Artimųjų Rytų konfliktas: Izraelio - Palestinos atvejis

14 psl. / 1155 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: dabartinis pasaulis sunkiai įsivaizduojamas visiškoje taikoje, nes vyksta daug įvairių konfliktų. Vienas seniausių ir reikšmingiausių yra Izraelio-Palestinos konfliktas trunkantis beveik 70 metų. Šio konflikto pabaigos dar nenusimato, kadangi nė veina konfliktuojanti pusė nenori nusileisti, nepaisant sunkaus žmonių likimo bei labai prastų gyvenimo sąlygų palestiniečiams.

Darbo problema: pagrindinė darbo problema, kuri analizuojama- Izraelio-Palestinos konflikto veikėjų vaidmuo ir jų įtaka visam regionui.

Darbo tiklsas: nustatyti veikėjus ar valstybes, kurie dalyvauja konflikto zonoje.

Darbo objektas: kitų valstybių įtaka konfliktuojančioms pusėms ir taikaus sprendimo nebuvimas.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti istorines Izraelio-Palestinos konflikto aplinkybes;
 2. Išsiaiškinti kitų valstybių įtaką konflikto zonoje;
 3. Nustatyti galimas taikaus plano gaires.

Darbo metodai: naudojami trys metodai, pirmas- aprašomasis, kuriuo pateikiama informacija apie Izraelio-Palestinos konfliktą. Antras- lyginamasis, kuriuo galima lyginti Izraelio ir Palestinos skirtingas pozicijas. Trečias – atpasakojimas kuris leidžia perteikti tam tikrus istorinius įvykius.

Darbo struktūra: darbas suskirstytas į tris dalis. Pirmoji dalis skirta aptarti Izraelio-Palestinos konflikto istorines aplinkybes ir esamą padėtį. Antroji dalis suskirstyta į du poskyrius, kuriuose akcentuojami valstybių bei organizacijų santykiai su Izraeliu ir Palestina. Trečia dalis- Artimųjų Rytų regiono konflikto galimų sprendimų būdas ir ieškojimas.

Darbo šaltinių bazė: darbe remtasi P. Johnsono, A. ir D. Eidintų monografijų įžvalgomis ir faktais, įvairių autorių kaip S. Jankauskas, I. Paukštys straipsnių mintimis ir įžvalgomis, kurios daugiausiai akcentuojamos geopolitikos procese. Taip pat remtasi užsienio autorių tekstais bei straipsniais, kurie apibendrina bendrą situaciją ir pozicijas Izraelio-Palestinos konflikte.


Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………………… ………3
 • 1. IZRAELIO-PALESTINOS KONFLIKTO ISTORINĖ RAIDA…… …………….…………4
 • 2. IZRAELIO-PALESTINOS KONFLIKTO VEIKĖJAI……………………………………….6
 • 2.1. Valstybių vaidmuo ……………………………………………………………… ………6
 • 2.2. Organizacijų įtaka8
 • 3. KONFLIKTO GALIMI SCENARIJAI10
 • IŠVADOS12
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI13

Reziumė

Autorius
dvaras007
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 19, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai