Humanitariniai mokslai / Literatūra

Ką reiškia būti laisvu žmogumi? Kaip į šį klausimą atsako lietuvių literatūra?

0 atsiliepimų
Autorius:

Daugelis suvokia, kad laisvė yra  galimybė daryti tai, ką nori. Laisvas žmogus pats, niekieno neverčiamas, neskatinamas, elgiasi išmintingai, protingai, laikosi visuomenėje nustatytų normų. O ką reiškia būti laisvu žmogumi? Turėti savo aiškią poziciją gyvenime ir ją ginti, nugalėti baimę, pajėgti išsivaduoti iš nevisavertiškumo jausmo bei nepasiduoti pražūtingoms kito žmogaus idėjoms. Taip pat laisvas žmogus yra asmuo, kuris nepaisant aplinkybių, vadovaudamasis tvirtais savo įsitikinimais, geba jaustis laisvas ir nepriklausomas. Taigi, šiandien savo kalboje, kalbėdama apie žmogaus laisvę, remsiuosi V. Mykolaičio–Putino romanu „Altorių šešėly“, Antano Škėmos romanu „Balta drobulė“ ir Vinco Krėvės drama „Skirgaila“.

V. Mykolaitis–Putinas romane „Altorių šešėly“ atskleidė jauno klieriko, o vėliau ir subrendusio kunigo – poeto vidinį pasaulį, kuriame vyksta kova tarp jausmų ir proto, idealo ir tikrovės, platoniškos meilės ir kūniškos meilės, kūrybinės laisvės ir nelaisvė. Antroje romano dalyje „Eina gyvenimas“ vaizduojamas Liudo Vasario naujas gyvenimo etapas. Liudas sprendžia poezijos ir kūrybinės laisvės problemą naujoje aplinkoje. Konfliktas tarp poeto ir kunigo gyvenimo, poezijos ir kūrybos laisvės dar labiau sustiprėjęs. Liudo gyvenime pasirodo moderni mergina Auksė, kuri pastūmėja poetą į laisvą gyvenimą. Vincas Mykolaitis–Putinas, įtikinamai atskleidė Liudo Vasario, poeto ir žmogaus, vidinį pasaulį, išsprendė šio veikėjo kankinančią problemą: poezijos laisvė neįmanoma kunigo kūryboje. Kunigas – poetas negali būti laisvas rašydamas apie vyro ir moters meilę. Kunigas – poetas turi rinktis kitas temas. Jei savo kūryboje nori būti laisvu žmogumi, privalai rinktis pasauliečio žmogaus gyvenimo būdą. Vincas Mykolaitis–Putinas romane „Altorių šešėly“ rašė: „Žmogaus gyvenimas nuo senų senovės yra suvaržytas daugelio nuostatų, kurie dažnai mums trukdo pasireikšti ir veikliai išnaudoti visas savo pajėgas. Tų nuostatų prasmė dažnai jau nebeaiški, bet jie taip stipriai įsišakniję mumyse ir mūsų aplinkumoj, kad, jei mes išdrįstame juos sulaužyti, tai esame priversti daug kentėti, o kartais ir žūti.“ Šie žodžiai skatina suvokti, kad išsilaisvinti iš žmogų varžančių visuomenės nuostatų nėra nė kiek lengviau, nei laimėti Sausio 13-osios kovą. Žmogus iš prigimties yra laisvas, todėl jam yra neapsakomai sunku gyventi apribojimų kupiną gyvenimą, o faktas, jog laisvė – tai įgimta žmogaus siekiamybė, paaiškina siekį išsivaduoti iš dvasinės priespaudos, išorinių apribojimų bei suvaržymų. Liudo Vasario siluetas pateikia asmens dualizmą, kuris išryškina žmogaus esmę – iš prigimties jis yra laisvas, turi apsisprendimo teisę, tačiau net būdamas laisvas jis ne visada sugeba atsikratyti suvaržymų.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1605 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Anot istoriko A. Bumblausko, „Pilietiškumas – būtina tautos egzistavimo prielaida“. Tai – neatskiriama laisvos, nepriklausomos [...]

