Socialiniai mokslai / Teisė

Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas

0 atsiliepimų
Autorius:
Norėdami patenkinti savo poreikius asmenys dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose santykiuose. Jeigu šiuos santykius reguliuoja teisės normos visuomeniniai santykiai įgyja teisinę formą ir tampa teisiniais santykiais, o santykių subjektai įgyja subjektines teises ir teisines pareigas. Civilinė teisė – tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, taip pat ir nesusijusius, asmeninius neturtinius santykius.
Referato užduotie tema – „ Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas.“ Pagrindinis šio referato tikslas išsiaiškinti asmeninių neturtinių teisių ir vertybių, kaip civilinių teisių objektų funkcionavimą. Tam tikslui pasiekti, visų pirma reikia išsiaiškinti Lietuvos civilinės teisės reglamentuojamų santykių rūšis bei fizinio asmens teisinio subjektiškumo sąvoką ir elementus. Šios temos aptariamos referato pirmos dalies pradžioje. Toliau nagrinėjamos šios esminės asmeninių neturtinių teisių ir vertybių sritys: asmeninių neturtinių santykių rūšys, jų įgyvendinimo bei gynimo ypatumai. Antrojoje referato dalyje pateikiamos ir išanalizuojamos specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Pakutinioji trečioji referato dalis skirta autorių teisių nagrinėjimui.
Darbą sudaro 25 puslapiai (į puslapių skaičių neįtrauktas turinys, naudotos literatūros sąrašas), panaudota 6 informacijos šaltiniai (knygos, internetiniai tinklalapiai).
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6840 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Įvadas.5
 • 2. Asmeniniai neturtiniai santykiai6
 • 2.1. Lietuvos civilinės teisės reglamentuojamų santykių rūšys6
 • 2.2. Teisinių santykių objektas7
 • 2.3. Fizinio asmens teisinio subjektiškumo sąvoka ir elementai8
 • 2.4. Asmeninių neturtinių santykių samprata9
 • 2.5. Asmeninių neturtinių santykių rūšys10
 • 2.6. Asmeninių neturtinių teisių įgyvendinimo ypatumai12
 • 2.7. Asmeninių neturtinių teisių gynimo ypatumai14
 • 3. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės17
 • 3.1. Teisė į vardą17
 • 3.2. Teisė į atvaizdą bei teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą18
 • 3.3. Asmens garbės ir orumo gynimas20
 • 3.4. Teisė į kuno neliečiamumą ir vientisumą22
 • 3.5. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę23
 • 3.6. Teisė pakeisti lytį24
 • 4. Autorių teisės25
 • 4.1. Autorių teisių samprata25
 • 4.2. Autorių teisių gynimas26
 • 5. Išvados29
 • 6. Naudotos literatūros sąrašas30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]

Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija
Kursinis darbas Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija

Beveik kasdien tenka išgirsti kalbant, kiek žmogus turi teisių – teisę į gyvybę, į asmens [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai

Temos aktualumas. Lietuvoje teismuose vis daugiau iškeliama ir nagrinėjama bankroto bylų. Kasmet didėjant iškeltų bei [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Naujausios žmogaus teisių raidos tendencijos: teisė į švarią aplinką, tyrą vandenį ir kt. (naujausia žmogaus teisių karta)
Referatas Naujausios žmogaus teisių raidos tendencijos: teisė į švarią aplinką, tyrą vandenį ir kt. (naujausia žmogaus teisių karta)

Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti. Tai visuomeninės [...]

Vartotojų teisių reglamentavimas
Referatas Vartotojų teisių reglamentavimas

Šiandien Lietuvoje labai vertinamos ir ginamos asmenų teisės ir jų interesai. Kiekvienas iš mūsų turime [...]

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese
Diplominis darbas Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių [...]

Žmogaus teisių apsauga ES
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES

Šiame konspekte puikiai aptariami pagrindinės ES institucijos ir jų veikla. Vertingas įvadas į ES studijas.

Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)

Be galo išsamus konspektas apie Europos Sąjungą bei žmogaus teisių apsaugą joje. [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

Savanoriška veikla kaip mokslinių tyrimų objektas
Kursinis darbas Savanoriška veikla kaip mokslinių tyrimų objektas

Savanorystė pasaulyje – nenaujas reiškinys; priešingai – ji turi itin senas ir gilias istorines šaknis.

Migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimas
Diplominis darbas Migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimas

Magistro darbo temos aktualumas. Migracija kaip reiškinys Lietuvoje jau nemažai metų yra išties aktualus. Artėjant [...]

Autorių teisės ir autorių teisių apsauga
Prezentacija Autorių teisės ir autorių teisių apsauga

•Kūrinys – originalus  kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, kad ir koki būtų [...]