Prekės ženklo “Rūta” asociacijų analizė

16 psl. / 8024 žod.

Ištrauka

Pasak R. Urbanskienės ir R. Vaitkienės (2006), prekės ženklo asociacijos arba prekės ženklo vertybių visuma, kuria tam tikrą prekės ženklo įvaizdį. Asociacijos lemia vartotojo sprendimą pirkti bei lojalumą prekės ženklui. Yra daugybė galimų asociacijų ir daugelis būdų, kaip jos galėtų teikti vertę vartotojui ir įmonei. Taigi prekės ženklo asociacijos padeda gauti ir apdoroti informaciją apie prekės ženklą, padeda išskirti jį iš konkurentų, sukuria priežastį pirkti, teigiamą požiūrį ir jausmus bei sudaro pagrindą plėsti prekės ženklą.Siekiant nustatyti, kaip prekės ženklas daro įtaką vartotojų sprendimams pirkti, kokias asociacijas sukelia vienos ar kitos įmonės prekės ženklas, įmonių vadybininkai renka ir analizuoja duomenis apie įmonių vartotojus, tiria jų požiūrį į prekės ženklą. Prekės ženklo asociacijų supratimas ir formavimas vartotojų sąmonėje tampa vis aktualesne tyrimo sritimi. Temos pasirinkimą sąlygojo ir tai, kad prekės ženklo „Rūta“ Šiaulių mieste asociacijos vartotojų požiūriu nėra tirtos. Straipsnio tikslas – pateikti teorinius ir praktinius prekės ženklo asociacijų aspektus, analizuojant UAB „Rūta“ prekės ženklo asociacijų dimensijas vartotojų nuomonių aspektu. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti prekės ženklo asociacijų teorinę esmę. 2. Įvardyti pagrindines asociacijas, kurias kelia prekės ženklas UAB „Rūta“ vartotojams.Tyrimo metodai. Mokslinės bei publicistinės literatūros lietuvių ir anglų kalbomis analizė; empirinis tyrimo metodas – standartizuotas individualus giluminis interviu. Tyrimo rezultatai. Tikėtina, kad tyrimo metu gauti rezultatai bus naudingi formuojant „Rūta“ prekės ženklo asociacijas vartotojų sąmonėje.


Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

UAB “Rūta” kainų politikos analizė

Rinkodara Diplominis darbas 2012 m. reginusssik
Kiekvienos įmonės tikslas yra gauti kuo didesnį pelną. Siekiant šio tikslo, įmonės sudarinėja kainoraščius, dalyvauja derybose dėl palankesnių kainų, norėdami paskatinti prekybą taiko...

UAB “Rūta” prekės ženklo žinomumas

Rinkodara Diplominis darbas 2013 m. dzastyna
Temos naujumas ir aktualumas. Prekės ženklo žinomumas yra vienas labiausiai veikiančių lojalumą ir pastovius pirkimus. Vartotojai šiuolaikinėje konkurencingoje rinkoje gauna daugybę žinučių ir...

UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara Tyrimas 2013 m. merild
Atliekant individualaus namų darbo „X“ įmonės rinkodaros veiklos analizę, pasirinkta UAB „Rūta“. Tyrimo objektas: UAB „Rūta“ veikla. Tyrimo tikslas: išanalizuoti UAB „Rūta“ aplinką....