Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra

12 psl. / 2720 žod.

Ištrauka

Bendro sprendimo priėmimas yra svarbiausia Europos Sąjungos teisėkūros procedūra. Ji pagrįsta tiesiogiai renkamo ir Sąjungos piliečiams atstovaujančio Europos Parlamento bei valstybių narių vyriausybėms atstovaujančios Tarybos lygiateisiškumo principu. Dvi institucijos, gavusios Europos Komisijos pasiūlymą, kartu priima teisės aktus, turi vienodas teises ir pareigas: nė viena institucija negali priimti teisės akto, negavusi kitos institucijos sutikimo.[1] Žinant, koks svarbus ir sudėtingas šis daugiapakopis procesas — darbas ir yra skirtas išsamiai teisėkūros procedūrų analizei.

Darbo objektas: Europos Sąjungos teisėkūros procedūra.

Darbo tikslas: išsiaiškinti pagrindinius teisėkūros proceso ES etapus ir pagrindines procedūras.

Darbo uždaviniai:

  1. Trumpai pristatyti teisėkūros procedūros istorinę raidą ir pagrindinius aspektus.
  2. Pristatyti ir paanalizuoti pirmąjį ir antrąjį svarstymo etapą.
  3. Išanalizuoti trečiojo svarstymo — taikinimo procedūrą.

Darbo metodai: Siekiant darbo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, darbe naudojami mokslinės literatūros ir duomenų analizės metodai.

Darbo struktūra: Darbą sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmasis pristato ES bendrojo sprendimo procedūros istorinė raidą ir esminius faktus. Antrasis ir trečiasis skyriai supažindina ir išsamiai atskleidžia, kaip vyksta teisėkūros procesai Europos Sąjungoje ir kokie aktoriai vaidina svarbiausius vaidmenis šiose procedūrose.

Literatūra ir šaltiniai: Atsižvelgiant į darbo specifiką ir tematiką — naudota tiek lietuvių autorių tiek ir užsienio literatūra. Darbe remtasi Europos Sąjungos svetainių duomenimis, Europos Parlamento veiklos ataskaitų medžiaga bei lietuvių autorių tekstais.

[1] Europos Parlamentas. Bendro sprendimo ir taikinimo procedūros. Europos Parlamento veiklos priimant teisės aktus pagal įprastą teisėkūros procedūrą vadovas. 2014. Rasta: http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_lt.pdf. Žiūrėta: 2015.02.22.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. NUO BENDRO SPRENDIMO IKI ĮPRASTOS TEISĖKŪROS PROCEDŪROS4
  • 2.PIRMIEJI TEISĖKŪROS PROCEDŪROS ETAPAI.6
  • 3.TAIKINIMAS IR TREČIASIS SVARSTYMAS.8
  • IŠVADOS:10
  • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS:11
  • 1.Priedas. Įprasta teisėkūros procedūra. (bendras sprendimo priėmimas)12

Reziumė

Autorius
reirei
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Vaikų teisių apsaugos pagrindai

Teisė Rašinys avizor
Žvelgiant į praeitį, XIX amžiaus pabaigoje, į vaiką buvo žiūrima kaip į suaugusįjį, nebuvo nė minties, jog vaikas yra dar psichiškai ir fiziškai...

Teisėkūros pagrindai

Teisė Referatas 2013 m. beloved
Apžvelgiamas teisėkūros vaidmuo formuojant teisę, atskleidžiama teisėkūros samprata bei įstatymų leidybos ypatumai ir struktūra.

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Teisė Referatas 2015 m. aliona
Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą...