Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

6 psl. / 1064 žod.

Ištrauka

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus, tuo tarpu formalusis turinys – tai pozityvioji administracinė teisė. Šiame pranešime svarbus pastarasis administracinės teisės turinys. Taigi formalųjį administracinės teisės turinį sudaro imperatyvios ir dispozityvios teisės normos, kurios įtvirtinamos Seimo priimamuose administracinės teisės srities įstatymuose bei poįstatyminiuose norminiuose aktuose, detalizuojančiuose administracinės teisės srities įstatymus. Tačiau nagrinėjant administracinės teisės šaltinių temą (kaip ir bet kurios kitos teisės šakos) derėtų nepamiršti ir Konstitucijos – pagrindinio, aukščiausios teisinės galios teisės akto, nustatančio visų teisės sričių pamatines nuostatas ir principus. Taip pat derėtų aptarti probleminį termino „administracinės teisės šaltinis“ vartojimą, bei trumpai apžvelgti įstatymo teisėtumo sampratos aiškinimą Konstitucinio teismo jurisprudencijoje.


Reziumė

Autorius
jenna
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 20, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos teisės šaltiniai

Teisė Referatas 2013 m. geisa
ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik – kaip tarptautinė teisė – reguliuoja tarpvalstybines sutartis...

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Teisė Kursinis darbas 2003 m. show-off
Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė teisė, būdama kiekvienos šalies teisinės sistemos branduoliu, yra...

Apeliacijos teisė administraciniame procese

Teisė Referatas 2012 m. atide
Apeliacijos teisė užtikrina kiekvieno žmogaus teisę į teisingą teismą. Ja suteikiama galimybė teismo sprendimą peržiūrėti aukštesnės instancijos teismui. Tokiu būdu siekiama pašalinti galimas...

Darbo teisė ir jos šaltiniai

Teisė Referatas 2016 m. nefaina
Darbas – tai ekonominis gyvenimo pagrindas, tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų įgyvendinimas, siekiant sukurti tam tikras materialias ir nematerialias gėrybes....

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis

Teisė Referatas 2014 m. livis
Apibendrinant, galima teigti, kad administracinių teisės pažeidimų sudėtimi galima laikyti tik tokią žmogaus veiką, kai asmuo, siekdamas tikslo, kontroliuoja savo elgesį, juo išreiškia...