Komunikacijos svarba tarptautinėse įmonėse

14 psl. / 3383 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Tarptautinis verslas ir globalizacija glaudžiai siejasi. Didėjanti prekyba tarp šalių, didėjančios paslaugų, prekių ir kapitalo apimtys, technologinių naujovių kūrimas ir diegimas sąlygojo globalizacijos fenomeną. Kompanijos skverbiasi į užsienio rinkas, įdarbindamos vis daugiau skirtingose šalyse darbuotojų, parduodamos daugiau prekių ir paslaugų, plėtodamos technologijas ne tik vietinėje šalyje, bet ir šalyse, į kurių rinkas įsiskverbia. Globalizacija yra apibūdinama kaip socialinių, politinių, ekonominių, kultūrinių ir technologinių procesų integracija tarp pasaulio šalių (Sekliuckienė, 2009).Verslui vis labiau tampant tarptautiniam ir globaliniam yra susiduriama su tuo, kad yra sunku suderinti asmenis ir grupes, kurių pasaulėžiūra yra visiškai skirtinga. Daugiatautė kompanija turi atsižvelgti į skirtingus darbuotojų charakterius, jų išsilavinimą bei auklėjimą. Kasdieninė mūsų aplinka – žmonių aplinka. Kiekvienas mūsų keičiamės informacija su kitais žmonėmis, turinčiais savo privalumų ir trūkumų, teigiamų ir neigiamų charakterio ypatybių. Komunikacijos kokybė XXI amžiuje tampa vis aktualesnė. Šiandien daugelio specialybių atstovai, verslininkai, valstybės tarnautojai, medikai ir kt., intensyviai bendrauja su įvairių organizacijų darbuotojais, užsienio partneriais. Palankus mikroklimatas organizacijoje yra pagrindinis veiksnys, lemiantis jos sėkmę. Bendravimo procesas labai svarbus organizacijai, kadangi bendraujant realizuojami žmogiškieji santykiai ir susiformuoja tam tikra darbuotojų elgsena. Tačiau bendravimo efektyvumui dažnai trukdo tokie nesklandumai, kaip: siuntėjo ir gavėjo skirtumai, skirtingas realybės suvokimas, remiantis klaidinga informacija padaryti apibendrinimai, subjektyvios išvados, stereotipiniai vertinimai, išankstinis nusistatymas. Komunikacijos aktyvumą sumažina ir įvairios informacinės (žinios suformulavimo, perdavimo, gavimo ir supratimo) problemos (Sekliuckienė, 2009). Darbo tikslas – išanalizuoti komunikavimo svarbą tarptautinėse organizacijose.Darbo uždaviniai: 1. Apibrėžti komunikacijos sampratą ir svarbą organizacijoje;2. Aptarti komunikacijos organizacijoje lygius, kanalus ir barjerus;3. Išanalizuoti komunikaciją tarptautinėje įmonėje UAB „XXX“


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. LITERATŪROS APŽVALGA4
  • 1.1. Komunikacijos organizacijoje svarba4
  • 1.2. Komunikacijos organizacijoje kanalai ir lygiai6
  • 1.3. Komunikacijos barjerai8
  • 2. KOMUNIKACIJOS PROCESAS TARPTAUTINĖJE ĮMONĖJE10
  • 2.1. Įmonės charakteristika10
  • 2.2. Išorinė ir vidinė komunikacija UAB „XXX“10
  • IŠVADOS14
  • Literatūra15

Reziumė

Autorius
ieva_go
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Įmonės įvaizdžio svarba

Vadyba Referatas 2012 m. aurelijad
Įmonės įvaizdžio svarba visuomenėje ir jį lemiantys veiksniai. Kas yra įmonės įvaizdis ir jo kūrimo principai.

Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Vadyba Referatas 2009 m. rasa13
Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę įtaką ateities socialinei ekonominei plėtrai. Verslas išgyvena evoliucijos...

Twitter socialinio tinklo svarba įmonės veikloje

Vadyba Referatas justyyyynka
Socialininis tinklas ,,Twitter“ buvo įkurtas 2006 metų birželio mėnesį. „Twitter“ paskyroje nėra taip popiuliaru kelti įvairias netiesiogiai su įmonės veikla susijusias naujienas, tačiau...

Verslo įmonės vidinė ir išorinė komunikacija

Vadyba Diplominis darbas 2012 m. samona
Remiantis įvairiais Lietuvos ir užsienio autoriais buvo atlikta vidinės ir išorinės komunikacijos teorijos analizė. Teorinėje baigiamojo darbo dalyje, nagrinėti komunikacijos proceso modeliai, vidinės...