Apeliacijos teisė administraciniame procese

8 psl. / 1477 žod.

Ištrauka

Apeliacijos teisė užtikrina kiekvieno žmogaus teisę į teisingą teismą. Ja suteikiama galimybė teismo sprendimą peržiūrėti aukštesnės instancijos teismui. Tokiu būdu siekiama pašalinti galimas pirmos instancijos teismo padarytas klaidas. Apeliacijos teisės nagrinėjimas administraciniame procese yra aktualus tuo, kad jame apeliacinė instancija kartu yra ir paskutinė instancija ir tuo skiriasi nuo reguliavimo civiliniame ar baudžiamajame procesuose, kuriuose yra suteikiama teisė apskųsti ir apeliacinio teismo sprendimą kasacine tvarka, tačiau ši teisė jau yra apribota daugeliu sąlygų. Be to, kasaciniam teismui priskirta ne tik peržiūrėti apeliacinius sprendimus teisės taikymo aspektu, bet ir formuoti vienodą teismų praktiką. Administraciniame procese Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra apeliacinė instancija, bet jam taip pat priskirta formuoti vienodą administracinių teismų praktiką. Dėl šių priežasčių kyla klausimas, ar apeliacijos teisė administraciniame procese neturėtų būti ribojama ir ar šis ribojimas nepažeistų asmens teisių. Į šį ir kitus susijusius klausimus ir bus siekiama atsakyti šiame rašto darbe. Darbe naudojami loginis, sisteminis, lyginamasis metodai. Pagrindiniai darbe naudojami šaltiniai - Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, kiti teisės aktai, straipsniai.


Reziumė

Autorius
atide
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 8, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Administracinis procesas bei teisena

Teisė Referatas guoba
Administracinė teisė, o kartu ir administracinis procesas yra vieni iš kertinių demokratinės valstybės elementų, kadangi šių elementų dėka yra suteikiama galimybė asmeniui ginčyti...