Naftos produktų eksporto analizė

31 psl. / 7028 žod.

Ištrauka

Kiekviena įmonė, o tuo pačiu ir valstybė stengiasi sukurti tokias prekes, kurios būtų paklausios užsienyje ir kurios didintų šalies eksportą. Kodėl taip aktualu išeiti į užsienio rinką? Į šitą klausimą atsako ir Užsienio reikalų ministerijos (URM) Eksporto ir investicijų skatinimo departamento direktorius Petras Šimeliūnas. Jis teigia , kad „įmonei, esančiai tokioje mažoje valstybėje kaip Lietuva? Tai vienintelė galimybė tapti didelei, nes mūsų šalies vidaus rinka maža“. [1] Taip galime sakyti tiek apie įmones tiek ir apie visą šalį, nes šalis maža, tam kad šalies ūkis „augtų“ reikalingas eksportas. Nors galime rasti literatūros, kurioje teigiama, kad eksporto vajus yra išpūstas, kad eksporto negalima atsieti nuo importo. Žinoma, jeigu tarp importo ir eksporto yra pusiausvyra, tai idealu, tačiau vargiai kuri šalis pasiekia idealios pusiausvyros, bet reikia stengtis kad ta pusiausvyra būtų. Kai kurios šalys riboja importą vienokių ar kitokių produktų, kai kurios skatina eksportą ir t.t., žodžiu imamasi visokių būdų pusiausvyros palaikymui. Kadangi mūsų šalis maža, tai reikia skatinti eksportą ir kontroliuoti importą, nes norinčių importuoti yra daug, o eksportuoti šalis gali ne tiek jau ir daug. Mūsų šalis neturi daug naudingų iškasenų ir pramonė nėra tokia didelė kaip stambiose valstybėse, todėl eksportuojama pagrinde žemės ūkio produkcija. Yra keletas pramonės šakų kurios gali užsiimti eksportu, tai chemijos pramonė, žemės ūkis (maisto pramonė), taip pat turim ir naftos produktų perdirbimo įmonę. 2010m rugsėjo 10 dienos „Lietuvos žinios“ išspausdino straipsnį apie Lietuvos eksporto padėtį, kuriame teigiama, kad „Eksportą "tempia" naftos produktai“. [2] Iš šio teiginio galima susidaryti nuomonę, kad Lietuvos eksporto pakilimas labai priklauso nuo naftos produktų eksporto. Kadangi naftos produktų eksportas turi įtakos Lietuvos eksportui ir jo svyravimas turi įtakos eksporto svyravimams, tai šiame darbe ir atliksime naftos produktų eksporto Lietuvoje analizę.
Darbo tikslas – atlikti naftos produktų eksporto analizę.
Darbo uždaviniai:
• išanalizuoti naftos eksporto kitimą,
• išanalizuoti su naftos eksportu susijusias problemas,
• atlikti galimų perspektyvų prognozę.
Tyrimo metodai – darbas atliktas pasinaudojant įvairių literatūros šaltinių ir statistinių duomenų analizę.


Turinys

  • Įvadas1
  • Naftos ir jos produktų eksporto analizė2
  • Naftos ir jos gaminių eksporto problemos17
  • Naftos ir jos produktų eksporto perspektyvos19
  • Išvados21
  • Literatūros sąrašas22
  • Priedai24

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Pieno produktų eksportas iš Lietuvos

Ekonomika Referatas 2011 m. sigjute
Viena svarbiausių žemės ūkio šakų yra pieninkystė, kuri turi ne tik ekonominę, bet ir socialinę reikšmę, nes žaliavinio pieno gamyba užsiima daugelis kaimo...

Pasaulinių naftos kainų ekonometrinė analizė

Ekonomika Referatas 2007 m. zygimantasg
Tyrimo aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje žodis ,,nafta” – vienas plačiausiai paplitusių ir dažniausiai naudojamų. Nors daugumai jis tereiškia galimybę vairuoti automobilį, iš tikrųjų tai...