Ekonomika ir verslas / Vadyba

N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo socialiniuose verslo santykiuose

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiandieniniame laikmetyje, vis labiau plintant individualizacijai, keičiasi individo tarpusavio santykis su kitais individais bei su aplinka, kurioje jis egzistuoja. Subjektyvus pasaulis laviruoja tarp įvairių gyvenimo stilių, formų rinkimosi, o objektyvus pasaulis suteikia toms formoms pasiūlą. Vyksta įvairios socialinių santykių tarpusavio sąveikos, kurios gali reikštis tam tikrose socialinėse erdvėse, kurių metu išryškėja socialiniai vaidmenys, kurie gali egzistuoti visuomeniniame lygmenyje ir būti priimti pagal tam tikrus scenarijus, vienas iš jų yra valdovo vaidmuo. Tačiau įvairiais istoriniais laikotarpiais šis vaidmuo turėjo ir skirtingas galimybes atsiskleisti. Valdovo vaidmuo yra neatskiriamas nuo laiko ir erdvės santykio, kuriame jis veikia. Tačiau skirtingais laikmečiais jis gali reikštis taipogi skirtingai. Ar valdovo vaidmuo stiprus ar silpnas, priklauso nuo tam tikros scenos, kuriose jis vaidina. Viena iš jų galėti būti ir šių dienų verslo scena.
P r o b l e m a : ar „N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo turi įtakos socialiniams verslo santykiams.
T i k s l a s : ištirti N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmens įtaka socialiniams verslo santykiams.
O b j e k t a s : N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo socialiniuose verslo santykiuose.
U ž d a v i n i a i :
1. Išanalizuoti N. Machiavelli „Valdovo“ kūrinį.
2. Išanalizuoti kaip N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo pristatomas skirtingose situacijose
3. Išanalizuoti N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmens įtaka socialiniams verslo santykiams
M e t o d a i : literatūros skaitymas, analizė, interpretavimas, taikymas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3355 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Verslo santykis su pilietine visuomene ir žiniasklaida
Prezentacija Verslo santykis su pilietine visuomene ir žiniasklaida

ĮVADAS 1. SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS 2. Mokslininkų mintys 2.1.A. Dobryninas (2002) 2.2. V. Gontis (2002) 2.3. R. Matkevičienė (2008) 3. Ryšys tarp [...]

Kaimo bendruomeninio verslo vaidmens stiprinimas vystant kaimo vietoves
Kursinis darbas Kaimo bendruomeninio verslo vaidmens stiprinimas vystant kaimo vietoves

Nuolat atitinkamoje kaimo teritorijoje gyvenantys bei bendrais poreikiais ir interesais susiję kaimo gyventojai sudaro kaimo [...]

Taisyklingos kalbos vaidmuo, kuriant profesionalaus verslo darbuotojo įvaizdį
Referatas Taisyklingos kalbos vaidmuo, kuriant profesionalaus verslo darbuotojo įvaizdį

Kasdien vis mažiau žmonių kalba taisyklingai ir laikosi nustatytų kalbos normų ir taisyklių. Kalbėti taisyklingai [...]

Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje
Kursinis darbas Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje

Žmogaus lytis yra skiriamasis bruožas, kuris mus lydi visą gyvenimą – nuo gimimo iki mirties.

Imigracijos ir socialinio kapitalo santykis
Referatas Imigracijos ir socialinio kapitalo santykis

Šiame rašto darbe polemizuojami skirtingi požiūriai į imigracijos ir socialinio kapitalo santykį. Pradedant Roberto Putnamo [...]

Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje
Referatas Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje

Rašto darbe aptariami galimi kalbos, kaip socialinio kapitalo formos, būdai. Ieškant empirinių iliustracijų, apžvelgiami tyrimai [...]

Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo
Rašinys Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo

             Vienas pagrindinių socialinės paramos šeimoms ir socialinio darbuotojo tikslų [...]

Europos Sąjungos vieta ir vaidmuo tarptautinių santykių sistemoje
Referatas Europos Sąjungos vieta ir vaidmuo tarptautinių santykių sistemoje

Dėl šiuolaikiniame globaliame pasaulyje vykstančių procesų, vis didesnę įtaką tarptautiniuose santykiuose turi tarptautinės organizacijos. Kaip [...]

Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose
Referatas Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose

LR Civilinio Kodekso 1.74 str. yra numatyti sandoriai, kuriuos yra privaloma sudaryti notarine forma. Vienas [...]

Tarptautinio Baudžiamojo Teismo veikla ir vaidmuo tarptautiniuose santykiuose
Prezentacija Tarptautinio Baudžiamojo Teismo veikla ir vaidmuo tarptautiniuose santykiuose

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas, (TBT) - nuolatinė tarptautinė teismo  institucija, įgaliota vykdyti savo jurisdikciją asmenims už [...]

Socialinių vaidmenų įtakojami vidiniai konfliktai
Referatas Socialinių vaidmenų įtakojami vidiniai konfliktai

Jau XVI amžiuje W.Shakespeare pastebėjo, kad visas pasaulis – tai scena, o visi žmonės – [...]

Socialinių darbuotojų vaidmuo  sveikatos priežiūros įstaigose
Prezentacija Socialinių darbuotojų vaidmuo sveikatos priežiūros įstaigose

Dirbdamas bendruomenėje socialinis darbuotojas suburia žmones ir mobilizuoja juos bendrų problemų sprendimui: tarpasmeniniai santykiai, socialinė [...]