Socialiniai mokslai / Teisė

Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra

0 atsiliepimų
Autorius:

Bendro sprendimo priėmimas yra svarbiausia Europos Sąjungos teisėkūros procedūra. Ji pagrįsta tiesiogiai renkamo ir Sąjungos piliečiams atstovaujančio Europos Parlamento bei valstybių narių vyriausybėms atstovaujančios Tarybos lygiateisiškumo principu. Dvi institucijos, gavusios Europos Komisijos pasiūlymą, kartu priima teisės aktus, turi vienodas teises ir pareigas: nė viena institucija negali priimti teisės akto, negavusi kitos institucijos sutikimo.[1] Žinant, koks svarbus ir sudėtingas šis daugiapakopis procesas — darbas ir yra skirtas išsamiai teisėkūros procedūrų analizei.

Darbo objektas: Europos Sąjungos teisėkūros procedūra.

Darbo tikslas: išsiaiškinti pagrindinius teisėkūros proceso ES etapus ir pagrindines procedūras.

Darbo uždaviniai:

  1. Trumpai pristatyti teisėkūros procedūros istorinę raidą ir pagrindinius aspektus.
  2. Pristatyti ir paanalizuoti pirmąjį ir antrąjį svarstymo etapą.
  3. Išanalizuoti trečiojo svarstymo — taikinimo procedūrą.

Darbo metodai: Siekiant darbo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, darbe naudojami mokslinės literatūros ir duomenų analizės metodai.

Darbo struktūra: Darbą sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmasis pristato ES bendrojo sprendimo procedūros istorinė raidą ir esminius faktus. Antrasis ir trečiasis skyriai supažindina ir išsamiai atskleidžia, kaip vyksta teisėkūros procesai Europos Sąjungoje ir kokie aktoriai vaidina svarbiausius vaidmenis šiose procedūrose.

Literatūra ir šaltiniai: Atsižvelgiant į darbo specifiką ir tematiką — naudota tiek lietuvių autorių tiek ir užsienio literatūra. Darbe remtasi Europos Sąjungos svetainių duomenimis, Europos Parlamento veiklos ataskaitų medžiaga bei lietuvių autorių tekstais.

[1] Europos Parlamentas. Bendro sprendimo ir taikinimo procedūros. Europos Parlamento veiklos priimant teisės aktus pagal įprastą teisėkūros procedūrą vadovas. 2014. Rasta: http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_lt.pdf. Žiūrėta: 2015.02.22.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2720 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. NUO BENDRO SPRENDIMO IKI ĮPRASTOS TEISĖKŪROS PROCEDŪROS4
  • 2.PIRMIEJI TEISĖKŪROS PROCEDŪROS ETAPAI.6
  • 3.TAIKINIMAS IR TREČIASIS SVARSTYMAS.8
  • IŠVADOS:10
  • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS:11
  • 1.Priedas. Įprasta teisėkūros procedūra. (bendras sprendimo priėmimas)12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė
Referatas Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė

Temos aktualumas ir reikšmingumas: Teisės norma ir teisinis reguliavimas yra neatsiejami dalykai. Teisės normą galima [...]

Klientų ir kosmetologų nuomonė apie kosmetinių priemonių ir procedūrų galimybės koreguojant suaugusiųjų spuogus
Diplominis darbas Klientų ir kosmetologų nuomonė apie kosmetinių priemonių ir procedūrų galimybės koreguojant suaugusiųjų spuogus

Temos aktualumas: Paprastieji spuogai (Acne vulgaris) – odos riebalų liaukos ir viršutinės plauko folikulo dalies [...]