausiai vaikščiodami gatvėmis. Šiai reklamai...

Kainodaros organizavimas UAB "X"

Rinkodara Kursinis darbas 2015 m. wwwww
Tarp pirkėjų ir pardavėjų mainų metu nusistovėjusi kaina šiandien yra lyg „signalas“ gamintojui apie vertės pripažinimą. Kainos nustato gamybos struktūrą, daro lemiamą poveikį...