Produkto įvedimas į Lietuvos rinką

30 psl. / 7673 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Globalėjantis pasaulis priverčia tiek valstybes, tiek žmones, tiek verslus panašėti, vienos valstybės atrasdamos, sukurdamos kažką naujo, dalinasi su kitomis ir tokiu būdu daug verslo šakų, naujų produktų ir idėjų atsiranda visame pasaulyje. „Crepe Delicious“ pasirinkome įvesti į Lietuvos rinką, nes Lietuvoje nors ir pakankamai didelis pasirinkimas maitinimo įstaigų, tačiau būtent tokios blyninės nėra, o lietuviai mėgsta tai, kas yra populiaru pasaulyje ir mėgsta išbandyti naujoves. Ši franšizė buvo pasirinkta dėl blynų gamybos unikalumo, plataus asortimento ir dėl to, nes Europoje dar šios fanšizės nėra.

Darbo tikslas- įvesti „Crepe Delicious“ produktus į Lietuvos rinką, ją išanalizuoti. Parinkti tinkamas strategijas deryboms su partneriais, bei atlikti mikro ir makro aplinkos analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Ištirti ir įvertinti Lietuvos rinką;
 • Išanalizuoti ir išsiaiškinti susijusią su produktu konkurencinę politiką ir Europos Sąjungos verslo teisę;
 • Ištirti mikro ir makro aplinką;
 • Išsiaiškinti ir parinkti produkto adaptavimo Lietuvos rinkoje planą;
 • Parinkti tinkamą įvedimo strategiją ir paruošti marketingo/rėmimo planą;
 • Parinkti tinkamą derybų strategiją.

Darbo objektas - blyninės „Crepe Delicious“ tarptautinės prekybos prielaidos, konkurencinė politika, ES verslo teisė, mikro ir makro aplinkų analizė, produkto pozicionavimas, adaptavimo planas, produkto įvedimo į rinką ir marketingo strategija, derybų tikslai.

Darbo metodai – rinkos analizė, teisės analizė, mikro ir makro aplinkos analizė, marketingo 7P analizė.

Darbo struktūra – teorinėje dalyje išsiaiškinama kaip produkto įvedimą į Lietuvos rinką paveiks tarptautinė prekyba, konkurencinė politika ir ES verslo teisė. Praktinėje dalyje paruošiamas planas ir strategija „Crepe Delicious“ įvedimui į Lietuvos rinką, atliekama mikro ir makro analizė, paruošiama marketingo strategija, aptariama kainodara, adaptavimo procesas ir planuojamos derybos su partneriais.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS.2
 • ĮVADAS.4
 • TEORINIAI „CREPE DELICIOUS“ ĮVEDIMO Į LIETUVOS RINKĄ ASPEKTAI.5
 • 1.1. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos.6
 • 1.2. Konkurencinė politika ir ES verslo teisė.10
 • „CREPE DELICIOUS“ ĮVEDIMAS Į RINKĄ15
 • 2.1. ,,Crepe Delicious‘‘ rinkos mikro ir makro aplinkos analizė, verslo teisės aspektai15
 • 2.2. ,,Crepe Delicious‘‘ produkto pozicionavimas.18
 • 2.3. ,,Crepe Delicious‘‘ produkto adaptavimo pasirinktai rinkai planas.19
 • 2.4. Produkto įvedimo į rinką strategija ir marketingo / rėmimo planas.20
 • 2.5. Derybinių tikslų ir strategijos paruošimas.25
 • IŠVADOS.27
 • CONCLUSIONS.28
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI.29

Reziumė

Autorius
Didi
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2021
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Ekologinių produktų rinkos Lietuvoje valdymas

Vadyba Diplominis darbas 2016 m. ilovecats
Bakalauro baigiamasis darbas apie ekologinių produktų rinką Lietuvoje. Darbe yra daug lentelių, paveikslėlių. Darbas parašytas taisyklingai, įdomiai, meniškai, bet kartu ir racionaliai, plačiai....

UAB “X” šildymo katilo įvedimas į rinką

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. guoba
Temos aktualumas. Temos aktualumą rodo prasti naujų produktų žlugimo rodikliai. Nesenai atlikti tyrimai parodė, kad JAV nepasiteisina 95 proc.  naujų produktų, Europoje –...