N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo socialiniuose verslo santykiuose

8 psl. / 3355 žod.

Ištrauka

Šiandieniniame laikmetyje, vis labiau plintant individualizacijai, keičiasi individo tarpusavio santykis su kitais individais bei su aplinka, kurioje jis egzistuoja. Subjektyvus pasaulis laviruoja tarp įvairių gyvenimo stilių, formų rinkimosi, o objektyvus pasaulis suteikia toms formoms pasiūlą. Vyksta įvairios socialinių santykių tarpusavio sąveikos, kurios gali reikštis tam tikrose socialinėse erdvėse, kurių metu išryškėja socialiniai vaidmenys, kurie gali egzistuoti visuomeniniame lygmenyje ir būti priimti pagal tam tikrus scenarijus, vienas iš jų yra valdovo vaidmuo. Tačiau įvairiais istoriniais laikotarpiais šis vaidmuo turėjo ir skirtingas galimybes atsiskleisti. Valdovo vaidmuo yra neatskiriamas nuo laiko ir erdvės santykio, kuriame jis veikia. Tačiau skirtingais laikmečiais jis gali reikštis taipogi skirtingai. Ar valdovo vaidmuo stiprus ar silpnas, priklauso nuo tam tikros scenos, kuriose jis vaidina. Viena iš jų galėti būti ir šių dienų verslo scena.
P r o b l e m a : ar „N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo turi įtakos socialiniams verslo santykiams.
T i k s l a s : ištirti N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmens įtaka socialiniams verslo santykiams.
O b j e k t a s : N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo socialiniuose verslo santykiuose.
U ž d a v i n i a i :
1. Išanalizuoti N. Machiavelli „Valdovo“ kūrinį.
2. Išanalizuoti kaip N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo pristatomas skirtingose situacijose
3. Išanalizuoti N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmens įtaka socialiniams verslo santykiams
M e t o d a i : literatūros skaitymas, analizė, interpretavimas, taikymas.


Reziumė

Autorius
stella
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Geg 1, 2012
Apimtis
8 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Vadyba - Niccolo Machiavelli

Vadyba Referatas 2011 m. stella
Šiame darbe apžvelgsime Niccolo Machiavelli asmenybę, gyvenimą, veiklą bei darbus. Pristatysime labiausiai filosofą išgarsinusį veikalą „Valdovas“ ir kitus kūrinius. Pamėginsime atrasti sąlytį tarp...

Inovacijų diegimas versle

Vadyba Referatas 2017 m. karmis2
Šiuolaikinėje ekonomikoje inovacijų diegimas yra neatsiejamas rinkos procesas. Akivaizdu, kad yra daug priežasčių, skatinančių diegti inovacijas ir organizacijos privalo pasiūlyti rinkai kažką naujo.