Kokius svarbius gyvenimo klausimus šiuolaikiniam žmogui kelia grožinė lietuvių literatūra?
Rašinys Kokius svarbius gyvenimo klausimus šiuolaikiniam žmogui kelia grožinė lietuvių literatūra?

         Lietuvių grožinė literatūra dar jauna, pradėta kurti tik XVIII amžiuje. Šioje literatūroje atsispindi tikrasis [...]

Kas trukdo žmogui būti laisvam? Laisvės paieškos lietuvių literatūroje
Rašinys Kas trukdo žmogui būti laisvam? Laisvės paieškos lietuvių literatūroje

Kas yra laisvė? Tai nebuvimas apribojimų, varžančių visuomeninį politinį gyvenimą bei visuomenės ar atskiro jos [...]

Kaip literatūros kūriniuose vaizduojamas senas žmogus? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais (K. Donelaitis, J. Biliūnas, Maironis)
Rašinys Kaip literatūros kūriniuose vaizduojamas senas žmogus? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais (K. Donelaitis, J. Biliūnas, Maironis)

Žmogaus senatvė – tai ramybės, kantrybės, gebėjimo atleisti, mokėjimo palaukti, davimo nieko neprašant ir gebėjimo [...]

Šekspyro herojus Hamletas klausia: „O kas yra žmogus?“ Ką į šį klausimą atsakytų lietuvių literatūra?
Rašinys Šekspyro herojus Hamletas klausia: „O kas yra žmogus?“ Ką į šį klausimą atsakytų lietuvių literatūra?

Kiekviename literatūros laikotarpyje poetai vaizduoja lyrinį subjektą pabrėždami skirtingus, tam laikmečiui būdingus, bruožus. Romantikai labiau [...]

Ką reiškia būti laisvu žmogumi?
Rašinys Ką reiškia būti laisvu žmogumi?

„Laisvė – tai galimybė elgtis spontaniškai...“, „Laisvė leidžia man nevaržomai judėti, kalbėti, gyventi“, „Laisvė – [...]

Kaip ir kodėl šiandienos literatūroje ir kultūroje gaivinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
Rašinys Kaip ir kodėl šiandienos literatūroje ir kultūroje gaivinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.

Visų pirma norėčiau pradėti aptardama tai, kaip Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra prisimenama mūsų kultūroje. Juk [...]

Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“
Tyrimas Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“

Tarybiniais laikais (sovietmečiu) mokyklos stereotipas pasikeitė. Atsirado drąsių rašytojų, kurie, rašydami apie pedagogus ir mokinius [...]

Ką reiškia būti įsipareigojusiu žmogumi?
Rašinys Ką reiškia būti įsipareigojusiu žmogumi?

XXI amžius - tai visur skubančių, lekiančių ir daug įsipareigojimų turinčių žmonių era. Karjera [...]

“Deja, nors knygų daug skaičiau, / Kvailys jaučiuos, kaip ir anksčiau!” ( Pagal J. V. Gėtę) arba Kaip literatūra veikia žmogų
Rašinys “Deja, nors knygų daug skaičiau, / Kvailys jaučiuos, kaip ir anksčiau!” ( Pagal J. V. Gėtę) arba Kaip literatūra veikia žmogų

Dauguma žmonių skaito knygas. Vieni tai daro, kad įgytų žinių, kiti – iš pareigos dėl [...]

Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Pirmiausia, manau, kad tikslinga būtų aptarti, kokia kalba buvo praeityje. Be abejonės visi žinome Kristijono [...]

Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Rašinys Kurį lietuvių kultūros reiškinį – literatūrą, kiną, teatrą – ir kodėl laikytumėte didžiausia visų laikų tautos kultūrine vertybe? Pristatykite jį ir pagrįskite savo pasirinkimą.

Lietuvių kalvos potemė įvertinta 10. Kiekviena šalis turi unikalius, tik jai vienai būdingus kultūros reiškinių bruožus [...]