Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas

27 psl. / 6840 žod.

Ištrauka

Norėdami patenkinti savo poreikius asmenys dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose santykiuose. Jeigu šiuos santykius reguliuoja teisės normos visuomeniniai santykiai įgyja teisinę formą ir tampa teisiniais santykiais, o santykių subjektai įgyja subjektines teises ir teisines pareigas. Civilinė teisė – tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, taip pat ir nesusijusius, asmeninius neturtinius santykius.
Referato užduotie tema – „ Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas.“ Pagrindinis šio referato tikslas išsiaiškinti asmeninių neturtinių teisių ir vertybių, kaip civilinių teisių objektų funkcionavimą. Tam tikslui pasiekti, visų pirma reikia išsiaiškinti Lietuvos civilinės teisės reglamentuojamų santykių rūšis bei fizinio asmens teisinio subjektiškumo sąvoką ir elementus. Šios temos aptariamos referato pirmos dalies pradžioje. Toliau nagrinėjamos šios esminės asmeninių neturtinių teisių ir vertybių sritys: asmeninių neturtinių santykių rūšys, jų įgyvendinimo bei gynimo ypatumai. Antrojoje referato dalyje pateikiamos ir išanalizuojamos specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Pakutinioji trečioji referato dalis skirta autorių teisių nagrinėjimui.
Darbą sudaro 25 puslapiai (į puslapių skaičių neįtrauktas turinys, naudotos literatūros sąrašas), panaudota 6 informacijos šaltiniai (knygos, internetiniai tinklalapiai).


Turinys

 • 1. Įvadas.5
 • 2. Asmeniniai neturtiniai santykiai6
 • 2.1. Lietuvos civilinės teisės reglamentuojamų santykių rūšys6
 • 2.2. Teisinių santykių objektas7
 • 2.3. Fizinio asmens teisinio subjektiškumo sąvoka ir elementai8
 • 2.4. Asmeninių neturtinių santykių samprata9
 • 2.5. Asmeninių neturtinių santykių rūšys10
 • 2.6. Asmeninių neturtinių teisių įgyvendinimo ypatumai12
 • 2.7. Asmeninių neturtinių teisių gynimo ypatumai14
 • 3. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės17
 • 3.1. Teisė į vardą17
 • 3.2. Teisė į atvaizdą bei teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą18
 • 3.3. Asmens garbės ir orumo gynimas20
 • 3.4. Teisė į kuno neliečiamumą ir vientisumą22
 • 3.5. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę23
 • 3.6. Teisė pakeisti lytį24
 • 4. Autorių teisės25
 • 4.1. Autorių teisių samprata25
 • 4.2. Autorių teisių gynimas26
 • 5. Išvados29
 • 6. Naudotos literatūros sąrašas30

Reziumė

Autorius
minkaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė

Teisė Referatas 2014 m. mirksiukee
Temos aktualumas ir reikšmingumas: Teisės norma ir teisinis reguliavimas yra neatsiejami dalykai. Teisės normą galima suprasti kaip elgesio standartą, kuris reguliuoja žmonių elgesį....