Lietuvos mokesčių sistemos raida

21 psl. / 5441 žod.

Ištrauka

Darbas yra 95% baigtas. Jame sužymėti taisytini dalykai.

Mokesčiai - nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias valstybės finansinis šaltinis, jos gyvavimo pagrindas, vyraujanti biudžeto įplaukų akumuliavimo forma. Mokesčių sistema apibrėžiama kaip šalyje egzistuojančių mokesčių, įplaukų ir rinkliavų visuma, nustatyta sprendžiant apmokestinimui keliamus uždavinius ir išreiškianti valstybės socialinę, ekonominę ir fiskalinę politiką. Mokesčių sistema turi skatinti ekonomikos plėtrą. Keičiantis šalies ekonomikai ir politinei situacijai, mokesčių sistema taip pat turi neišvengiamai keistis. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kartu formuojasi, nors ir nuolat keičiama ir dėl to kritikuojama, šalies mokesčių sistema. Per nepriklausomybės metus mokesčių klausimais priimta nemažai Lietuvos Respublikos įstatymų, nutarimų, kuriais mėginama reguliuoti krašto ekonominius bei socialinius procesus. Detalaus apmokestinimo, kaip proceso, rutuliojimosi per visą žmonijos civilizacijos istoriją žinojimas, kuo didesnis informacijos apie atskirus šio proceso etapus kaupimas, padeda geriau išsiaiškinti ir kai kuriuos aktualius dabarties momentus, nes nėra nei vien tik praeities, nei ateities problemų. Yra kažkas, kas svarbu tobulinant apmokestinimą ir mokesčių administravimą visais laikais.
Tyrimo tikslas - išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą, atsižvelgiant į istorinės raidos formavimosi etapus.
Uždaviniai:
• Išsiaiškinti mokesčių sistemos kilmę ir formavimosi etapus Lietuvoje iki 1990 m.
• Išsiaiškinti Lietuvos mokesčių sistemos raidos reformas atkūrus nepriklausomybę.


Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Valstybės mokesčių sistema

Finansai Referatas 2012 m. burzuja
Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių mokesčių. O šalyje veikiantys mokesčiai sudaro tos šalies...

Lietuvos kredito sistema

Finansai Kursinis darbas 2009 m. indruuu
LIETUVOS KREDITO SISTEMA Buhalterinės apskaitos ir finansų kursinis darbas. Darbas yra labai rimto pobūdžio, gautas aukštas įvertinimas.

Lietuvos valstybės finansų sistema

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Temos aktualumas. Valstybės finansai atlieka svarbų vaidmenį vykdant ekonominę politiką, ekonominius bei socialinius uždavinius. Pagrindinis valstybės finansų uždavinys yra paskirstyti esamus ekonominius išteklius...

Lietuvoje mokami mokesčiai

Finansai Referatas 2018 m. gabusiukas
Visi mokesčiai ir jų nustatymo metodai bei principai sudaro mūsų šalies mokesčių sistemą. Valstybės mokesčių politika tiesiogiai veikia ne tik pajamų perskirstymą, bet...